วิธีการแทนโปรแกรมควบคุมที่ โดยใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313670
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ Recovery Console เพื่อแทนไดรเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่คุณไม่สามารถเริ่มต้น

back to the top

ความต้องการ

เมื่อต้องการแทนไดรเวอร์ คุณต้องมีสำเนาของแฟ้มโปรแกรมควบคุม uncorrupted นอกจากนี้คุณต้องทราบในโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมควบคุมนั้นอยู่

หมายเหตุ:: เฉพาะบัญชีผู้ดูแลสามารถขอรับการเข้าถึงไปยังคอนโซลการกู้คืน เมื่อต้องการใช้'คอนโซลการกู้คืน'ในตัวควบคุมโดเมน คุณต้องการรหัสผ่านการคืนค่า DS รหัสผ่านการคืนค่า DS ถูกระบุในระหว่างการตัวช่วยสร้างการเลื่อนระดับไดเรกทอรี Active

back to the top

เริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน

เริ่มการทำงาน'คอนโซลการกู้คืน' ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ถ้าไม่มีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืน

 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows หรือซีดี รอม Windows
 2. ที่หน้าจอ "ยินดีต้อนรับสู่การเซ็ต" กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง และจากนั้น กด C เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
 3. เลือกการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการซ่อมแซม และกด enter
 4. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (administrator) แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ:: คอนโซลการกู้คืนใช้รหัสผ่านผู้ดูแลที่คุณกำหนดค่าเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows 2000 การเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างรหัสผ่านของ Administrator หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 ไม่ได้นำไปใช้กับคอนโซลการกู้คืน
back to the top

ถ้ามีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืน

 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เลือกระบบปฏิบัติการเริ่มต้นเลือกMicrosoft Windows 2000 Recovery Console.

  หมายเหตุ:: ถ้า'คอนโซลการกู้คืน'ไม่ปรากฏในรายการ คอนโซลการกู้คืนไม่ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้าเพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
 3. เลือกการติดตั้ง Windows ที่คุณต้องการซ่อมแซม และกด enter
 4. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (administrator) แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ:: คอนโซลการกู้คืนใช้รหัสผ่านผู้ดูแลที่คุณกำหนดค่าเมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows 2000 การเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างรหัสผ่านของ Administrator หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 ไม่ได้นำไปใช้กับคอนโซลการกู้คืน
back to the top

แยกแฟ้มโปรแกรมควบคุมจากซีดีรอมการติดตั้ง Windows 2000

แฟ้มการติดตั้งจะถูกเก็บไว้ในการติดตั้ง Windows 2000 ซีดีรอมในโฟลเดอร์ที่บีบอัดที่ทราบว่าแฟ้ม (.cab) เป็น cabinet แฟ้มโปรแกรมควบคุมที่เก็บไว้ในแฟ้ม Driver.cab

เมื่อต้องการใช้แฟ้มโปรแกรมควบคุมต้นฉบับที่รวมอยู่ในการติดตั้ง Windows 2000 ซีดีรอมเพื่อแทนแฟ้มโปรแกรมควบคุมที่รับความเสียหาย:
 1. แทรกการติดตั้ง Windows 2000 ซีดีรอมในไดร์ฟซีดีรอม
 2. ที่พรอมต์คำสั่งในคอนโซลการกู้คืน พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  ขยายd:\i386\driver.cab /f:FileName :[เส้นทาง]
  ในคำสั่งนี้ แทนd:กับอักษรชื่อไดรฟ์ซีดีรอมFileName :with the name of the file to expand, andเส้นทางwith the folder in which to copy the driver file. Typically, driver (.sys) files are stored in the %SystemRoot%\System32\Drivers folder.

  For example, to replace the Atimpab.sys driver file, you might type:
  expand d:\i386\driver.cab /f:atimpab.sys %systemroot%\System32\Drivers\
  Note that in this command, you must use the/fswitch because the Driver.cab cabinet file contains more than one file.
back to the top

Replace the Driver Files by Using the COPY Command

If the driver files that you want are not located in a cabinet (.cab) file, you can use the Recovery ConsoleCopycommand to overwrite the corrupted files. ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  copy [source_path]source_filename[destination_path]destination_filename
  In this command, replacesource_pathwith the path for the source replacement file,source_filenamewith the name of the replacement file,destination_pathwith the path for the driver file that you want to replace, anddestination_filenamewith the name of the driver file that you are replacing.

  For example, to replace the Atimpab.sys file with a known good copy from a floppy disk drive, you might type:
  copy a:\atimpab.sys c:\winnt\system32\drivers\atimpab.sys
  หมายเหตุที่นั้นCopycommand in Recovery Console does not support wildcard characters. Therefore, you can copy only one file at a time. If you must replace more than one file, use multipleCopyคำสั่ง

 2. When you are prompted to confirm that you want to overwrite the existing file, press Y, and then press ENTER.
back to the top

Add Recovery Console to an Existing Installation

You can add Recovery Console to an existing installation of Windows 2000 by using thewinnt32.exe /cmdconsคำสั่ง Recovery Console requires approximately 7 megabytes (MB) of space in the system partition on the hard disk.

หมายเหตุ:: If you are using software mirroring, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
229077การป้องกันการทำมิเรอร์ การติดตั้งล่วงหน้าของ Recovery Console
For additional information about how to install Recovery Console, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
222478Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 313670 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:15:17 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB313670 KbMtth
คำติชม