ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ไลบรารี CDOSYS เพื่อส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ต SMTP ใน Visual Basic .NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313775
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ข้อควรระวังado และ MD ADO ได้ไม่ถูกครบถ้วนทดสอบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft .NET Framework ดังกล่าวอาจทำให้การตัดสินค้าจากคลังที่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการ หรือใบสมัคร multithreaded เทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ควรใช้เท่านั้นเป็นหน่วยวัดที่ชั่วคราวในระหว่างการโยกย้ายไป ADO.NET คุณควรใช้เทคนิคเหล่านี้เท่านั้นหลังจากที่คุณได้ดำเนินการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า มีปัญหาความเข้ากันไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ ADO หรือ MD ADO ในลักษณะนี้ จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
840667คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้ ADO และ MD ADO ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การร่วมมือกันข้อมูลวัตถุ (CDO) สำหรับไลบรารี (CDOSYS) ของ Windows 2000 จะส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ตแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ใน Microsoft Visual Basic .NET
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล โดยใช้พอร์ต SMTP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการชนิดโครงการ visual Basicรายการ คลิกแอพลิเคชันของคอนโซล.

  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 4. เพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรา Microsoft CDO สำหรับ Windows 2000 รี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. คลิกการcomแท็บ ค้นหาMicrosoft CDO สำหรับไลบรารี 2000 ของ Windowsแล้ว คลิกเลือก.
  3. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
  4. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือกไว้ คลิกใช่.
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 เพื่อเพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรา Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ 2.5 รี
 6. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัส ด้วยข้อความต่อไปนี้:
  Imports System.ReflectionModule Module1  Sub Main()    Dim oMsg As CDO.Message = New CDO.Message()    Dim iConfg As CDO.Configuration    Dim oFields As ADODB.Fields    Dim oField As ADODB.Field     iConfg = oMsg.Configuration    oFields = iConfg.Fields    oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing")    oField.Value = CDO.CdoSendUsing.cdoSendUsingPort    ' TODO: Replace with the port that you want to use . It must be the same    ' port that the SMTP server is using.    oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport")    oField.Value = 25    ' TODO: Replace with your SMTP server.    oField = oFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver")    oField.Value = "<SMTP Server>"    oFields.Update()    oMsg.Configuration = iConfg    oMsg.TextBody = "Test message body."    oMsg.Subject = "Test SMTP Message Send using port"    oMsg.From = "from@example.com"    oMsg.To = "to@example.com"    oMsg.Send()    oMsg = Nothing    iConfg = Nothing    oFields = Nothing    oField = Nothing  End SubEnd Module					
 7. ค้นหา TODO ในรหัส และแก้ไขรหัสสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณแล้ว
 8. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อความอีเมลที่ถูกส่ง และรับ
ส่งจดหมาย CDOSYS SMTP พอร์ต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 313775 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:15:46 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbcode kbxml kbmsg kbmt KB313775 KbMtth
คำติชม