ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

HOW TO: Sink จัดการ c# เหตุการณ์ใน Internet Explorer สคริปต์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:313891
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic .NET ของบทความนี้ ดู316516.

บทความนี้อ้างถึง namespace ไลบรารีคลาสของ Microsoft .NET Framework ต่อไปนี้:
 • System.Runtime.InteropServices

ในกรณีนี้

สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้แสดงวิธีการจมได้รับการจัดการเหตุการณ์จากไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) (ไม่มีการจัดการรหัส) เมื่อคุณเขียนตัวควบคุม.NET Windows ตัวอย่างเช่น คุณจมได้รับการจัดการเหตุการณ์จากไคลเอนต์ COM เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ใน Internet Explorer

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเขียน และ การใช้ชนิดที่ได้รับการจัดการจาก COM ดูเอกสารประกอบนักการต่อไปนี้ Microsoft .NET Framework พัฒนาของรายการแนะนำสำหรับ:
exposing .NET คอมโพเนนต์ของกรอบงานการ COM
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zsfww439 (vs.71)
back to the top

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Microsoft Internet Explorer (เขียนโปรแกรม) รุ่น 5.5 หรือรุ่นใหม่กว่า
back to the top

ขั้นตอนในการรับเหตุการณ์ใน Internet Explorer สคริปต์ที่มีจัดการ

 1. สร้างตัวควบคุมฟอร์มของ Windows แบบกำหนดเอง:
  1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
  2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
  3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกไลบรารีตัวควบคุมของ windowsภายใต้แม่แบบ.
 2. กำหนดอินเทอร์เฟซของแหล่งที่มาสำหรับเหตุการณ์มีการเปิดเผย
 3. เพิ่มคำGuidAttributeคลาไปยังอินเทอร์เฟซของแหล่งที่มา คุณต้องจัดรูปแบบสายอักขระที่คุณส่งไปยังแอตทริบิวต์เป็นอาร์กิวเมนต์ตัวสร้างยอมรับได้สำหรับชนิดของ Guid คุณสามารถใช้แฟ้ม Guidgen.exe สร้าง GUID ที่ไม่ได้ใช้
  [GuidAttribute("0422D916-C11A-474e-947D-45A107038D12") ]    public interface ControlEvents 		  {    // Insert code here.  }					
 4. เพิ่มการInterfaceTypeคุณลักษณะอินเทอร์เฟซสำหรับแหล่งการแสดงถึง COM เป็นการIDispatchอินเทอร์เฟซ:
  [InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]  public interface ControlEvents 		  {        // Insert code here.  }					
 5. เพิ่มคำDispIdAttributeเมื่อต้องการสมาชิกใด ๆ ในอินเทอร์เฟซของแหล่งที่มาจะระบุ COM dispatch รหัส (DISPID) ของวิธีการหรือเขตข้อมูล:
  public interface ControlEvents 	  {    [DispIdAttribute(0x60020000)]    void ClickEvent(int x, int y);  }					
 6. สร้างชนิดเหตุการณ์ใหม่เพื่อตัดเหตุการณ์ที่ต้องการเปิดเผย
 7. ใช้อินเทอร์เฟซของแหล่งที่มาบนแบบฟอร์ม Windows คอนโทรลแบบกำหนดเอง
 8. เพิ่มคำComSourceInterfacesคุณลักษณะการควบคุมการระบุรายการของอินเทอร์เฟซที่เปิดเผยเป็นแหล่งที่มาของเหตุการณ์ COM:
  [ClassInterface(ClassInterfaceType.None),ComSourceInterfaces(typeof(ControlEvents))]	public class MyWindowControl : System.Windows.Forms.UserControl   {   // Insert code here.  }					
 9. การคอมไพล์ตัวควบคุมเป็นแฟ้มไลบรารีการเชื่อมโยง dynamic (DLL)
 10. สร้างบล็อกสคริปต์บนเพจ HTML ไป hook เหตุการณ์ ตัวอย่าง::
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><META HTTP-EQUIV='Content-Type' CONTENT='text/html; charset=iso-8859-1' /><HTML>	<HEAD>		<TITLE>Sink managed event in Internet Explorer</TITLE>					</HEAD>		<BODY>				<OBJECT id="ctrl" classid="YourDllName.dll#ActiveXSourcing.MyWindowControl">		</OBJECT>		<SCRIPT LANGUAGE="JScript">      function ctrl::ClickEvent(a,b)      {        alert("MyWindowControl_ClickEvent");      }		</SCRIPT>			</BODY></HTML>					
 11. บนระบบไคลเอนต์ ใช้เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกกรอบงาน.NET (Mscorcfg.msc) ไปยังแอสเซมบลีที่ให้สิทธิ์สิทธิ์แต่ละที่จำเป็น
back to the top

รายการของรหัสการทำให้เสร็จสมบูรณ์

using System;using System.ComponentModel;using System.Drawing;using System.Windows.Forms;using System.Runtime.InteropServices;namespace ActiveXSourcing{	public delegate void ClickEventHandler(int x, int y); 	//Source interface for events to be exposed.	//Add GuidAttribute to the source interface to supply an explicit System.Guid.	//Add InterfaceTypeAttribute to indicate that interface is IDispatch interface.	[GuidAttribute("0422D916-C11A-474e-947D-45A107038D12") ]	[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]	public interface ControlEvents 		//Add a DisIdAttribute to any members in the source 		//interface to specify the COM DispId.	{		[DispIdAttribute(0x60020000)]		void ClickEvent(int x, int y);	}	//Add a ComSourceInterfaces attribute to the control to 	//identify the list of interfaces that are exposed as COM event sources. 	[ClassInterface(ClassInterfaceType.None),ComSourceInterfaces(typeof(ControlEvents))]	public class MyWindowControl : System.Windows.Forms.UserControl 		//, ComInteropControlInterface	{    System.Windows.Forms.TextBox tx = new TextBox();		private void InitializeComponent()		{						this.Name = "MyWindowControl";		}			event ActiveXSourcing.ClickEventHandler ClickEvent;  			public MyWindowControl() : base()		{				        			initMyWindowControl();		}    		private void initMyWindowControl() 		{			Size = new System.Drawing.Size(300, 50);			tx.Text = "Click on the TextBox to invoke 'ClickEvent'";			tx.Size = this.Size;         			tx.Click += new System.EventHandler(ClickHandler);			this.Controls.Add(tx);					}          		private void ClickHandler(object sender, System.EventArgs e)		{			if (ClickEvent != null) 			{				ClickEvent(0, 0);			}		}	}}				
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การจัดการ และเพิ่มเหตุการณ์
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/edzehd2t (vs.71)

เครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกกรอบงานการ.NET (Mscorcfg.msc)
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/2bc0cxhc (vs.71)

interoperating ด้วยรหัสที่ไม่มีการจัดการ
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/sd10k43k (vs.71)

โฮสต์ที่ปลอดภัย การควบคุมไคลเอนต์เอ็นต์ Lightweight ใน Microsoft Internet Explorer
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/02/01/UserCtrl/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
316510BUG: ข้อยกความปลอดภัยเว้นเมื่อคุณใช้ตัวจัดการเหตุการณ์ใน Internet Explorer
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ