ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 3139545 สำหรับกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 และ 4.5 ใน Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3139545
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 3139545 ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.5.1 และ 4.5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ดู การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ส่วน

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีกรอบงาน.NET 4.5.2, 4.5.1 หรือ 4.5 การติดตั้ง

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การตัดสินค้าจากคลัง CLR

ปริมาณที่มีขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการใช้งานเฉพาะสำหรับวิธีการแบบไดนามิก (เช่น LINQ กับ SQL และเอนทิตีกรอบงาน) พบผิดล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ซึ่งเกิดจากปัญหาในการจัดการอายุการใช้งานวิธีการแบบไดนามิก การแก้ไขนี้ช่วยในการแก้ไขปัญหาการจัดการอายุการใช้งาน

การตัดสินค้าจากคลัง ASP.NET

ทั้ง System.Web.Caching และ System.Runtime.Caching ไม่ถูกต้องรายงานขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ โดย AppDomain ทั้งแทนที่เป็นขนาดของหน่วยความจำที่ใช้ โดยรายการแคช นี่เป็นประเด็นถดถอยจาก 4.5 กรอบงาน.NET ถูกทำการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานตัวจับเวลา นอกเหนือจากรายงานขนาดไม่ถูกต้อง วัตถุเพิ่มเติมที่อ้างอิง โดยแคอาจมากมีผลกระทบต่อเวลาแฝง Gen2 GC ใน ASP.NET ในการจัดการโฮสต์สำหรับสถานการณ์จำลอง แคยัง miscalculates ขนาดของแคชทั้งหมดในโดเมนโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด (รายงานผ่านตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน ASP.NETแคช%ที่ใช้กระบวนการหน่วยความจำจำกัด) เมื่อโดเมนของแอพลิเคชันจะนำ

แก้ไขนี้ลบการอ้างอิงที่ไม่ได้ตั้งใจจากแคกับส่วนเหลือของวัตถุในโดเมนโปรแกรมประยุกต์ ส่วนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงเวลาแฝงที่ใช้สำหรับ System.Runtime.Caching ในระบบแบบมัลติคอร์ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ GC ในตอนท้าย โปรแกรมแก้ไขนี้ได้อย่างถูกต้องคำนวณขนาดของแคชทั้งหมดในโดเมนโปรแกรมประยุกต์กลับสถานการณ์สมมตินั้น


นำไปใช้กับ

บทความนี้ใช้ต่อไปนี้:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 เมื่อใช้กับ:
    • Windows Server 2012
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 เมื่อใช้กับ:
    • Windows Server 2012
  • Microsoft .NET Framework 4.5 เมื่อใช้กับ:
    • Windows Server 2012

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3139545 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/01/2016 02:12:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB3139545 KbMtth
คำติชม