วิธีการคืนค่าโพรไฟล์ผู้ใช้ใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314045
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการคืนค่าโพรไฟล์ผู้ใช้รวมทั้งส่วนกำหนดค่าสินค้าของผู้ใช้ต่อไปนี้:
 • เอกสาร
 • การตั้งค่าเดสก์ทอป
 • รายการโปรด
 • คุกกี้
โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเป็นอันดับแรกล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000, Windows สร้างโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ใน %SystemDrive%\Documents และการตั้งค่าโฟลเดอร์ และคุณได้รับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด ถ้าคุณสูญเสียสิทธิ์ Full Control สำหรับโฟลเดอร์นี้ Windows สร้างโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ และคุณสามารถเข้าไม่ถึงส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์เดิมของผู้ใช้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์

หากคุณสูญเสียการเข้าถึงไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของคุณ Windows สร้างส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ใหม่สำหรับคุณ และจัดวางในโฟลเดอร์เอกสารและการตั้งค่า โดยค่าเริ่มต้น windows พยายามใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็นชื่อของโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าโฟลเดอร์โปรไฟล์เก่ายังคงอยู่ Windows แก้ไขชื่อของโฟลเดอร์ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำชื่อของโฟลเดอร์ส่วนกำหนดค่าเดิม ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจเห็นโฟลเดอร์หลายของโพรไฟล์สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายการตั้งชื่อชุดรูปแบบที่ใช้ใน Windows 2000 สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ที่เป็นค่าเริ่มต้น:
 • ถ้าการชื่อผู้ใช้โฟลเดอร์ไม่มีอยู่ ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  ชื่อผู้ใช้
 • ถ้าการชื่อผู้ใช้โฟลเดอร์นี้อยู่แล้ว ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  ชื่อผู้ใช้.computername
 • ถ้าการชื่อผู้ใช้.computernameโฟลเดอร์นี้อยู่แล้ว ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  ชื่อผู้ใช้.computername.000
 • ถ้าการชื่อผู้ใช้.computernameโฟลเดอร์.000 แล้ว การเพิ่มที่อยู่ถัดไปของใช้ Windowsชื่อผู้ใช้.computername.000 โครงร่างที่ตั้งชื่อ

  ตัวอย่าง::
  ชื่อผู้ใช้.computername.001
อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บติดตามของโฟลเดอร์เหล่านี้ส่วนกำหนดค่าที่ซ้ำกันได้ โดยการสร้างวันหรือเวลา ตราบเท่าที่คุณไม่ได้แก้ไขสร้างวันหรือเวลา

back to the top

ความต้องการ

เมื่อต้องการคืนค่าโพรไฟล์ผู้ใช้ เอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้โฟลเดอร์โปรไฟล์ต้องยังคงมีอยู่ และคุณต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดสำหรับโฟลเดอร์นี้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ คุณ (หรือบุคคลอื่น) ต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแล และการคืนค่าระดับการสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณ

back to the top

การคัดลอกเอกสารจากส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ที่เหมาะสม

ถ้าคุณมีสู่ Windows หลังจากที่คุณสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของคุณเดิม คุณมีโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้อย่างน้อยสองที่มีชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการทำให้สามารถเข้าถึงได้จากโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณกำลังกู้คืนแฟ้มเหล่านี้:
 1. ล็อกออนเข้าใช้เครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ
 2. คัดลอกเอกสารทั้งหมดจากโฟลเดอร์เอกสารของฉันการปัจจุบันของคุณไปยังโฟลเดอร์ My Documents ของโพรไฟล์ที่คุณกำลังกู้คืน

  หมายเหตุ:: ขั้นที่ 2 ไม่จำเป็นถ้าคุณได้ย้ายโฟลเดอร์เอกสารของฉันไปยังตำแหน่งภายนอกเอกสารของคุณและโฟลเดอร์การตั้งค่า การอย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณคืนค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้อง re-specify ตำแหน่งของโฟลเดอร์ปลายทางของโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'
 3. เพื่อเก็บการเชื่อมโยงรายการโปรดของอินเทอร์เน็ต สำเนาแฟ้มทางลัดอินเทอร์เน็ตจากทั้งหมดจากโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์'รายการโปรด'ของโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณกำลังกู้คืน

  หมายเหตุ:: ไม่สำเนา Desktop.ini แฟ้ม
back to the top

ให้สิทธิ์ในการควบคุมทั้งหมดสำหรับ'โฟลเดอร์'ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้เก่าของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้เป็น %SystemDrive%\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้.
 2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณในการชื่อ:รายการ และคลิกเพื่อเลือกอนุญาตให้สำหรับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด

  หมายเหตุ:: ถ้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณไม่ได้แสดงอยู่ในนั้นชื่อ:รายการ เพิ่มโปรไฟล์ของคุณ: คลิกaddคลิกชื่อผู้ใช้ของคุณในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ
back to the top

แก้ไขคีย์รีจิสทรีของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

แก้ไขรีจิสทรีเพื่อให้เส้นทางรูปส่วนกำหนดค่าชี้ไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณทำงานกับในส่วน "ให้สิทธิแบบเต็มรูปแบบตัวควบคุมการอนุญาตสำหรับในส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ผู้ใช้" ในบทความนี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 4. ใน Registry Editor นำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  NT\CurrentVersion\ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
 5. Locate your user profile folder.

  หมายเหตุ:: When you open the ProfileList folder, you see several folders, each of which belongs to a different user. These folders are named according to the user security IDs (SIDs) and not according to the user names.

  To locate your user profile folder, use one of the following options:
  • For each folder, click the folder, and then look for theProfileImagePathvalue that contains the path to your user profile (such as %SystemDrive%\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้).

   หรือ
  • In Registry Editor, press CTRL+F to start the Find tool. Type your user name in theสิ่งที่ค้นหาbox, click to select theข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้Look atแล้ว คลิกค้นหา.
 6. After you locate the subkey folder for your user profile, double-click theProfileImagePathค่า
 7. ในการข้อมูลค่า:box, change the path so that it points to the profile folder that you are restoring, and then and clickตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
The next time that you log on to the computer, Windows will use your restored user profile.

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
For additional information about a related topic, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
814584How to restore a user profile in Windows Server 2003
2003 version(814584)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314045 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:18:30 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB314045 KbMtth
คำติชม