ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายทั่วไปของ IRQ ร่วมกันใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314068
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่252420.


หมายเหตุ:บทความนี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใดๆ ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ในการแก้ไขปัญหา ค้นฐานความรู้ของ Microsoft อีกครั้ง โดยใช้คำหลักที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ
สรุป
บทความนี้ให้คำอธิบายทั่วไปของวิธีใช้ร่วมกัน (IRQ) ของการร้องขอสัญญาณขัดจังหวะจัดการใน Windows XP คำอธิบายประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุจำนวนมากอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจใช้ IRQ ที่เหมือนกันและเหตุใด Windows XP ไม่มีทรัพยากรที่ rebalancing
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows ส่วนประกอบที่ต่อพ่วง interconnect (PCI) อุปกรณ์สามารถร่วม IRQs ตาม ด้วยความสามารถแบบพลักแอนด์เพลย์ที่กำหนดตามข้อมูลจำเพาะของ PCI อะแด็ปเตอร์มีการกำหนดค่า ด้วย BIOS ของคอมพิวเตอร์ และจากนั้น examined โดยระบบปฏิบัติการ และถ้าจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป อุปกรณ์ PCI มี IRQs ที่ใช้ร่วมกันจากนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนคอมพิวเตอร์เปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) และการกำหนดค่าขั้นสูงที่มีการเปิดใช้งานการสนับสนุน Windows ACPI

ใน Windows XP ตัวจัดการอุปกรณ์อาจรายการบางส่วน หรือทั้งหมดอุปกรณ์บนแผงวงจรหลักของ acpi อยู่เป็นการใช้ IRQ เดียวกัน (IRQ 9) (เมื่อต้องการดูรายการของทรัพยากร คลิอย่างใดอย่างหนึ่งทรัพยากรตามชนิดหรือทรัพยากร ด้วยการเชื่อมต่อในการมุมมองเมนู) ไม่มีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า IRQ ได้ windows ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของ ACPI ของแผงวงจรหลัก รวมทั้ง PCI ขั้นสูงที่ใช้ร่วมกัน บัส PCI ใช้ IRQ 9 สำหรับ IRQ steering มีคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยไม่มีการขัดแย้ง IRQ

windows XP ไม่สามารถ rebalance ทรัพยากรในลักษณะเดียวกับที่ทำการ Microsoft Windows 98 หลังจากที่มีการตั้งค่าทรัพยากร PCI เหล่านั้นโดยทั่วไปจะไม่สามารถเปลี่ยน ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่า IRQ ไม่ถูกต้องหรือช่วงของ I/O สำหรับบัสที่อุปกรณ์อยู่ Windows XP ไม่สามารถชดเชย โดย rebalancing ทรัพยากรที่ถูกกำหนดให้กับบัสนั้น

windows XP ไม่สามารถมีความสามารถในการทำงานนี้ได้เนื่องจากของ schema ที่ที่มี Windows XP ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนฮาร์ดแวร์ซับซ้อนมาก windows 98 ไม่ได้มีการสนับสนุน IOAPICs, buses PCI รากหลาย ระบบประมวลผลหลาย และ schema ที่ซับซ้อนขอฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เมื่อคุณจะแจกกับ schema ที่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ rebalancing จะมีความเสี่ยง และดังนั้น ไม่นำมาใช้ใน Windows XP ยกเว้นสำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ PCI ต้องสามารถ IRQs ที่ใช้ร่วมกัน โดยทั่วไป ความสามารถในการใช้ร่วมกัน IRQs ไม่ป้องกันฮาร์ดแวร์ทำงาน

การตั้งค่าระบบปฏิบัติการแบบพลักแอนด์เพลย์ใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่มีผลโดยทั่วไปต่อวิธีการที่ Windows XP จัดการกับฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ตาม Microsoft แนะนำว่า คุณตั้งค่าการตั้งค่าระบบปฏิบัติการแบบพลักแอนด์เพลย์ไปไม่มีหรือที่ปิดใช้งานใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดู หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การกำหนด IRQs ให้กับช่องเสียบ PCI ใน BIOS ของระบบเป็นวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอาจทำงานกับบางระบบไม่ ACPI ที่ใช้เป็นมาตรฐานพีซีฮาร์ดแวร์ abstraction ชั้น (HAL), แต่การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกละเว้น โดย Plug and Play ใน Windows ถ้าเปิดใช้งานการสนับสนุน ACPI ถ้าคุณต้องกำหนด IRQ อยู่ผ่าน BIOS ให้กับอุปกรณ์บนแผงวงจรหลักเป็น ACPI ด้วยตนเองคุณต้องติดตั้ง Windows เพื่อบังคับใช้การติดตั้งเมื่อต้องการใช้ HAL พีซีแบบเคลื่อนที่มาตรฐานใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
299340วิธีการบังคับให้เลเยอร์ abstraction ของฮาร์ดแวร์ในระหว่างการติดตั้งการปรับรุ่น หรือใหม่ของ Windows XP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม