ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการที่ Windows XP กำหนดความเข้ากันได้ของ ACPI

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314088
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 216573.
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงกระบวนการที่ Windows ใช้เพื่อเปิดใช้งาน และติดตั้งฟังก์ชันขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI)
ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม Txtsetup.sif

แฟ้มTxtsetup.sifประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้สำหรับการค้นหาอุปกรณ์และการติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ ถ้าแฟ้มนี้ไม่มีรายการสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์นั้นจะไม่มีการติดตั้งระหว่างส่วนของการติดตั้ง Windows โปรแกรมติดตั้งโหมดข้อความ

ส่วนเหล่านี้ของแฟ้ม Txtsetup.sif ให้สำหรับ ACPI การตรวจหาและติดตั้ง:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

ตั้งค่าคอนฟิกของ ACPI ใน BIOS

ระบบข้อ ACPI ประกอบด้วยชุดของตาราง 10 ตาราง 10 เหล่านี้กำหนดอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบและความสามารถของพวกเขาคืออะไรเป็นการจัดการพลังงานและการตั้งค่าคอนฟิก

ตารางเหล่านี้ถูกสร้าง โดย BIOS ของระบบเมื่อเริ่มต้น เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน ระบบ BIOS ค้นหารายการเฉพาะในสองตารางเหล่านี้ ตารางอธิบาย ACPI ถาวร [FACP] และ [RSDT], ตารางคำอธิบายระบบรากเพื่อตรวจสอบว่า ระบบ เข้ากับ ACPI ข้อมูลจะถูกแยกจากตารางเหล่านี้ในแบบฟอร์มของ OEM รหัส รหัสตาราง OEM ปรับ ปรุง OEM และปรับ ปรุงผู้สร้าง ถ้าตารางเหล่านี้ไม่มีอยู่ หรือข้อมูลในตัวบอกสี่เหล่านั้นไม่ถูกต้อง ระบบจะถือว่าไม่สามารถเข้ากันได้กับ ACPI และมีการติดตั้งแบบดั้งเดิมฮาร์ดแวร์ abstraction layer (HAL)

ตัวอย่างของตารางคำอธิบาย ACPI คงที่อาจเป็น:
OEM ID = "COMPAQ"OEM Table ID = "FACPTBL"OEM Revision = "432"Creator Revision = "1"				
ตัวอย่างของตารางคำอธิบายระบบรากสำหรับรายการนี้จะเป็น:
OEM Table ID = "CPQB01B"				

วันที่ของ BIOS จะอ่านนอกจากนี้

การตั้งค่าคอนฟิกของ ACPI

ข้อมูลในตารางเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับรายการในแฟ้ม Txtsetup.sif ที่ตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้เกิดขึ้น และดำเนินการโดยยึดตามการเปรียบเทียบนี้:
  • ถ้า BIOS ของระบบอยู่ในรายการ "BIOS ที่ไม่ถูกต้อง" ACPI HAL จะไม่เปลี่ยนแปลง
  • ถ้า BIOS ไม่อยู่ในรายชื่อ "BIOS ที่ไม่ถูกต้อง" และวันที่ของ BIOS เป็นวันหลังจาก 1 มกราคม 1999, BIOS จะถือว่าเป็น BIOS ดี และ ACPI HAL ติดตั้งอยู่
  • ถ้าวันอยู่ก่อนหน้า 1 มกราคม 1999 ตารางข้อมูลมีการตรวจสอบกับรายชื่อ "BIOS ดี" ถ้ามี BIOS, ACPI HAL ถูกติดตั้งไว้
BIOS ปรากฏในรายชื่อ "BIOS ที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อที่ทราบว่าทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของระบบเมื่อมีใช้ ACPI HAL BIOS ความไม่มีเสถียรภาพนี้อาจมีความรุนแรงจากประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์ไม่ดีระบบไม่มีการสูญหายของข้อมูลและการตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เคยความคิดที่ดีที่จะแทนการตั้งสมมติฐานที่สร้าง โดยรายการนี้

หลักการนี้ยังใช้กับระบบที่จะตรวจไม่พบเป็นที่เข้ากับ ACPI ถ้าส่วนหัวของตารางข้อมูลจะไม่ถูกต้อง คุณสามารถอนุมานว่า ข้อมูลการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่อยู่ในตารางเหล่านี้ถูกแสดงอย่างเท่าเทียมกัน หากคุณพบใด ๆ ของ instabilities ที่เกี่ยวข้องกับการแทนที่ค่าเริ่มต้น ACPI, Microsoft ไม่สามารถช่วยคุณในวิธีใด ๆ short of การติดตั้งใหม่ทั้งหมดของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งการอัพเกรดไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่ทำได้ โดยการ BIOS ของ ACPI ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเหล่านี้แทนที่ค่า ใช้ข้อมูลต่อไปนี้

รายการสองรายการACPIBiosDateและACPIEnableปรากฏในส่วน [ACPIOptions]

รายการACPIBiosDateจัดหาวันที่ที่มี BIOS จะถูกพิจารณาว่าดี การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการนี้เป็นวันที่ 1 มกราคม 1999 รายการACPIBiosDateการใช้เพียงเล็กน้อยในการบังคับให้การติดตั้งของ ACPI อยู่

ค่าที่เป็นไปได้สามสำหรับรายการACPIEnableกำหนด ACPI ตรวจหาและติดตั้งลักษณะการทำงาน:
  • 0: ACPI ถูกปิดการใช้งานที่ติดตั้ง โดยไม่คำนึงถึง BIOS ของระบบ
  • 1: ACPI ถูกเปิดใช้งานการติดตั้งถ้า BIOS ของ ACPI อยู่
  • 2: ACPI ในพื้นฐานของรายการGoodACPIBiosและACPIBiosDateเปิดใช้งาน
การตั้งค่าเริ่มต้นคือ2

เมื่อต้องการแทนค่าเริ่มต้น และบังคับให้การติดตั้งของ ACPI แก้ไขในแฟ้ม Txtsetup.sif ที่จะติดตั้ง Windows XP CD-ROM เปลี่ยนค่าACPIEnableเป็น1 บันทึกแฟ้ม และเริ่มการติดตั้ง

โปรดสังเกตว่า ฟังก์ชันของ ACPI ค่อนข้างใหม่ และจะมีการเพิ่มฟังก์ชัน โดย BIOS และผู้ผลิตของคอมโพเนนต์ระบบตลอดเวลา ถ้าฟังก์ชันการทำงานที่คุณคาดว่าจะพบหายไป หรือ ถ้าคุณพบลักษณะการทำงานที่ผิดปกติกับ BIOS แบบที่ไม่มีวันที่หลังจาก 1 มกราคม 1999 หรือที่อยู่ในรายการ "BIOS ดี" ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบของคุณว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง BIOS ล่าสุด

ACPI ต้องการมีอยู่ของฮาร์ดแวร์บางอย่างใหม่ (มีบัส SMBus หรือ I2c เข้ากันได้และรายการอื่น ๆ) เพื่อให้ระบบสามารถ ACPI ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเหตุระบบของคุณยังไม่มีการปรับปรุงเพื่อให้ทำงานนี้ ติดต่อผู้ผลิตแผงวงจรหลักหรือระบบเฉพาะ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314088 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:19:08 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB314088 KbMtth
คำติชม