ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Event ID 9 และ Event ID 11

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314093
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่154690.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ได้ถ้ามีบันทึกข้อมูลที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกของระบบ
รหัสเหตุการณ์: 9
แหล่งที่มา: Aic78xx
คำอธิบาย: ตัวอุปกรณ์ \Device\ScsiPort0 ไม่ตอบสนองภายในรอบระยะเวลาการหมดเวลา
หรือ
รหัสเหตุการณ์: 11
แหล่งที่มา: Aic78xx
คำอธิบาย: โปรแกรมควบคุมที่ตรวจพบข้อผิดพลาดของตัวควบคุมบน Device\ScsiPort0
ชื่อของต้นทางอาจเป็นชื่อใด ๆ คอนโทรลเลอร์ ตัวอย่างเช่น Atdisk หรือ ATAPI
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่เกือบทั้งหมด ข้อความเหล่านี้ถูกลงรายการบัญชีได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของ The source may be the controller or (more probably) a device that is attached to the controller. The hardware problem can be poor cabling, incorrect termination or transfer rate settings, slow device relinquishment of the SCSI bus, a faulty device, or in rare cases, a poorly written device driver.

Locating the Source of the Problem

Here are some troubleshooting tips to help you diagnose and pinpoint the problem:
 • Read the technical manual for the SCSI controller to determine the termination requirements. Many modern SCSI controllers require active terminators (at least one of the devices on the bus must provide termination power). Proper termination involves both a terminator (resistor) and a device that supplies a signal to the bus for termination power. The SCSI-2 standard specifies that a controller (initiator) must supply termination power. Therefore, any controller that claims to be SCSI-2 compatible probably does supply termination power, but you should check to make sure.

  Also, many devices, especially drives, can provide termination power; if a drive has a jumper labeled Trmpwr, enable the jumper.
 • If both internal and external SCSI devices are attached, make sure that the last device on each SCSI chain is terminated, and make sure that intermediate devices are not terminated.
 • If there is only a single SCSI chain (either all internal or external), make sure that the last device of the SCSI chain is terminated and that the SCSI controller itself is terminated. This is usually a BIOS setting.
 • Look for loose or poor-quality SCSI cabling. A long chain of cables with mixed internal and external cabling can degrade the signal. A SCSI specification that allows for a long distance assumes that the cabling allows no leakage or interference. The allowable reality is generally a shorter distance. External cables that are six feet long or longer should be replaced with three-foot cables.
 • Look for removable rotating media such as removable hard drives.Removable rotating media takes longer to restart than other removal media and may generate an Event ID 11 upon resume from suspend or hibernation. After the device has initialized you can access the device.
 • Take note of when the event messages were recorded, and try to determine whether the messages coincide with certain processing schedules (such as backups) or heavy disk processing. This might pinpoint the device that is causing the errors.

  The tendency of drives to have these types of problems under heavy stress is often due to slow microprocessors. In a multitasking environment, the processor may not be fast enough to process all the input/output (I/O) commands that arrive almost simultaneously.
 • Slow down the transfer rate settings if timeouts are associated with tape drives; using a 5-mbs transfer rate usually cures the timeouts.
 • Simplify the SCSI/IDE chain by removing devices. If you suspect that a particular device is causing the problem, move that device to another controller. If the behavior follows the device, replace the device.
 • Check the revisions of the SCSI controller BIOS and of device firmware, and obtain the latest revisions from the manufacturer. (There is a procedure for checking the model number and firmware revision later in this article.)
 • Check the version of SCSI device driver. The SCSI driver is located in the %SystemRoot%\System32\Drivers folder. Look at the version in the properties for the driver file. If the driver is not up-to-date, see whether the manufacturer has a newer version.
 • Remove any other controllers that might create bus contention issues.
 • See whether a low-level format performed by the SCSI controller resolves the event messages.
 • Try substituting a different make or model of any suspect hardware.

Checking the Model Number and Firmware Revision of a Device

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

The model number of the device and its firmware revision are in the Windows registry. To view this information, follow these steps:
 1. เริ่มการทำงานของตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe)
 2. Locate the following key in the registry
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
  where x varies according to the device number.
 3. Look at the REG_SZ identifier value to see the model number and firmware revision values. For example, if you see
    SEAGATE ST32430N  0510						
  0510 is the firmware revision value.
 4. Record the device model number and firmware revisions, and check with the manufacturer to see whether there are any known issues for that model of the device.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ