ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
mmary-section section ng-scope">
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ปัญหาไดรฟ์ซีดีรอมใน Microsoft Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ซีดีรอมใน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้รายชื่อ Windows Hardware Compatibility List (HCL) เพื่อตรวจดูว่าฮาร์ดแวร์ซีดีรอมของคุณใช้งานได้กับ Windows XP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูรายชื่อ HCL ล่าสุดของ Windows:
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อ HCL ของ Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   314062 รายชื่อ Hardware Compatibility List ล่าสุดของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไดรฟ์ซีดีรอมอยู่ในรายชื่อ Windows hardware compatibility list (HCL)
  3. หากคุณใช้ไดรฟ์ซีดีรอมแบบ SCSI ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์ SCSI อยู่ในรายชื่อ HCL ของ Windows
  4. หากไดรฟ์ซีดีรอมหรือคอนโทรลเลอร์ SCSI ของคุณไม่ปรากฏในรายชื่อ HCL ของ Windows โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ Windows หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันได้
 2. ตรวจดูว่าไดรฟ์ซีดีรอมได้รับการติดตั้งตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตแล้ว
 3. หากคุณติดตั้งไดรฟ์ซีดีรอมแบบ SCSI:
  • ตรวจดูว่าบัส SCSI มีการกำหนดจุดสิ้นสุดอย่างถูกต้อง ในบัสแบบ SCSI อุปกรณ์ SCSI หลังสุดควรจะกำหนดจุดสิ้นสุดโดยใช้อุปกรณ์กำหนดจุดสิ้นสุดที่บริษัทผู้ผลิตให้มา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดสิ้นสุด โปรดดูเอกสารสำหรับอะแด็ปเตอร์ SCSI
  • ตรวจสอบ SCSI ID ของซีดีรอม ปกติ SCSI ID ของซีดีรอมจะได้รับการกำหนดเป็น SCSI ID 2 หรือสูงกว่า ตรวจดูให้แน่ใจว่าไดรฟ์ซีดีรอมไม่ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ SCSI ID เดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง SCSI ID ของไดรฟ์ซีดีรอม โปรดดูเอกสารประกอบของไดรฟ์ซีดีรอม
  • ตรวจดูว่า SCSI ID ของคอนโทรลเลอร์ SCSI ได้รับการกำหนดเป็น SCSI ID 7
  • ตรวจดูว่าไม่มีอะแด็ปเตอร์อื่นๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าด้วยการตั้งค่าที่ขัดแย้งกับการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ SCSI
  • ดูใน Microsoft Windows Event Viewer เพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับไดรฟ์ซีดีรอมหรือคอนโทรลเลอร์ SCSI โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
   2. คลิกสองครั้งที่ Administrative Toolsแล้วคลิกสองครั้งที่ Computer Management
   3. ในช่องด้านซ้าย ขยาย Event Viewerแล้วคลิก System เพื่อดูบันทึกระบบในช่องทางขวาเพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับไดรฟ์ซีดีรอมหรือคอนโทรลเลอร์ SCSI
  • ตรวจดูว่า Device Manager ตรวจพบคอนโทรลเลอร์ SCSI และไดรฟ์ซีดีรอม และอุปกรณ์ของคุณทำงานได้ตามปกติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. คลิกที่ Start คลิกขวาที่ My Computer และคลิกที่ Properties
   2. คลิกแท็บ Hardware
   3. ใน Device Manager คลิก Device Manager
   4. ค้นหาอุปกรณ์ของคุณในรายชื่อของอุปกรณ์
 4. หากคุณติดตั้งไดรฟ์ซีดีรอมแบบ IDE:
  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับคอนโทรลเลอร์ IDE ที่เชื่อมต่อไดรฟ์ซีดีรอมอยู่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. โปรดดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ให้มากับไดรฟ์ซีดีรอมและจดไดรเวอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
   2. ใน Device Manager ตรวจดูว่าไดรเวอร์อุปกรณ์ที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำตรงกับไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้
   3. หากไดรเวอร์อุปกรณ์ไม่ตรงกัน โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตไดรฟ์ซีดีรอมเพื่อขอรับไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับคอนโทรลเลอร์ IDE ที่เชื่อมต่อไดรฟ์ซีดีรอมอยู่
  • หากบริษัทผู้ผลิตไม่มีไดรเวอร์เฉพาะสำหรับคอนโทรลเลอร์ IDE ให้ติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ IDE ที่ให้มากับ Windows XP ไดรเวอร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับไดรฟ์ซีดีรอม IDE ที่ตรงตามมาตรฐาน ATAPI 1.2 เมื่อต้องการตรวจสอบระดับมาตรฐาน ATAPI ของไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตไดรฟ์ซีดีรอม เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ IDE ที่ให้มากับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. คลิกขวาที่ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ IDE ที่คุณต้องการแทนที่ แล้วคลิก Update Driver
   2. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อปรับปรุงไดรเวอร์
 5. หากคุณพยายามติดตั้งไดรฟ์ซีดีรอมที่ใช้อินเทอร์เฟซที่ไม่ใช่ SCSI:
  • ตรวจดูว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ไว้อย่างถูกต้อง โดยให้เปิดโปรแกรมติดตั้ง Windows XP แล้วเลือก Add/Remove SCSI Adapters ในเมนู Options

   หมายเหตุ คุณต้องมีดิสก์ไดรเวอร์อุปกรณ์เดิมเพื่อติดตั้งระหว่างขั้นตอนนี้
  • ตรวจสอบแฟ้ม Read Me (Readme.wri) ของ Windows XP และ HCL ของ Windows XP เพื่อดูหมายเหตุเกี่ยวกับไดรฟ์ซีดีรอมที่ไม่ใช่อินเทอร์เฟซแบบ SCSI
 6. ระบุว่า Windows เห็นไดรฟ์ซีดีรอมหรือไม่ เปิด Microsoft Windows Explorer แล้วดูว่ามีการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ซีดีรอมหรือไม่
 7. หากไดรฟ์ซีดีรอมไม่มีอักษรระบุไดรฟ์ ลองดูโฟลเดอร์โดยใช้ไดรฟ์ซีดีรอม ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่แผ่นซีดี ข้อมูล ลงในไดรฟ์ซีดีรอมแล้ว
 8. หากคุณสามารถอ่านซีดีข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเล่นแผ่นซีดีเพลงได้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Control Panel เปิด Sounds and Audio Devicesคลิกแท็บ Hardware แล้วตรวจดูให้แน่ใจว่ามีรายชื่อไดรฟ์ CD/DVD นอกจาก Audio Codecs
  • หากไม่มีรายการเหล่านี้ ให้ใช้โปรแกรม Add/Remove Hardware ใน Control Panel เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เหล่านี้ใหม่
 9. หากระบบได้รับการกำหนดค่าให้มีหลายระบบปฏิบัติการ ให้ตรวจดูว่าไดรฟ์ซีดีรอมทำงานได้หรือไม่ในอีกระบบปฏิบัติการ หากไดรฟ์ซีดีรอมไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องใน MS-DOS หรือระบบปฏิบัติการอื่น โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตไดรฟ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
trouble shoot shooting tshoot cdrom termination