อธิบายถึงการเตรียมพร้อมก่อนติดต่อ Microsoft หลังจากที่คุณ rceive ข้อความ "หยุดรหัสข้อผิดพลาด 0x0000001e" บนหน้าจอสีน้ำเงิน

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314103
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 129845.
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณในการระบุสาเหตุของข้อความหยุดก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

เมื่อมีข้อผิดพลาด STOP (ผิดพลาดร้ายแรงของระบบ) เกิดขึ้นใน Windows, Windows เข้าสู่โหมดการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา หน้าจอสีน้ำเงินปรากฏขึ้น และโดยทั่วไปแสดงข้อมูลที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
STOP 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)
C000009a ข้อยกเว้นเคอร์เนลไม่สามารถจัดการได้จาก 8123f26
ที่อยู่ 80123f36 มีฐานที่ 80100000 - ntoskrnl.exe ที่ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานข้อผิดพลาด

Windows XP มีคุณลักษณะเรียกว่าการรายงานข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลไปยัง Microsoft เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาใดคุณจะพบใน Windows XP การใช้คุณลักษณะการรายงานข้อผิดพลาดสามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดที่คุณพบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานข้อผิดพลาดใน Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310414 วิธีการ: กำหนดค่า และใช้ในการรายงานข้อผิดพลาดใน Windows XP

ฐานความรู้

ฐานความรู้ของ Microsoft ประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ที่อธิบายเหตุผลสำหรับการหยุดเฉพาะข้อความ บทความต่าง ๆ มักจะแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของปัญหาหรือวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา

บนเว็บไซต์ของ Microsoft คุณสามารถค้นหาฐานความรู้ของสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความหยุดที่ระบุ เมื่อคุณตั้งค่าการค้นหา ใช้น้อยหมายเลขฐานสิบหกแรกเป็นเงื่อนไขการค้นหา ตัวอย่าง ในภาพประกอบของสรุปข้อความหยุด ตัวเลขฐานสิบหกเลขแรกคือ "0x0000001e" คุณสามารถใช้ชื่อแฟ้มที่ระบุ ("Ntoskrnl.exe" ในภาพประกอบ) และอื่น ๆ ตัวเลขฐานสิบหกเป็นเงื่อนไขการค้นหา

หน่วยความจำ "ถ่ายโอนข้อมูล"

คุณสามารถกำหนดค่า Windows เพื่อบันทึกข้อมูลของข้อความหยุดไปยังแฟ้ม "ถ่ายโอนข้อมูล" ถ้าคุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเข้าช่วยในการทำให้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นในการระบุปัญหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเอกสาร

โดยค่าเริ่มต้น การบันทึกข้อมูลของข้อความหยุดไปยังแฟ้มถูกเปิดใช้งานใน WindowsXP การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่มีสามชนิดพร้อมใช้งาน:
 • การถ่ายโอนหน่วยความจำขนาดเล็กข้อมูล (64 กิโลไบต์), ซึ่งถูกเขียนไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Minidump แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบต้องมีอย่างน้อย 2 เมกะไบต์ (MB) ในขนาด
 • เคอร์เนลหาย ซึ่งถูกเขียนไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Memory.dmp แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบต้องมีอย่างน้อย 50 800 MB ขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนของ RAM
 • สมบูรณ์หาย ซึ่งถูกเขียนไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Memory.dmp แฟ้มเพจจิ้งในไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดของ RAM มีอยู่จริงบวก 1 เมกะไบต์
ชนิดเริ่มต้นของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่มีการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำขนาดเล็ก เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือดูการตั้งค่าสำหรับชนิดของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 2. ในแผงควบคุม ระบบแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
 3. คลิก การตั้งค่า ในการ เริ่มต้นและการกู้คืน พื้นที่
 4. ดู หรือเปลี่ยนชนิดของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำภายใต้ เขียนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่อง.

Memory.dmp หรือแฟ้ม Minidump

ถ้าหยุดข้อความปรากฏขึ้น และมีสร้างแฟ้ม Memory.dmp หรือ minidump เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอาจสามารถแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่อง ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อธิบายข้อความหยุดสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และอธิบายว่า คุณมีแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล

คุณอาจถูกขอให้ส่งแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของคุณกับ Microsoft ถ้าการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแก้ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ ถ้าคุณถูกขอให้ส่งแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ใช้โปรแกรมเช่น PKZIP จะบีบอัดแฟ้ม แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลโดยทั่วไปสามารถถูกมากบีบ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ในการอัปโหลดแฟ้มไปยัง Microsoft:
 • ส่งแฟ้มของคุณถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกบีบอัดโดย File Transfer Protocol (FTP) เพื่อ Ftp.microsoft.com วิธีการนี้จำเป็นต้องใช้ FTP ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจะอธิบายถึงวิธีการทำให้แฟ้มของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ FTP เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ TCP/IP คือ:
  207.46.133.140
 • ใช้ NTBackup โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของคุณลงในเทป และจดหมายเทปที่แล้ว ไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
 • การคัดลอกแฟ้มไปยังคอมแพคดิสก์แบบเขียนได้ และจดหมายคอมแพคดิสก์ที่แล้ว ไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
 • ใช้ยูทิลิตี Dumpflop ซึ่งอยู่บนคอมแพคดิสก์ของ Windows XP ในโฟลเดอร์ Support\Debug\i386
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน Microsoft อาจมีตัวเลือกก่อนหน้านี้จะเป็นไปได้ ไม่สามารถใช้บริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS) เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบ หรือคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถเชื่อมต่อได้ โดยใช้ RAS:
  1. สร้างบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวสำหรับการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
  2. บนเซิร์ฟเวอร์อื่น สร้างใช้ร่วมกัน และให้ผู้ใช้ใหม่นี้แล้ว สิทธิ์การบัญชีเพื่อใช้ร่วมกันนี้
  3. คัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อต้องการใช้ร่วมกันนี้ใหม่
  4. ถ้าคุณไม่มี RAS ที่ติดตั้งที่ไซต์ของคุณ ติดตั้ง RAS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP สำหรับการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถติดตั้ง RAS บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และอนุญาตให้ไคลเอนต์ระยะไกลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ไม่ไปยังเครือข่ายเท่านั้น ถ้าคุณใช้วิธีนี้ สร้างเครือข่ายร่วมใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่กำหนด และการคัดลอกแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไปใช้ร่วมกัน
  5. อนุญาตให้ผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสิทธิ์ ID การเรียกเลขหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์ RAS
  6. ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน โดเมนชื่อ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ และชื่อที่ใช้ร่วมกัน และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบรรทัดของโมเด็ม
ตรวจสอบจุดบกพร่อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314103 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:19:35 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbinfo kburl kbmt KB314103 KbMtth
คำติชม