ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

กระบวนการขยายคีย์แท็บส่งกลับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ cmdlet ของลักษณะเส้นที่ใช้ร่วมกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3141119
สรุป
เมื่อคุณใช้แป้น Tab เพื่อพารามิเตอร์ของ cmdlet ของที่ใช้ร่วมกันรายการลักษณะที่ปรากฏ (SLA) เช่นชุด CsSlaConfigurationที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกส่งกลับ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การ cmdlet ของต่อไปนี้:
  • รับ CsSlaConfiguration
  • เอา CsSlaConfiguration
  • ชุด CsSlaConfiguration
  • CsSlaDelegates เพิ่ม
  • เอา CsSlaDelegates
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ ปรับปรุงสะสมเดือน 2016 มีนาคม 6.0.9319.235 สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2015 หลักคอมโพเนนต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ