MS16-029: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office เพื่อแก้ไขการเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 8 มีนาคม 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3141806
สรุป
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Office เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่ ดู กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS16-029.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น บทความเหล่านี้อาจประกอบด้วยสาเหตุที่ทราบข้อมูล

การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ nonsecurity และการปรับปรุงที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ • เพิ่มไม่ได้ใช้ตัวเลือกระยะห่างอัตโนมัติย่อหน้าของ HTML ใน Word 2013
 • เพิ่มการสนับสนุนคำสั่งเพิ่มใน Outlook 2013
 • ปรับปรุงข้อมูลเริ่มต้นเพื่อให้ สอดคล้องกับ Cortana
 • ปรับปรุงข้อมูลการเริ่มระบบสำหรับทุกภาษาจะดีกว่านานาชาติที่สอดคล้องกับ Cortana
 • ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหาในการ nonsecurity ดังต่อไปนี้:

  • หลังจากที่คุณเพิ่มตัวแบ่งส่วนที่ต่อเนื่องกับเอกสารใน Word 2013 คำ lastRenderedPageBreak มีเพิ่มวัตถุ
  • เมื่อคุณเรียกใช้ VBA หรือโปรแกรม add-in เพื่อสร้างมุมมองคำต่าง ๆ ในเอกสาร และจัดการมุมมองใน Word 2013, Word 2013 ล้มเหลว
  • สมมติว่า คุณมีเอกสารที่มีคำสั่งผสมกล่องตัวควบคุมเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงไปยังส่วน XML แบบกำหนดเองในเอกสารใน Word 2016 หลัง จากที่คุณเลือกค่าในตัวควบคุมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ทำการเลิกทำและการบันทึกการดำเนินงาน การตั้งค่าชนิดของตัวควบคุมเนื้อหาบางอย่างเปลี่ยนจากกล่องคำสั่งผสมเป็นแบบ rich text และจะเสียการแม็ปถึงโหนดในส่วน XML แบบกำหนดเอง
  • เมื่อคุณใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสาร และจากนั้น คุณเปลี่ยนแปลงไปยังเครื่องพิมพ์อื่นใน Word 2016, Word 2016 โดยทางโปรแกรมแฮงค์
  • เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม PDF ใน Word 2016 เนื้อหาที่ไม่สามารถใช้งานในไฟล์ PDF
  • เมื่อคุณแทรกรูปภาพออนไลน์ในเอกสารใน Word 2016 คุณได้รับข้อผิดพลาดที่ตำแหน่งแฟ้มอเมริกาว่า รูปภาพไม่สามารถแทรกตัวบนอินเทอร์เน็ตชั่วคราว นอกจากนี้ Word 2016 แฮงค์
  • เมื่อคุณเลื่อนหน้าจอข้อความอีเมล HTML ใน Outlook 2016 หรือ Word 2016, Outlook 2016 หรือ Word 2016 ล้มเหลว
  • ใช้เวลานานในการปรับปรุงตัวควบคุมเนื้อหาของตัวควบคุมการแมป XML ใน Word 2016 โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสำหรับตัวควบคุมเนื้อหาใน Word 2016
  • ถ้ามีตั้งภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้นให้เป็นภาษาที่เขียน โดยใช้อักขระซิริลลิก แป้นพิมพ์ลัดบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น Ctrl + C และ Ctrl + V) ไม่ทำงานใน Word 2016
  • ที่ WindowBeforeRightClick เหตุการณ์ไม่ดำเนินการเมื่อคุณคลิกขวาในเอกสารใน Word 2016
  • เมื่อคุณพยายามแทรกแฟ้ม HTML เป็นวัตถุในเอกสาร Microsoft Word 2016 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   โปรแกรมที่ใช้สร้างวัตถุนี้เป็นแฟ้ม html โปรแกรมดังกล่าวเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจะไม่ตอบสนอง เมื่อต้องการแก้ไขวัตถุนี้ ติดตั้งแฟ้ม html หรือให้แน่ใจว่า กล่องโต้ตอบใด ๆ ในแฟ้ม html จะถูกปิด
  • ถ้าคุณประมวลผลโค้ด (ตัวอย่างเช่น โดยใช้การ ทีละขั้น ทำงาน) ในเอกสารใน Word 2016 ล้มเหลวใน Word 2016
  • หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Word 2016 แม่แบบปกติ (Normal.dotm) มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Normal.dotm.old และแบบ Normal.dotm ใหม่ถูกสร้างขึ้น
  • มีเนื้อที่หน่วยความจำหรือดิสก์ไม่เพียงพอในการแบ่งหน้าใหม่ หรือพิมพ์เอกสารใน Word 2016 อยู่
  • เมื่อคุณใช้ ctx.trackedObjects.add() และคุณยกเลิกการโหลด apps ไม่ มีการล้างวัตถุด้วยตนเอง Word 2016 โดยอัตโนมัติอย่างสิ้นเชิงล้างวัตถุเหล่านั้นก่อนนั้นจะยัง apps
  • ไม่ต้องส่งต่อธุรกิจแถบข้อมูลสายอักขระจะถูกครอบตัด และจะไม่แสดงได้ทั้งหมดใน Outlook 2016 รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษบาง
  • เส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ที่ประกอบด้วยอักขระบางอักขระเต็มความกว้างไม่ได้รับการแก้ไขเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติใน Word 2016
  • หลังจากที่คุณเพิ่มตัวแบ่งส่วนที่ต่อเนื่องกับเอกสารใน Word 2016 คำ lastRenderedPageBreak มีเพิ่มวัตถุ
  • ถ้าคุณใช้ Visual Studio เครื่องมือสำหรับเครื่องมือ Office (VSTO) การเรียกใช้โค้ดบางอย่างในเอกสารใน Word 2016 เลือกผู้ใช้จะหายไปในเอกสาร
  • อย่าใช้ HTMLย่อหน้า autospacing ความเข้ากันได้ตัวเลือกที่ไม่มีการแปลงแฟ้มใน Word 2016
  • เมื่อคุณเปิดอินสแตนซ์ของ Outlook 2010 ที่มีมากกว่า 30 ปฏิทินในมุมมองปฏิทินในสภาพแวดล้อมแบบ Citrix, Outlook 2010 แฮงค์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดู KB3114809 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • การนัดหมายที่เริ่มต้น และสิ้นสุดในวันต่าง ๆ จะแสดงเป็นหลาย ๆ การประชุมในมุมมองเดือนใน Outlook 2010
  • เมื่อคุณดูบางการประชุมข้อความอีเมลการยกเลิกในบานหน้าต่างการอ่านใน Outlook 2013, Outlook 2013 ที่ล้มเหลว
  • เมื่อคุณใช้เมาส์เมื่อต้องการเปิดการนัดหมายตลอดวันใหม่ใน Outlook 2013, Outlook 2013 แฮงค์
  • เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ใน Outlook 2016, Outlook 2016 ใช้เวลานานกว่า 2013 Outlook เพื่อรวบรวมข้อมูลการค้นหาอัตโนมัติสำหรับบัญชีผู้ใช้
  • เมื่อคุณเลื่อนผ่านรายการบางรายการในรายการข้อความใน Outlook 2016 หน้าต่างตาหยุดตัวอ่านหน้าจอจากการทำงานสำหรับ Outlook 2016
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

Microsoft Office 2007 (ทุกรุ่น) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
otkruntimertl2007-kb2956110-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft InfoPath 2007 Service Pack 3:
infopath2007-kb3114426-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3:
outlook2007-kb2880510-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3114901-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office:
wordconv2007-kb3114900-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word Viewer:
สำนักงาน-kb3114812-fullfile-enu.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2880510
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2956110
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114426
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114812
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114900
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114901
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2010 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต): otkruntimertl2010-kb2956063-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3114873-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)
kb24286772010-kb3114873-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับ Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)
infopath2010-kb3114414-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)
infopath2010-kb3114414-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)
outlookloc2010-kb3114883-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)
outlookloc2010-kb3114883-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)
word2010-kb3114878-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)
word2010-kb3114878-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 2956063
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114414
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114873
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114878
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114883
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Office Microsoft 2013 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับรุ่น Office Microsoft 2013 (รุ่น 32-บิต) ได้รับการสนับสนุน:
otkruntimertl2013-kb3039746-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ InfoPath Microsoft 2013 (รุ่น 32 บิต)
infopath2013-kb3114833-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ InfoPath Microsoft 2013 (รุ่น 64 บิต)
infopath2013-kb3114833-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Outlook Microsoft 2013 (รุ่น 32 บิต)
outlook2013-kb3114829-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Outlook Microsoft 2013 (รุ่น 64 บิต)
outlook2013-kb3114829-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Word Microsoft 2013 (รุ่น 32 บิต)
word2013-kb3114824-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับรุ่นที่สนับสนุนของ Word Microsoft 2013 (รุ่น 64 บิต)
word2013-kb3114824-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3039746
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114824
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114829
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114833
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office 2013 ที่ RT (ทุกรุ่น)

การปรับใช้การปรับปรุง 3114829 สำหรับ RT 2013 Outlook ของ Microsoft พร้อมใช้งานผ่านทาง การปรับปรุง Windows.
การปรับปรุง 3114824 สำหรับ Microsoft Word 2013 RT พร้อมใช้งานผ่านทาง การปรับปรุง Windows.
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออก'แผงควบคุม'คลิก คลิกระบบและความปลอดภัยคลิกWindows Updateแล้วภายใต้ให้ดูเพิ่มเติม คลิกติดตั้งการปรับปรุงและเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114824
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114829

2016 Office Microsoft (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2016 (32 บิต):
otkruntimertl2016-kb3114690-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Outlook 2016 (32 บิต):
outlook2016-kb3114861-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Outlook 2016 (64 บิต):
outlook2016-kb3114861-fullfile-x64-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2016 (32 บิต):
word2016-kb3114855-fullfile-x86-glb.exe
สำหรับ Microsoft Word 2016 (64 บิต):
word2016-kb3114855-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในControl Panel
ข้อมูลแฟ้มดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114690
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114861
ดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114855
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office Web Apps 2010 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้
ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Service Pack Apps 2010 เว็บ Microsoft Office 2:
wac2010-kb3114880-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทn บางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114880
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft Office Web Apps 2013 (เวอร์ชันทั้งหมด)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นของ Microsoft Office Web Apps เซิร์ฟเวอร์ 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb3114821-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทn บางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน บทความใน Microsoft Knowledge Base 887012.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114821
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server 2010 (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับบริการทำงานอัตโนมัติของ Word บน Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
wdsrv2010-kb3114866-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมด คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ PSconfig เพื่อดำเนินการกระบวนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ให้เริ่มการทำงานจะจำเป็น หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114866
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วน (ทุกรุ่น)

ตารางอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นี้

ชื่อแฟ้มการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับบริการทำงานอัตโนมัติของ Word บน Microsoft SharePoint Server 2013 ในส่วนรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน:
wdsrvloc2013-kb3114814-fullfile-x64-glb.exe
สวิตช์การติดตั้งดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 912203
ข้อกำหนดการรีสตาร์ทหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ทั้งหมด คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ PSconfig เพื่อดำเนินการกระบวนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ในบางกรณี การปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน ถ้าแฟ้มที่ต้องการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน และมีข้อความปรากฏที่ แนะนำให้คุณเริ่มการทำงาน

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เริ่มการทำงานจะต้อง หยุดบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มได้รับผลกระทบก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลทำไมคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงาน เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows.
ข้อมูลการเอาออกการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถเอาออก
แฟ้มข้อมูลดู บทความฐานความรู้ของ Microsoft 3114814
การตรวจสอบคีย์รีจิสทรีไม่มีข้อมูล

Office สำหรับ Mac 2011

ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • คุณต้องเรียกใช้เวอร์ชัน Mac OS X 10.5.8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าบนตัวประมวลผล Intel
 • บัญชีผู้ใช้ Mac OS X ต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้
ติดตั้งการปรับปรุง
ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft Office รุ่นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการอัพเด Mac 2011 14.6.2 จากนี้ ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft. แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลนี้รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office ทั้งหมดได้เนื่องจากจะไม่รบกวนการติดตั้ง
 2. เปิด Microsoft Office สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 2011 14.6.2 บนเดสก์ท็อปของคุณ ขั้นตอนนี้อาจถูกทำให้คุณ
 3. เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง ใน Microsoft Office สำหรับ Mac 2011 14.6.2 อัพเดต volume หน้าต่าง คลิกสองครั้ง Microsoft Office สำหรับแอพลิเคชัน Mac 2011 14.6.2 Update และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ
 4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุงจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูส่วน "การติดตั้งการปรับปรุง Verifying" เมื่อต้องการเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุง ลาก Microsoft Office สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 2011 14.6.2 ไปยังขยะ และจากนั้น ลากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมายังการขยะ
การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนระบบที่เจาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการค้นหาค้นหาโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน(Microsoft Office 2011)
 2. เลือกWord, Excel, PowerPointหรือOutlookและเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 3. บนเมนูแอพลิเคชัน คลิก เกี่ยวกับApplication_Name> (ที่ใดApplication_Name> เป็นเพียงตัวแทนที่แสดงถึง Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook)
ถ้าการ รุ่นล่าสุดติดตั้งอัพเด number คือ14.6.2การปรับปรุงถูกติดตั้งสำเร็จ

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท
โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ต้องให้คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถถูกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด หรือการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Microsoft สำหรับการสนับสนุน Mac เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

2016 office สำหรับ Mac

ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • Mac OS X ที่ Yosemite 10.10 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าบนตัวประมวลผล Intel
 • สมัครใช้งาน Microsoft Office 365 ถูกต้อง
ติดตั้งการปรับปรุง
ดาวน์โหลด และติดตั้ง 2016 Office Microsoft รุ่นภาษาที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง Mac 15.20.0 จากนี้ ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft. แล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลนี้รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสและโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office ทั้งหมดได้เนื่องจากจะไม่รบกวนการติดตั้ง
 2. 2016 Office ของ Microsoft สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 15.20.0 บนเดสก์ท็อปของคุณให้ตรงกัน ขั้นตอนนี้อาจถูกทำให้คุณ
 3. เพื่อเริ่มต้นกระบวนการปรับปรุง ใน 2016 Office ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุง Mac 15.20.0 ปริมาตร คลิกสองครั้งที่ 2016 Office ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์การปรับปรุง Mac 15.20.0 และทำตามคำแนะนำ
 4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเอาออกการปรับปรุงโปรแกรมติดตั้งจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูส่วน "การติดตั้งการปรับปรุง Verifying" เมื่อต้องการเอาออกตัวติดตั้งการปรับปรุง ก่อน ลาก 2016 Office ของ Microsoft สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่ปรับปรุง Mac 15.20.0 ไปยังขยะ และจากนั้น ลากแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดมายังการขยะ
การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนระบบที่เจาะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการค้นหาค้นหาโฟลเดอร์ของแอพลิเคชัน(Microsoft Office 2016)
 2. เลือกWord, Excel, PowerPointหรือOutlookและเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 3. บนเมนูแอพลิเคชัน คลิเกี่ยวกับ Application_Name ( Application_Nameคือ Word, Excel, PowerPoint หรือ Outlook)
ถ้าหมายเลขรุ่นล่าสุดติดตั้งอัพเด15.20.0การปรับปรุงถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท
โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ต้องให้คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

เอาการปรับปรุง
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถถูกถอนการติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณมีคำถามทางเทคนิคหรือปัญหาเกี่ยวกับการดาวน์โหลด หรือการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ Microsoft สำหรับการสนับสนุน Mac เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ

วิธีการรับการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล

อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3141806 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/17/2016 10:01:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft InfoPath 2013, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Word Viewer, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013, Outlook 2016

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3141806 KbMtth
คำติชม