วิธีการส่งอีเมล์ทางการเขียนโปรแกรม ด้วย System.Web.Mail และ Visual Basicสุทธิ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314201
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้System.Web.Mailเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลใน Visual Basicสุทธิ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studioสุทธิ บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกโครงการ. คลิกโครงการ Visual Basicคลิกแอพลิเคชันของคอนโซลต้นแบบ จากนั้นคลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 2. เพิ่มการอ้างอิงถึงSystem.Web.dll. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเครื่องโครงการเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. บนเครื่อง.สุทธิแท็บ ค้นหาSystem.Web.dllแล้ว คลิกเลือก.
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณต้องเลือก คลิกYes.
 3. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัสทั้งหมดที่มี:
  Imports System.Web.MailModule Module1  Sub Main()    Dim oMsg As MailMessage = New MailMessage()    ' TODO: Replace with sender e-mail address.    oMsg.From = "sender@somewhere.com"    ' TODO: Replace with recipient e-mail address.    oMsg.To = "recipient@somewhere.com"    oMsg.Subject = "Send using Web Mail"    ' SEND IN HTML FORMAT (comment this line to send plain text).    oMsg.BodyFormat = MailFormat.Html    'HTML Body (remove HTML tags for plain text).    oMsg.Body = "<HTML><BODY><B>Hello World!</B></BODY></HTML>"    ' ADD AN ATTACHMENT.    ' TODO: Replace with path to attachment.    Dim sFile As String = "C:\temp\Hello.txt"    Dim oAttch As MailAttachment = New MailAttachment(sFile, MailEncoding.Base64)    oMsg.Attachments.Add(oAttch)    ' TODO: Replace with the name of your remote SMTP server.    SmtpMail.SmtpServer = "MySMTPServer"    SmtpMail.Send(oMsg)    oMsg = Nothing    oAttch = Nothing  End SubEnd Module					
 4. การปรับเปลี่ยนรหัสที่คุณเห็น "สิ่งที่ต้องทำ"
 5. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 6. ตรวจสอบว่า ข้อความอีเมลที่ถูกส่ง และรับ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314201 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:20:24 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB314201 KbMtth
คำติชม