Footprint หน่วยความจำเพิ่มขึ้นเมื่อคุณส่ง หรือรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์ใน Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3143163
อาการ
Footprint หน่วยความจำของ increasesin กระบวนการ Lync.exe การทดสอบความเค้นเมื่อคุณส่ง หรือรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์ (MB) ใน 2013 Lync ของ Microsoft (Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ) นอกจากนี้ การแปลงหรือการเพิ่ม memoryremains แม้ว่าการถ่ายโอนแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ถูกปิด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้ อัพเดต 8 มีนาคม 2016 (KB3114831) Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ Lync 2013 ถูกปรับรุ่นเป็น Skype สำหรับธุรกิจในเดือน 2015 เมษายน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3143163 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/09/2016 01:56:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Lync 2013, Skype for Business

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB3143163 KbMtth
คำติชม