การแก้ไข: ตำแหน่งที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ของตัวควบคุมกล่องรายการจะถูกเก็บไว้ในแอพลิเคชัน SWE ใน Windows 2013 กระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3143177
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่สาเหตุปักสินค้าก่อนหน้านี้ระบุตำแหน่งของตัวควบคุมกล่องรายการจะถูกรักษาไว้ และมีเพิ่มกลับในบางรายการไปยังตัวควบคุม ปัญหานี้เกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ Silverlight สำหรับ Windows ฝังตัว (SWE) ใน Windows 2013 กระชับข้อมูลฝังตัว การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรแกรมปรับปรุงที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกติดตั้ง
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ Silverlight สำหรับ Windows ฝังตัว (SWE) แบบที่ใช้ตัวควบคุมกล่องรายการใน Windows 2013 กระชับข้อมูลฝังตัว
  • คุณสามารถเพิ่มสินค้าหลายรายการไปยังตัวควบคุมกล่องรายการจนกว่าจะมีแสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง หรือแนวนอน
  • คุณย้ายแถบเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ระบุ และจากนั้น ยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดจากตัวควบคุมกล่องรายการ
  • คุณเพิ่มสินค้าหลายรายการกลับไปยังตัวควบคุมกล่องรายการ

ในสถานการณ์สมมตินี้ ตำแหน่งงานที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ของตัวควบคุมกล่องรายการจะถูกเก็บไว้โดยไม่คาดคิด

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ขณะนี้พร้อมใช้งานจาก Microsoft Windows ฝังตัวกระชับ 2013 รายเดือน Update (2016 กุมภาพันธ์) ได้ เมื่อต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุงรายเดือนนี้ Windows 2013 กระชับข้อมูลฝังตัว ไป OEM แบบออนไลน์ของ Microsoft หรือ MyOEM.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมดแล้ว คลิ กสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันที่สร้างใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Xamlruntime_dt.dll1,137,3362016 17-ก.พ.10:47Public\Common\Oak\Bin\I386
Xamlruntimecore_dt.dll2,415,2882016 17-ก.พ.10:47Public\Common\Oak\Bin\I386
Xamlruntime.map2,417,3702016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.map5,330,3752016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.rel5,787,3172016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.rel2,127,1402016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntimecore.dll6,316,0322016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,167,3602016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.map1,374,0862016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.map1,811,3102016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.rel1,844,2742016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.rel1,679,3222016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntimecore.dll2,879,4882016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll806,9122016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.map2,585,4822016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.map5,373,3602016 17-ก.พ.10:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.rel4,079,0432016 17-ก.พ.10:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.rel2,339,5362016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntimecore.dll7,512,0642016 17-ก.พ.10:55Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,687,5522016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.map5,669,2642016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.map14,902,3982016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.rel2,826,6202016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.rel2,126,0962016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntimecore.dll6,107,1362016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,228,8002016 17-ก.พ.10:57Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.map2,422,6242016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.map3,967,6192016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.rel1,638,8962016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.rel1,444,0742016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntimecore.dll2,789,3762016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll765,9522016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.map9,818,8342016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.map20,735,8422016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.rel2,572,9282016 17-ก.พ.10:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.rel2,121,9202016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntimecore.dll7,467,0082016 17-ก.พ.10:55Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll1,773,5682016 17-ก.พ.10:56Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime_dt.dll1,137,3362016 17-ก.พ.10:4711.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedxamltools visual studio files\Microsoft โปรแกรม
Xamlruntimecore_dt.dll2,415,2882016 17-ก.พ.10:4711.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedxamltools visual studio files\Microsoft โปรแกรม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3143177 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/15/2016 21:00:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Embedded Compact 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3143177 KbMtth
คำติชม