ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

"รูปแบบของรุ่นของวัตถุแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ในคอนโซลการจัดการ Exchange 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3143722
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์โดยใช้คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMC) ใน Microsoft Exchange Server 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ระบุ ' PS. Outlook.com'

รูปแบบของรุ่นของวัตถุแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง
ชื่อพารามิเตอร์: ExchangeBuild

ปัญหานี้ทำให้เกิดเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • คุณไม่สามารถเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีที่รวมอยู่ใน EMC
  • คุณไม่สามารถดูคุณสมบัติของผู้รับในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์จาก EMC (คุณยังสามารถจัดการผู้รับในการ EMC แต่คุณไม่สามารถดูคุณสมบัติของผู้รับ)
วิธีแก้ปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

  • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office เมื่อต้องการขอรับตัวช่วยสร้าง ไป http://aka.ms/HybridWizard.
  • เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของผู้รับสำหรับกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมที่มีการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่เปิดใช้งาน ใช้ admin อัตราแลกเปลี่ยนกึ่งกลางใน Exchange แบบออนไลน์ หรือใช้ PowerShell แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ใน Exchange 2010 ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม TechNet อัตราแลกเปลี่ยน.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ