ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อจำกัดของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314463
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Windows 2000 บทความนี้ ดู 184006.
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงข้อจำกัดของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุข้อจำกัดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ระบบแฟ้ม FAT32 กับ Windows XP:
 • คลัสเตอร์ไม่สามารถ 64 กิโลไบต์ (KB) หรือใหญ่กว่าได้ ถ้าคลัสเตอร์ 64 กิโลไบต์ หรือใหญ่ กว่า โปรแกรมบางโปรแกรม (เช่นโปรแกรมติดตั้ง) อาจไม่ถูกต้องคำนวณเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้
 • ไดรฟ์ข้อมูล FAT32 ต้องประกอบด้วยค่าน้อยที่สุดของคลัสเตอร์ 65,527 คุณไม่สามารถเพิ่มขนาดของคลัสเตอร์บนไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32 เพื่อให้ประกอบด้วยคลัสเตอร์น้อยกว่า 65,527
 • ขนาดดิสก์สูงสุดคือ ประมาณ 8 เทเมื่อคุณคำนึงตัวแปรต่อไปนี้: หมายเลขได้สูงสุดของคลัสเตอร์บนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 268,435,445 และมีได้สูงสุด 32 กิโลต่อคลัสเตอร์ พร้อมกับเนื้อที่จำเป็นสำหรับตารางการปันส่วนแฟ้ม (FAT)
 • คุณไม่สามารถลดขนาดของคลัสเตอร์บนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 เพื่อให้ขนาดของ FAT มีขนาดใหญ่กว่า 16 เมกะไบต์ (MB) ลบด้วย 64 กิโลไบต์
 • คุณไม่สามารถจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่า 32 กิกะไบต์ในขนาดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT32 ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows XP Windows XP สามารถกำหนดใช้ และสนับสนุนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 มากกว่า 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับการอื่น ๆ จำกัด), แต่คุณไม่สามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลแบบ FAT32 มากกว่า 32 กิกะไบต์ โดยใช้เครื่องมือจัดรูปแบบในระหว่างการติดตั้ง ถ้าคุณต้องการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า 32 GB ใช้ระบบแฟ้ม NTFS เมื่อต้องการฟอร์แมตดิสก์ อีกทางเลือกหนึ่งคือการ เริ่มต้นจากดิสก์ Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) การเริ่มต้น และใช้เครื่องมือจัดรูปแบบที่รวมอยู่ในดิสก์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ดิสก์การ Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) เริ่มการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  255867 วิธีการใช้ Fdisk และรูปแบบพาร์ติ ชัน/Repartition ฮาร์ดดิสก์
  หมายเหตุ: เมื่อคุณพยายามที่จะจัดรูปแบบพาร์ติชัน FAT32 ที่มากกว่า 32 กิกะไบต์ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows XP การดำเนินการที่รูปแบบล้มเหลวใกล้กับจุดสิ้นสุดของกระบวนการ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัล: ไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่เกินไป
 • MS-DOS รุ่นต้นฉบับของ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4.0- และก่อนหน้าไม่รู้จักพาร์ติชัน FAT32 และไม่สามารถเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ข้อมูล FAT32
 • คุณไม่สามารถสร้างแฟ้มมีขนาดใหญ่กว่า (2 ^ 32)-1 ไบต์ (นี่คือหนึ่งไบต์น้อยกว่า 4 กิกะไบต์) บนพาร์ติชัน FAT32 ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310525 คำอธิบายของระบบแฟ้ม FAT32 ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลง วอลุ่มเป็น NTFS, FAT32 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307881 วิธีการ: แปลง FAT16 หรือไดรฟ์ข้อมูล FAT32 เป็น NTFS
5.00 มากที่สุด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ