รายการแนะนำอย่างรวดเร็วเพื่อ Preinstalling Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314472
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่250609.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการ preinstall ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณวางแผนที่จะ preinstall ระบบปฏิบัติการ Windows XP เป็นครั้งแรก และคุณไม่มีคอมพิวเตอร์อื่นที่ใช้ Windows XP กรุณาอ่าน และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน A และ B ส่วนของรายการแนะนำนี้ด่วน ถ้าคุณมีการติดตั้ง Windows XP โปรดดำเนินการส่วน B.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วน a:ติดตั้ง Windows ที่

การจัดเตรียมสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หลัก และจากนั้น กำหนดใบสั่งสำหรับการเริ่มระบบใน BIOS กับไดรฟ์ซีดีรอมเป็นอุปกรณ์แรก ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่สอง และฟลอปปีไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ที่สาม

  หมายเหตุ:: คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อปรับการตั้งค่าใน BIOS ของคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:: คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีการสนับสนุนการเริ่มระบบของซีดีการจำลองไม่ใช่ Torito El ถ้าเป็นแพลตฟอร์มใช้ x86 x ข้อ ถ้าระบบของคุณไม่สนับสนุนการเริ่มระบบของซีดีการจำลองไม่ใช่ Torito El ดูคำแนะนำผู้ใช้ Kit Preinstallation OEM ของ Windows (OPK) ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows
 2. ใส่ซีดี Windows ลงในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์หลัก แล้ว บูตเครื่องคอมพิวเตอร์จากไดรฟ์ซีดีรอม

  windows ตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มีการติดตั้ง Windows ในขั้นที่ 3: แฟ้มสำเนา การเซ็ตอัพโหมดข้อความ และตั้งค่าโหมด GUI เมื่อสิ้นสุดรอบระยะสามของเซ็ตอัพ ระบบปฏิบัติไม่เสร็จสมบูรณ์ติดตั้ง

ส่วน b:สร้างแฟ้มคำตอบ Winnt.sif

 1. หลังจากที่ติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่หลัก สร้างเป็นแฟ้มคำตอบสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows โดยใช้ตัวช่วยสร้างตัวจัดการการตั้งค่า (Setupmgr.exe)

  เครื่องมือการ Preinstallation จะอยู่ในแฟ้ม Support\Tools\Deploy.cab บนสื่อผลิตภัณฑ์ Windows แบบ OEM ที่มาใน service pack 3 ทุก OEM ของคุณภายใน Microsoft OEM ที่ได้รับอนุญาต Distributor การติดตั้งอรรถประโยชน์การเซ็ตอัพการจัดการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิด My Computer และจากนั้น เปิด Support\Tools ในโฟลเดอร์บนซีดีรอม Windows XP
  2. คลิกสองครั้งdeploy.cabแฟ้มเพื่อเปิดแฟ้ม
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเลือกทั้งหมด.
  4. ในการแก้ไขเมนู คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์.
  5. คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการสำหรับโฟลเดอร์ตัวจัดการการเซ็ตอัพ และกด enter ตัวอย่างเช่น พิมพ์ตัวจัดการการตั้งค่าแล้ว กด ENTER
  6. คลิกCopy.
 2. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการเซ็ตอัพการจัดการแฟ้ม เปิดSetupmgr.exeเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างตัวจัดการการเซ็ตอัพ และสร้างแฟ้มคำตอบใหม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบมี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308662ใช้ตัวจัดการการติดตั้งเมื่อต้องการสร้างการเพิ่มแฟ้มคำตอบ
 3. ทำตามคำแนะนำ onscreen จากตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างแฟ้มคำตอบ:
  1. ในผลิตภัณฑ์ไปยังหน้าการติดตั้ง คลิกการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ windows.
  2. บนหน้าการแจกจ่ายโฟลเดอร์ คลิกไม่มี แฟ้มคำตอบนี้จะถูกใช้เพื่อติดตั้งจากซีดี.
 4. เมื่อคุณเข้าถึงตัวจัดการการตั้งค่าของ windowsกล่องโต้ตอบที่พร้อมท์ให้คุณใส่ตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นใหม่ ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ลงในไดรฟ์ a:, ชนิดa:\winnt.sifแล้ว คลิกตกลง. คุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
  ตัวติดตั้งตัวจัดการช่วยเสร็จสมบูรณ์ สร้างแฟ้มที่ต่อไปนี้:
  a:\winnt.sif

  a:\winnt.bat
 5. คลิกexitในการแฟ้ม:เมนูเพื่อปิดตัวช่วยสร้างตัวจัดการการเซ็ตอัพ และจากนั้น ตั้งชื่อฟลอปปีดิสก์ที่คุณสร้างขึ้นเป็น "ทำงานอัตโนมัติดิสก์ของ Windows ถ้าคุณต้องการให้โปรแกรมติดตั้ง Windows เพื่อลบพาร์ติชันทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ และสร้างพาร์ติชันใหม่ คุณต้องมีคำสั่ง Repartition ในแฟ้ม Winnt.sif โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ Windows Notepad และเปิดแฟ้ม Winnt.sif ที่คุณสร้างไว้แล้ว
  2. ภายใต้[Unattended], insert a new line, and then type the following code:
   Repartition=Yes						
  3. Save the changes to the file, and then quit Notepad.

Part C: Preinstall Windows from CD-ROM

 1. On the target computer on which you want to preinstall Windows, configure the boot order in the BIOS with the CD-ROM drive as the first device, the hard drive as the second device, and the floppy drive as the third device.
  หมายเหตุ:: It may be necessary to contact the computer manufacturer to adjust the settings in the computer BIOS.
 2. Insert the Windows XP CD in the CD-ROM drive, and then start the computer.
 3. เมื่อการโปรแกรมติดตั้ง windowsblue screen menu is displayed, insert the Windows Unattended Disk that contains theWinnt.sifanswer file that you just created.

  หมายเหตุ:: Your computer must have El-Torito No Emulation CD boot support if it is an x86-based platform.

  Windows Setup starts automatically. Windows is installed in three stages: file copy, text-mode Setup, and GUI-mode Setup. At the end of the three phases of Setup, the operating system is completely installed.
 4. Remove the floppy disk.
 5. Restart the computer, and then start Windows to audit the system and manually brand it before you run Sysprep and ship it to your customer.

Part D: Brand Your System Manually

 1. To add support information to the Windowsเริ่มการทำงานmenu, create an Oeminfo.ini file by using Windows Notepad, and then copy it to the Windows\System32 folder.

  When you use Oeminfo.ini, the values in the [ทั่วไป] section and aข้อมูลการสนับสนุนbutton are displayed on theทั่วไปแท็บนี้คุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ

  The following is an example of the Oeminfo.ini file:
  [ทั่วไป]
  Manufacturer =MyCompany, Inc.
  Model = Brand X Processor
  SupportURL = http://www.mycompany.com
  LocalFile = C:\Winnt\Web\LocalFilename.htm

  [Support Information]
  Line1= For Technical Support:
  Line2= to obtain updated drivers or for information on frequently
  Line3= asked questions, visit theMyCompanytechnical
  Line4= support web site at:
  Line5=
  Line6= http://www.mycompany.com/techsupport.
  หมายเหตุ:: The [ทั่วไป] and [ข้อมูลการสนับสนุน] sections of the Oeminfo.ini file are required. Replace the manufacturer, model, support URL, and local file information with your company information. Be careful not to leave any trailing spaces after your company name.
 2. To add your logo to theคุณสมบัติของระบบwindow in the Control Panel, replace the sample Oemlogo.bmp file included in this OPK with your company logo (bitmap image) in the Windows\System32 subfolder.

  หมายเหตุ:: Your Oemlogo.bmp logo must be square and must measure 172 by 172 pixels. If your bitmap image is smaller than this specification, it appears centered in the rectangle. If it is larger than this specification, part of it might appear to be cropped under certain font and screen resolutions, or it might not appear at all. Refer to "Chapter 6: Advanced Customization Topics" in the OPK User Guide for more information about how to brand.

Part E: Use the System Preparation Tool (Sysprep.exe) to Prepare for Shipment

You can use Sysprep to do a thorough audit of preinstalled computers. To do so, log on to the Windows environment, run your auditing or testing tools, and then remove them. When you are finished, run Sysprep to restore the computer to a ship-ready state for delivery to end-users. Sysprep is the last program that you run before you ship a computer.

To restore the computer to a ship-ready state:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์cmd.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงไปยังรากของไดรฟ์ระบบ และพิมพ์md sysprep.
 3. คัดลอก Sysprep.exe, Setupcl.exe และ Sysprep.inf ที่ไม่จำเป็นแฟ้ม จากเครื่องมือบนซีดีของเครื่องมือ OPK Windows หรือ จาก Support\Tools\Deploy.cab บนซีดีผลิตภัณฑ์ Windows XP ไปยังโฟลเดอร์ Sysprep

  หมายเหตุ:: เนื่องจาก Sysprep ไม่ใช่โปรแกรมอรรถประโยชน์ duplicating และไม่รีเซ็ตล็อกใน Event Viewer บันทึกเหตุการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่หลัก Make sure you clean up the event logs.
 4. At the command prompt, change to the Sysprep folder, and then typeSysprep.
 5. ในการWindows System Preparation Toolmessage that appears, clickตกลง.
 6. When you are ready to prepare the system, clickresealแล้ว คลิกตกลง.
When you are prompted to shut down the computer, remove the Windows product CD or OPK Tools CD.

หมายเหตุ:: After you run Sysprep on the computer, the timeout is set to two seconds.

After the computer is restored to a ship-ready state, it is ready to be shipped to the user along with any of the required Windows materials as specified in your license agreement with Microsoft. Usually, these items include:
 • Windows product CD
 • Certificate of Authenticity label affixed to the system chassis

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314472 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:22:10 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB314472 KbMtth
คำติชม