วิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุมแบบพลักแอนด์เพลย์ OEM ของ Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314479
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่254078.
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นต้องเพิ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) -ใส่โปรแกรมควบคุมเพื่อติดตั้ง Microsoft Windows บทความนี้ประกอบด้วยโปรแกรมเฉพาะดังกล่าวควบคุมที่มีการติดตั้งโดยทั่วไปในระหว่างการอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) -โหมดการติดตั้งหรือ post-Setup โดยการแจงนับมาตรฐานแบบพลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยให้คุณ pre-load โปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play ที่คุณสามารถใช้ในภายหลัง เมื่อฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงถูกนำมาใช้ในระบบ

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมติดตั้งแบบอัตโนมัติ
 • การเซ็ตอัพ sysprep
 • การติดตั้งบริการการติดตั้ง (RIS) ระยะไกล
 • รูป Riprep
 • การติดตั้ง Windows ที่มีอยู่
หมายเหตุ:กระบวนการนี้ไม่ได้ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มอุปกรณ์จัดเก็บโดยรวมให้ OEM ระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314859การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม OEM จำกัดการพร้อมใช้งาน ด้วย F6 ในระหว่างการติดตั้ง Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งระหว่างส่วนของ "อุปกรณ์ที่ติดตั้ง" ของการติดตั้งโหมด GUI ได้ให้ตรวจพบในตำแหน่งที่ตั้งค่าที่แน่นอน ณจุดนี้ เซ็ตอัพการติดตั้งอุปกรณ์ (โดยการใช้รหัส Plug and Play) ที่มีการระบุ โดย Windows Plug and Play การตั้งค่าการค้นหาเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนไดรฟ์ ค้นหาในแฟ้ม.inf เพื่อค้นหาที่ตรงกันที่ดีที่สุดสำหรับรหัส Plug and Play ของอุปกรณ์ เส้นทางนี้ถูกกำหนดไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของรีจิสทรีต่อไปนี้ และถูกกำหนดเป็น %SystemRoot%\Inf โดยค่าเริ่มต้น:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
การตั้งค่าเส้นทางนี้ใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้ม.inf สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ หลังจากการเซ็ตอัพ เส้นทางนี้ยังใช้สำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่ที่พบ และติดตั้งไว้ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนคีย์นี้ในระหว่างการติดตั้ง โดยใช้แฟ้มคำตอบ Sysprep.inf หรือแบบอัตโนมัติ ค่าถูกบันทึกไว้ และยังใช้หลังจากการติดตั้ง

ส่วนต่อไปนี้ของบทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM จากการทำงานอัตโนมัติหรือติดตั้ง Windows ติดตั้ง Sysprep

โปรแกรมติดตั้งแบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมควบคุมติดตั้งแบบอัตโนมัติ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM ให้มาจะไม่เซ็น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับนี้ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อต้องการปิดใช้งานข้อความนี้ เพิ่มรายการต่อไปนี้เพื่อ[Unattended]ส่วนของการติดตั้งแฟ้มคำตอบ (Unattend.txt):
DriverSigningPolicy = Ignore				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236029วิธีการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมที่ลงทะเบียนนโยบายสำหรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows 2000
 1. สร้างจุดแจกจ่ายบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย โดยการคัดลอกโฟลเดอร์ I386 จากซีดีรอม Microsoft Windows ไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การเซ็ตอัพการจัดการ (Setupmgr.exe) เพื่อสร้างแฟ้มการ Unattended.txt คุณสามารถค้นหา Setupmgr.exe บนซีดีรอม Windows ในโฟลเดอร์ Support\Tools ในแฟ้ม Deploy.cab พร้อมกับแฟ้ม Setupmgr.chm ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มคำตอบมี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308662HOW TO: ใช้ตัวจัดการการติดตั้งเมื่อต้องการสร้างแฟ้มคำตอบมีใน Windows 2000
 2. สร้าง$ oem $ใน \ โฟลเดอร์ 1\Drivers $ ในโฟลเดอร์ I386 ที่คุณคัดลอกไปยังจุดแจกจ่าย คุณอาจต้องการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเติมในโฟลเดอร์ย่อยที่โปรแกรมควบคุม ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง (ตัวอย่าง อะแดปเตอร์เครือข่าย โมเด็ม หรือโปรแกรมควบคุมวิดีโอ) โฟลเดอร์ $ 1 แก้ไข% SystemDrive % ในระหว่างการติดตั้งโหมดข้อความ โฟลเดอร์และแฟ้มเหล่านี้จะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ %SystemDrive%\Drivers ตัวอย่าง::
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  ---\Drivers
  -----\nic
  -----\modem
  -----\video
 3. คัดลอกแฟ้มจาก OEM โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ (หรือโฟลเดอร์) สร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้
 4. เพิ่มOemPnPDriversPath =Driver_Pathsรายการในการ[Unattended]ส่วนของแฟ้มคำตอบโปรแกรมติดตั้ง You can list multiple paths in this key by separating them with a semicolon (;), as follows:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video						
  หมายเหตุ:% SystemDrive %สภาพแวดล้อมของตัวแปรสตริงถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาที่อยู่ในรายการ
 5. บันทึกแฟ้มคำตอบ
During GUI-mode Setup, when the system searches .inf files for Plug and Play IDs, it also looks in the paths noted in theOemPnPDriversPathentry, along with the standard default path of %WinDir%\Inf. The %WinDir%\Inf path is listed first in the search order, but if you have a device that is supported by more than one .inf file (Windows may include a driver that offers generic functionality), Setup continues to search all paths specified in theOemPnPDriversPathรายการ: Even though it may find multiple matches, Plug and Play uses the .inf file that offers the best match, and then installs the associated device driver to support the device.

Sysprep Setup

The process by which you add OEM-supplied drivers to a Windows Sysprep Setup is similar to the procedure described in the "Unattended Setup" section of this article, except that you do not have to create the distribution share. To add drivers to the mini-setup wizard of Sysprep, follow these steps:
 1. On the root of the volume where the %WinDir% folder is located, create a folder structure to hold the OEM-supplied drivers. ตัวอย่าง::
  \Drivers
  - - \NIC
  --\video
  \Sysprep
  \winnt
 2. การคัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM ระบุให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสม
 3. เพิ่มOemPnPDriversPath =Driver_Pathsรายการในการ[Unattended]section of the Sysprep.inf file. You can list multiple paths in this key by separating them with a semicolon (;), as shown in the following sample code:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video					
  หมายเหตุ:% SystemDrive %สภาพแวดล้อมของตัวแปรสตริงถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาที่อยู่ในรายการ
If you do not want the OEM-supplied drivers to remain on the volume after mini-setup is completed, you can place the folder structure that you created in the preceding step in the Sysprep folder. Make sure that you adjust theOemPnPDriversPath =key appropriately. The Sysprep folder (along with all of its subfolders) is automatically removed after Setup is completed.

Save the Sysprep.inf file in the Sysprep folder, and then run Sysprep.exe. All Plug and Play devices (including those found by using the OEM driver .inf files) are automatically installed during mini-setup on the target computers. Note that you do not have to specify the-pnpcommand-line switch unless there are earlier version (ISA) devices on the target computers. ถ้าคุณใช้การ-pnpcommand-line switch, a full Plug and Play re-enumeration of all devices is performed. This adds 5 to 10 minutes to the Sysprep mini-setup process.

หมายเหตุ:When you specify additional mass-storage controllers, the-pnpcommand-line switch may cause some additional hard disk controllers to appear in Device Manager.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
314460System Preparation Tool and Answer File Usage
หมายเหตุ:If the OEM-supplied drivers are not digitally signed, the mini-setup wizard postpones the installation of the device until an administrator logs on to the computer. This is referred to as client-side versus server-side installation, which occurs during mini-setup.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256204Unsigned Drivers Not Installed During Sysprep Mini-Wizard Without "-pnp" Switch

RIS Installations

The process of adding OEM Plug and Play drivers to RIS installations involves the same steps that are listed in the "Unattended Setup" section of this article, with two small adjustments:
 1. Place the $oem$ folder at the same level as the \I386folder of the RIS image. ตัวอย่าง::
    RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers                                  \NIC                            \MODEM                            \VIDEO					
 2. ปรับเปลี่ยนแม่แบบเริ่มต้นการรูป RIS (Ristndrd.sif) ในการ[Unattended]section, change theOemPreinstall = keyค่าจากไม่มีเมื่อต้องการใช่แล้ว เพิ่มการOemPnPDriversPath =Driver_Pathรายการ คุณสามารถแสดงรายการเส้นทางหลายในคีย์นี้ โดย separating เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (), เป็นดังนี้:
  [Unattended]OemPreinstall = YesOemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video					
  หมายเหตุ:% SystemDrive %สภาพแวดล้อมของตัวแปรสตริงถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหาที่อยู่ในรายการ

  หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM ให้มาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสำหรับอุปกรณ์ที่การ์ดเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ RIS ต้องมีแฟ้มนี้พร้อมใช้งานเมื่อคุณเริ่มระบบไว้ในการตั้งค่าโหมดข้อความ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  315279วิธีการเพิ่มตัวปรับต่อของเครือข่าย OEM อื่น ๆ จากการติดตั้ง RIS
 3. หยุด และจากนั้น เริ่มบริการ BINL บนเซิร์ฟเวอร์ RIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง กด ENTER หลังจากแต่ละ:
  หยุดสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"
  เริ่มต้นสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"

รูป Riprep

Riprep และ Sysprep ร่วมมากของฟังก์ชันการทำงานเดียวกัน เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อคุณเพิ่มโปรแกรมควบคุม OEM Plug and Play กับคอมพิวเตอร์ที่จะถูก imaged กระบวนการนี้กับขั้นตอนที่เหมือนกับที่ใช้สำหรับการ Sysprep ก่อนที่จะรัน Riprep กับคอมพิวเตอร์รูปเพื่อคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Sysprep บนโฟลเดอร์% SystemDrive %ที่ (ซึ่งเป็นส่วนใหญ่มักไดรฟ์ C เพราะ Riprep.exe สามารถคัดลอกปริมาตร/พาร์ติชันเดียวเท่านั้น)
 2. รากของไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บโปรแกรมควบคุมให้ OEM ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
  \Drivers
  --\nic
  --\video
  \Sysprep
  \winnt
 3. การคัดลอกโปรแกรมควบคุม OEM ระบุให้กับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสม
 4. สร้างแฟ้ม Sysprep.inf ในโฟลเดอร์ Sysprep แล้ว เพิ่มการ[Unattended]และOemPnPDriversPath =Driver_Pathรายการ คุณสามารถแสดงพาธหลายในคีย์นี้ โดย separating ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (), ในตัวอย่างต่อไปนี้:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC; Drivers\Video
  หมายเหตุ:ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ% SystemDrive %ถูกแทรกโดยอัตโนมัติก่อนแต่ละเส้นทางการค้นหา

  หมายเหตุ:ถ้าอุปกรณ์มีอยู่แล้วรับรู้ โดยระบบปฏิบัติการเป็นที่รู้จัก หรือไม่รู้จักอุปกรณ์ คุณต้องเอาอุปกรณ์โดย'ตัวจัดการอุปกรณ์'ก่อนที่จะเรียกใช้ Sysprep หรือโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงจะไม่ถูกติดตั้งเมื่อเริ่มต้นในระหว่างการ mini-setup

 5. เรียกใช้ Riprep.exe จากการ \\RisServer\Reminst\Admin\I386 โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อคัดลอกรูปไปยังเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่เลือก Riprep ที่ปรากฏในโฟลเดอร์ Sysprep สำหรับแฟ้ม Sysprep.inf อ่านOemPnPDriversPath =คีย์ และปรับปรุงรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ก่อนที่จะคัดลอกข้อความแสดงรีจิสทรีไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะสามารถใช้งานในระหว่างการ mini-setup ที่:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  หมายเหตุ:แฟ้ม Riprep.sif เริ่มต้นที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้เป็น unaffected โดยรายการในแฟ้ม Sysprep.inf ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า
 6. หยุด และจากนั้น เริ่มบริการ BINL บนเซิร์ฟเวอร์ RIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter หลังจากแต่ละ:
  หยุดสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"
  เริ่มต้นสุทธิ "เริ่มระบบข้อมูลเจรจาชั้น"
  หมายเหตุ:ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM ให้มาอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการ์ดเครือข่ายหลัก เซิร์ฟเวอร์ RIS ต้องมีแฟ้มนี้ได้จากรูปแบน RIS มาตรฐานก่อนที่มีดาวน์โหลดรูป Riprep หากเป็นกรณีนี้ คุณต้องยังทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "การติดตั้ง RIS" ของบทความนี้ หรือใช้กระบวนงานที่อธิบายในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  315279วิธีการเพิ่มตัวปรับต่อของเครือข่าย OEM อื่น ๆ จากการติดตั้ง RIS
  If the image is already created and you want to add OEM-supplied Plug and Play drivers, use RIS to download the image to a computer, follow the steps listed in the "Riprep Images" section of this article, and then "Riprep" the image back to the RIS server.

  หมายเหตุ:If you use this method, the driver paths are entered two times in the following registry key:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  258862Riprep.exe Adds Duplicate Paths to the Registry

Existing Windows Installations

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
You may have to add new hardware devices to existing Windows-based computers that require OEM-supplied drivers. Although you may have to install the new device, you may want to distribute the OEM-supplied drivers in a controlled way or to be centrally located on one server. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Determine whether you want to copy the drivers locally or to store them on a central distribution server. If you want to store the drivers locally on the computer's hard disk, you must have a method to copy the drivers to the computer (for example, by using logon scripts, Microsoft Systems Management Server batch jobs, or other methods).
 2. After you determine the distribution method, obtain the path for the device drivers. If you want to copy them locally, the path may be C:\Drivers\Nic. If you want them centrally located server, the path may be \\Servername\Drivers\Nic (where Drivers is a shared folder).
 3. Update the
  DevicePath
  key in the local computer's registry to reflect the new OEM driver locations. You must have an automated method to remotely update the registry key. You can use Regedit files together with logon scripts or an SMS batch job. You can find the default value in the following registry key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. Use Regedit.exe to edit the
  DevicePath
  key so that path where the drivers are located is included in the search path.

  For example, if the drivers are copied locally to the root of the drive on which the %WinDir% folder resides (Drivers\Nic), theDevicePathfinal value should read as follows:
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  If the drivers are kept on a centrally located server or distribution point, add the UNC path to the OEM-supplied drivers. ตัวอย่าง::
  DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Servername\ShareName\Drivers\Nic
  หมายเหตุ:: %SystemRoot% is not automatically appended in the preceding case because the Setup process does not add the values. You must manually type the value of %SystemRoot% when you edit the registry.
หลังจากที่คุณทำเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ และมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ และจากนั้น ผู้ใช้ล็อกออ Plug and Play หาตำแหน่งที่ตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ และเส้นทางอุปกรณ์ที่คุณระบุเพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุม OEM จาก การค้นหา โปรดทราบว่า กฎทั้งหมดที่ใช้ในการเซ็นชื่อ และที่ได้รับการรับรองโปรแกรมควบคุมยังใช้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลังจากการติดตั้ง ถ้าโปรแกรมควบคุม OEM ป้อนค่าสำหรับอุปกรณ์ใหม่จะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และผู้ใช้ nonadministrator ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจนกว่าผู้ดูแลล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
219435สิทธิ์ในการดูแลไม่โหลดและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Unload
หมายเหตุ:ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการมีอยู่แล้วรู้จักอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก หรือที่รู้จัก คุณสามารถใช้การUpdateInstalledDriversสลับ Sysprep.inf Plug and Play ที่เรียกว่าหลัง Mini-Setup, re-enumerate โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งทั้งหมด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุงใด ๆ ในเส้นทางของโปรแกรมควบคุมที่ระบุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการUpdateInstalledDriversสลับสำหรับ Sysprep.inf ดูคำแนะนำในการ Microsoft Windows XP บริษัทปรับใช้เครื่องมือของผู้ใช้ (Deploy.chm) บนซีดี Windows XP
nic pnp w2000ris

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314479 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:22:24 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB314479 KbMtth
คำติชม