เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft สำหรับ Microsoft .NET Framework 4.6.2 การแสดงตัวอย่าง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3145120
เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  • วันเพิ่มเติมของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft สำหรับแสดงตัวอย่างการ Microsoft .NET Framework 4.6.2 การ คือ วันที่ 29 กันยายน 2016 หรือวันนำออกใช้ในเชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ ไหนมาก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างการ Microsoft .NET Framework 4.6.2 การ ดูมีอะไรใหม่ใน.NET Framework 4.6.2 การแสดงตัวอย่างหรือไม่

นำไปใช้กับ

  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3145120 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/30/2016 22:49:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Preview

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3145120 KbMtth
คำติชม