ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่อง verbose ในโปรแกรมควบคุมและ subsystems ต่าง ๆ

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314743
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณได้รับการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่อง verbose จากโปรแกรมควบคุมและ subsystems ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนใหญ่ของ Microsoft โดยโปรแกรมควบคุมและ subsystems ให้ใช้ตัวแปรส่วนกลางและชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อควบคุม verbosity ของข้อมูลการสืบค้นกลับตรวจแก้จุดบกพร่องที่ถูกส่งไปยังดีบัก

บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้::
 • วิธีการเปิดใช้งาน และควบคุมระดับการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่อง โดยใช้การเคอร์เนลดีบักและรีจิสทรีค่า
 • สำหรับบางคลาของไดรเวอร์ คุณสามารถใช้ดีบักเกอร์ส่วนขยายที่สอดคล้องกันในการเปิดใช้งาน และควบคุมการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่อง
 • ความแตกต่างระหว่างการเปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องสืบค้นกลับใน Windows 2000 และ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแฟ้ม.chk ที่สำหรับการพัฒนา และวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการของ Microsoft (PSS) ไม่สนับสนุนการระบบการผลิตที่มีแฟ้ม.chk ที่ยกเว้นว่าคุณได้ told โดย PSS เพื่อติดตั้งแฟ้ม.chk เพื่อแยกปัญหาในการติดตั้ง ก่อนที่คุณติดตั้งแฟ้ม.chk ที่อยู่บนระบบการผลิต การตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลระบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าแฟ้มที่ถูกแทนหากเกิดปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม.chk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
103659วิธีการใช้ Ntdetect.com การตั้งค่าแฮงขณะตรวจสอบฮาร์ดแวร์
320040วิธีการใช้ Ntdetect.chk เพื่อระบุปัญหาฮาร์ดแวร์ใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และการคืนค่าระบบ ดูวิธีใช้ของ Windows 2000 และการสนับสนุนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NTbackups คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240363วิธีใช้ยูทิลิตี Backup เพื่อสำรองและเรียกคืนสถานะระบบใน Windows 2000
คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่สำรองข้อมูลของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง

หมายเหตุ:ข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องต่อไปนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลง และมีไว้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมควบคุม นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า รายละเอียดของการตรวจแก้จุดบกพร่องอาจไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนอื่นนอกเหนือจากนักพัฒนา

การดีบักมินิพอร์ตวิดีโอ

หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องมินิพอร์ตวิดีโอต่อไปนี้:
 • จะต้องการให้โปรแกรมสร้างเลือกพอร์ตและมินิพอร์ตควบคุมวิดีโอ
 • คุณไม่ได้ใช้ส่วนขยายการดีบักเกอร์
 • จะทำให้การสืบค้นกลับตรวจแก้จุดบกพร่อง โดยการตั้งค่าแบบส่วนกลางตัวแปร (หรือตัวแปร)
 • ชื่อตัวแปรใน Windows 2000 จะแตกต่างจากไว้ใน Windows XP
 • ใน Windows 2000 คุณสามารถเปิดใช้งานการสืบค้นตรวจแก้จุดบกพร่องกลับอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงรีจิสทรีหรือการดีบักเกอร์ เป็นดังนี้:
  • Set the value of VideoDebugLevel (0-3) in the registry, as follows:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DriverName\DeviceN VideoDebugLevel:REG_DWORD: 2
  • Or through the debugger, as follows:
   ed videoprt!VideoDebugLevel 2
 • The video port on a Windows XP-based computer uses the newDbgPrintExfunction (see the "NOTES" section of this article).

  The following variables are defined for video drivers:
  Kd_IHVVIDEO_Mask
  Kd_VIDEO_Mask
  Kd_VIDEOPRT_Mask
  To set a mask, do the following:
  • Add the mask that you want in the registry. For example:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Debug Print Filter “IHVVIDEO”=DWORD: 0xffffffff
  • Or in the debugger, as follows:
   ed Kd_IHVVIDEO_Mask 0xffffffff

1394 debugging

Note the following about 1394 debugging:
 • It requires a checked build system or checked build 1394 modules.
 • On both Windows 2000 and Windows XP-based systems, set the corresponding global variable through the debugger. ตัวอย่าง::
  ed ohci1394!ohcidebuglevel 6
  Module nameDebug symbolช่วง
  OHCI1394.SYSohcidebuglevel1-6
  SBP2PORT.SYSsbp2debuglevel1-4
  1394BUS.SYSbusdebuglevel1-5
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  259855How to enable debug prints in IEEE 1394 drivers

USB debugging

Note the following about universal serial bus (USB) debugging:
 • It requires a checked build system or checked build USB modules.
 • On a Windows 2000-based system, you need to set the corresponding global variable through the debugger. ตัวอย่าง::
  ed USBD!USBD_Debug_Trace_Level 2
  Module nameDebug symbolช่วง
  UHCD.SYSUHCD_Debug_Trace_Level0-2
  OPENHCI.SYSOHCI_Debug_Trace_Level0-2
  USBHUB.SYSUSBH_Debug_Trace_Level0-3
  USBD.SYSUSBD_Debug_Trace_Level0-3
 • Use the following parameters on a Windows XP-based system.
  Module nameDebug symbolช่วง
  USBPORT.SYSUSBPORT_Debug_Trace_Level0-4
  USBCCGP.SYSDbgVerbose0 or 1
  USBHUB.SYSUSBH_Debug_Trace_Level0-3
  USBD.SYSUSBD_Debug_Trace_Level0-3
  USBPORT.SYSUSBPORT_CatcTrapEnable0-1
 • All USB miniport drivers use USBPORT for debug output.

PCI debugging

Note the following about Peripheral Component Interconnect (PCI) debugging:
 • It requires a checked build system or a checked build PCI.SYS module.
 • On both Windows 2000 and Windows XP-based systems, set the corresponding global variable through the debugger. For example (with 0x3 being the most verbose:
  ed PCI!PciDebug 0x3
  Module nameDebug symbolช่วง
  PCI.SYSPciDebug0-3

PCMCIA debugging

Note the following about PCMCIA debugging:
 • It requires a checked build system or a checked build pcmcia module.
 • On both Windows 2000 and Windows XP-based systems, set the corresponding global variable through the debugger. For example
  ed PCMCIA!PcmciaDebugMask 0xFFFFFFFF
  โดย::
  #define PCMCIA_DEBUG_ALL    0xFFFFFFFF#define PCMCIA_DEBUG_TUPLES  0x00000001#define PCMCIA_DEBUG_ENABLE  0x00000002#define PCMCIA_DEBUG_PARSE   0x00000004#define PCMCIA_DUMP_CONFIG   0x00000008#define PCMCIA_DEBUG_INFO   0x00000010#define PCMCIA_DEBUG_IOCTL   0x00000020#define PCMCIA_DEBUG_DPC    0x00000040#define PCMCIA_DEBUG_ISR    0x00000080#define PCMCIA_DEBUG_CANCEL  0x00000100#define PCMCIA_DUMP_SOCKET   0x00000200#define PCMCIA_READ_TUPLE   0x00000400#define PCMCIA_SEARCH_PCI   0x00000800#define PCMCIA_DEBUG_FAIL   0x00008000#define PCMCIA_PCCARD_READY  0x00010000#define PCMCIA_DEBUG_DETECT  0x00020000#define PCMCIA_COUNTERS    0x00040000#define PCMCIA_DEBUG_OVERRIDES 0x00080000#define PCMCIA_DEBUG_IRQMASK  0x00100000					
  Module nameDebug symbolช่วง
  PCMCIA.SYSPcmciaDebugMask0–FFFFFFFF

NDIS debugging

Note the following about network driver interface specification (NDIS) debugging:
 • NDIS debugging requires a checked build NDIS.

Storage driver debugging

Note the following about storage driver debugging:
 • It requires a checked build system or checked build storage modules.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  296225How to enable SCSIPORT debug logging

Printer driver debugging

Note the following about printer driver debugging.

User mode

 • Requires a checked build system or checked build printer driver components (unidrv or pscript).
 • Attach to either the printing application or the spooler process (spoolsv.exe), depending on whether you are debugging the user interface (UI) module or the rendering module.
 • For Unidrv debugging, use the following setting:
  ed unidrv!giDebugLevel 1

Kernel mode

 • เรียกใช้การgflagscommand, and then enable the following flag on spoolsv.exe:
  • Windows 2000: "Place Heap Allocation at end of pages"
  • Windows XP: "enable page heap"
 • Restart the spooler (net stop/start spooler).
 • Run verifier.exe on Win32K.sys to debug your printer driver.

Audio driver debugging

Note the following about audio driver debugging:
 • It requires a checked build system or checked build audio modules.
 • On both Windows 2000 and Windows XP-based systems, set the corresponding global variable through the debugger. ตัวอย่าง::
  ed USBAUDIO!USBAudioDebugLevel 3
  Module nameDebug symbolช่วง
  USBAUDIO.SYSUSBAudioDebugLevel0-3
  Sysaudio.sysSYSAUDIOTraceLevel0-100

โปรแกรมควบคุม HID ตรวจแก้จุดบกพร่อง

หมายเหตุเกี่ยวกับดีบัก HID ไดรเวอร์ต่อไปนี้:
 • ต้องการระบบสร้างที่เลือก หรือสร้างการตรวจสอบ HID โมดูลต่าง ๆ
 • ทั้ง Windows 2000 และระบบที่ใช้ Windows XP ตั้งค่าตัวแปรส่วนกลางที่สอดคล้องกันผ่านการดีบัก ตัวอย่าง::
  ed HIDCLASS ! dbgverbose 1
  ชื่อโมดูลสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องช่วง
  hidusb.sysHIDUSB_DebugLevel0-1
  hidclass.sysdbgverbose0-1

การตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมควบคุมพอร์ตอนุกรม

หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมควบคุมพอร์ตอนุกรมต่อไปนี้:
 • คุณต้องการสร้างเลือกระบบ หรือตรวจสอบโครงสร้างโมดูลพอร์ตอนุกรม
 • Serial.sys (ด้านทั้ง Windows 2000 และระบบที่ใช้ Windows XP):
  • ตั้งค่านี้DebugLevelค่าในรีจิสทรี ดังกล่าว:
   HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Serial “ DebugLevel ” = REG_DWORD:0xFFFFFFFF
   หรือตั้งค่าดังกล่าวผ่านการดีบักเกอร์ เป็นดังนี้:
   ed พอร์ตอนุกรม! SerialDebugLevel (0x00000000 – 0xFFFFFFFF)
  • มีกำหนดค่ารูปแบบในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
   %DDKROOT%\src\kernel\serial\serial.h
 • Serenum.sys (ด้านทั้ง Windows 2000 และระบบที่ใช้ Windows XP):
  • ตั้งค่านี้DebugLevelค่าในรีจิสทรี ดังกล่าว:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Serenum “ DebugLevel ” = REG_DWORD:1FF
  • มีกำหนดค่ารูปแบบในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
   %DDKROOT%\src\kernel\serenum\serenum.h

การดีบักไดรเวอร์โมเด็ม

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานเต็มรูปแบบ unimodem verbose ดีบักบนระบบที่ใช้ Windows XP และ Windows 2000 คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่เลือก และให้ ทำต่อไปนี้:
 1. สำหรับทุกอย่างยกเว้น Mdminst.dll และ Unimdm.tsp เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  • DebugFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Unimodem "" = dword:0000003f
  • NT\CurrentVersion\Winlogon HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows "SFCDisable" = dword:00000001
  • DebugFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Modem "" = dword:0000003f
  • DebugFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Modemcsa "" = dword:0000003f
 2. สำหรับ Mdminst.dll คัดลอก Unimdm.ini เข้า%WINDIR%. ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของแฟ้ม Unimdm.ini ที่ใช้งาน:
  [ModemUI]; DumpFlags:;  00000001  DCB;  00000002  MODEMSETTINGS;  00000004  DEVCAPSDumpFlags=0x0000000f; TraceFlags:;  00000001  Warnings;  00000002  Errors;  00000004  General ;  00000008  Function traceTraceFlags=0x0000000f; BreakFlags:;  00000001  Break on validate;  00000040  Break on process attach;  00000100  Break on API enterBreakFlags=0x00000000;; --------------------------------------------------------------------[Modem]; DumpFlags:DumpFlags=0x0000000f; TraceFlags:;  00000001  Warnings;  00000002  Errors;  00000004  General ;  00000008  Function trace;  00010000  Detection queries;  00020000  Class installer traceTraceFlags=0x0003000f; BreakFlags:;  00000001  Break on validate;  00000040  Break on process attach;  00000100  Break on API enterBreakFlags=0x00000000;; --------------------------------------------------------------------[SerialUI]; DumpFlags:;  00000001  DCBDumpFlags=0x00000000; TraceFlags:;  00000001  Warnings;  00000002  Errors;  00000004  General ;  00000008  Function traceTraceFlags=0x00000000; BreakFlags:;  00000001  Break on validate;  00000040  Break on process attach;  00000100  Break on API enterBreakFlags=0x00000000;; --------------------------------------------------------------------[Unimdm]; DumpFlags:DumpFlags=0x0000000f; TraceFlags:;  00000001  Warnings;  00000002  Errors;  00000004  General ;  00000008  Function trace;  00010000  dwDeviceID related;  00020000  hdLine related;  00040000  hdCall related;  00080000  pLineDev related;  00100000  pModemInfo relatedTraceFlags=0x001f000f; BreakFlags:;  00000001  Break on validate;  00000040  Break on process attach;  00000080  Break on process detach;  00000100  Break on API enterBreakFlags=0x00000000					
 3. สำหรับการดีบัก Unimdm.tsp เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  \device instance\Logging HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }

การดีบักติดตั้งอุปกรณ์

เมื่อต้องการได้รับการสืบค้นกลับ verbose จากเคอร์เนลและ usermode PNP จัดการใน Windows XP และรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องขอรับรุ่นต่อที่เลือก และเรียกใช้รหัสการต่อไปนี้:
ed NT!Kd_NTOSPNP_Mask 0xFFFFFFFF ed NT!Kd_PNPMGR_Mask 0xFFFFFFFF
ใน Windows 2000 คุณสามารถตั้งค่าตัวแปรส่วนกลางPnpEnumDebugLevelเมื่อต้องการ1หรือ2ในการดีบักเกอร์เคอร์เนลดัง:
ed nt!PnpEnumDebugLevel 2

หมายเหตุ

ใช้โปรแกรมควบคุมและ subsystems บนระบบที่ใช้ Windows XP ใหม่DbgPrintExฟังก์ชัน:
ULONG DbgPrintEx(IN ULONG ComponentID,         IN ULONG Level, IN PCHAR Format, . . . .         [arguments]);				
Microsoft มีกำหนดรหัสคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ 95 (ลักษณะสำหรับdpfltr_typeใน Ntddk.h แฟ้ม) ID ตัวกรองทุกคอมโพเนนต์ ไม่มีตัวแปรรูปแบบส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น
nt Kd_IHVVIDEO_Mask, NT ! Kd_IHVAUDIO_Mask
คุณสามารถกำหนดค่าของรูปแบบอาจถึงรีจิสทรี เป็นดังนี้:
ตัวกรองการพิมพ์ Manager\Debug HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session

“ ihv_audio ” = reg_dword:0xffffffffหรือ กับดีบักแบบ เกอร์ ตัวอย่างเช่น
ed NT ! Kd_IHVAUDIO_Mask 0xffffffff
ผลลัพธ์การตรวจแก้จุดบกพร่องจะถูกกรองตามรูปแบบส่วนกลาง (Kd_Win2000_Mask) และรูปแบบระดับของคอมโพเนนต์ แฟ้มวิธีใช้ Windbg เอกสารวิธีใช้ค่ารูปแบบและระดับในการกรองข้อมูลผลลัพธ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่อง ใช้รหัสต่อไปนี้เพื่อค้นหา ID คอมโพเนนต์ของคุณ จากแฟ้ม Ntddk.h หรือ จากการดีบัก:
x NT!Kd_*_Mask				
จากนั้น ตั้งค่าเป็นจำนวนสูงสุดสำหรับการแสดงผล verbose (0xffffffff) ในปัจจุบัน เพียงสองสามคลาสของโปรแกรมควบคุม (การอธิบายไว้ในที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ส่วนของบทความนี้) ใช้ฟังก์ชันนี้ใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314743 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:24:25 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Driver Development Kit, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbdebug kbdisplay kbfile kbhowto kbinfo kbinput kbkmode kbndis kbplugplay kbserial kbusb kbwdm kbmt KB314743 KbMtth
คำติชม