คำอธิบายของ Device Manager ใน Windows 2000 และ Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314747
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ให้คำอธิบายของเครื่องมือ'ตัวจัดการอุปกรณ์'ใน Windows 2000 และ Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงมุมมองแบบกราฟิกของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนลักษณะมีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และวิธีการของฮาร์ดแวร์ interacts กับหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อ:
  • ตรวจสอบว่า ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง
  • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
  • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่โหลดสำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ที่ระบุ
  • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูงและคุณสมบัติของอุปกรณ์
  • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุง
  • ปิดใช้งาน การเปิดใช้งาน และการถอนการติดตั้งอุปกรณ์
  • ระบุข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ และทรัพยากรในการตั้งค่าที่กำหนดด้วยตนเอง
  • พิมพ์สรุปของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยส่วนใหญ่ คุณใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของฮาร์ดแวร์ของคุณ และการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้ขั้นสูงที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ thorough อาจใช้คุณลักษณะการวินิจฉัยของตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของอุปกรณ์ และทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากร

คำเตือน: การตั้งค่าทรัพยากรเปลี่ยนไม่ถูกต้องสามารถปิดการใช้งานของฮาร์ดแวร์ของคุณ และทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณให้ malfunction หรือถูกใช้งานไม่ การตั้งค่าทรัพยากรควรเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เท่านั้น

หมายเหตุ:: คุณต้องล็อกออ นเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอน โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ค่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากรเนื่องจากทรัพยากรถูกปันส่วนโดยอัตโนมัติ โดย Windows 2000 และ Windows XP ในระหว่างการติดตั้งฮาร์ดแวร์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ตัวจัดการอุปกรณ์ทำงานในโหมดอ่านอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อคุณกำลังดูอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการอุปกรณ์งาน โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

การกำหนดค่าอุปกรณ์

ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

ภาพรวมของส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314747 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:24:29 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB314747 KbMtth
คำติชม