ตัวเลือกเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งสำหรับ Msiexec.exe เครื่องมือการติดตั้ง Microsoft Windows

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314881
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่227091.
สรุป
บทความนี้แสดงรายการตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับเครื่องมือ Windows Installer, Msiexec.exe msiexec.exe คือ โปรแกรมที่ interprets แพคเกจ และการติดตั้งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับ Msiexec.exe เหล่านี้ได้ คุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม Msiexec.exe ได้โดยไม่ได้ระบุตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่ง
  Option Parameters                Description  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Installs or configures                          a product.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                           p - Reinstalls a                          product only if a                           file is missing.                          o - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or if an                           older version of a file                          is installed.                          e - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or an equal                           or older version of a                           file is installed.                          d - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or a                           different version of                          a file is installed.                                                    c - Reinstalls a                          product if a file                           is missing or if the                           stored checksum value                           does not match the                           calculated value.                          a - Forces all files to                          be reinstalled.                          u - Rewrites all                          required user-                          specific registry                           entries.                          m - Rewrites all                           required                          computer-specific                           registry entries.                          s - Overwrites all                           existing shortcuts.                          v - Runs from the                           source file and re-                           caches the local                           package.  /a   Package                 Administrative                          installation option.                          Installs a product on                           the network.  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.  /j   [u|m]Package               Advertises a product.      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command                          line are ignored.                          u - Advertises a                          product to the                          current user.                           m - Advertises a                          product to all users.                           g - Language ID.                          t - Applies a transform                          list to an advertised                          package.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                           file path and                          indicates the flags                           to be logged.                          i - Status messages.                          w - Non-fatal warnings.                          e - All error messages.                          a - Startup of actions.                          r - Action-specific                          records                          u - User requests.                          c - Initial User                          Interface (UI)                           parameters                          m - Out-of-memory.                           p - Terminal                          properties.                          v - Verbose output.                          + - Appends to the                          existing file.                                ! - Clears each line in                          the log file.                          "*" - Wildcard.                          Logs all information,                          but the use of the v                          option is not included.                          To include the v                          option, type "/l*v."  /p   Patch/Package              Applies a patch. To                           apply a patch to an                           installed Administrator                          image, type the                           following options:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.                          q , qn - No UI.                          qb - Basic UI.                          qr - Reduced UI. A                          modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qf - Full UI. A                           modal dialog box is                           displayed at the end                          of the installation.                          qn+ - No UI. However,                           a modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qb+ - Basic UI. A modal                          dialog box is displayed                          at the end of the                           installation. If you                           cancel the instal-                          lation, a modal dialog                          box is not displayed.                          qb- - Basic UI with no                          modal dialog boxes.                           The "/qb+-" switch                          is not a supported UI                           level.  /y   module                  Calls the system                          Application Program-                           ming Interface (API)                           DllRegisterServer,                          which registers                          modules that are                          typed on the command                           line (for example,                          "msiexec /y                          my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be added by using                           the registry tables of                           the .msi file.  /z   module                  Calls the system API                           DllUnRegisterServer,                          to unregister modules                           that are typed on the                          command line (for                           example, "msiexec /z                           my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be removed by                          using the registry                           tables of the .msi                          file.
สำหรับข้อมูลและอื่น ๆ ตัวอย่าง ดูหัวข้อ "ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" ในวิธีใช้ของ Windows Installer หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314881 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:26:32 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtth
คำติชม