ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

จำกัดการเชื่อมต่อขาเข้าใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314882
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่122920.
อาการ
ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows XP ที่อื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีการเชื่อมต่อมากกว่าสามารถทำกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลนี้ในขณะนี้ได้เนื่องจากมีอยู่แล้วตามจำนวนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถยอมรับ
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ถึงจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อขาเข้าที่คอมพิวเตอร์สามารถโฮสต์

ในกรณีนี้ เมื่อมีการเชื่อมต่อเซสชันว่างไคลเอนต์ Windows 2000, Windows XP ตามจำนวนครั้งของเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนหนึ่ง ดังนั้น คอมพิวเตอร์กลับข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ใน "อาการ" ส่วนแม้ว่าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าขีดจำกัดของเซสชัน

หมายเหตุ:สำหรับ Windows XP Professional จำนวนสูงสุดของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันในเครือข่ายคือสิบ ข้อจำกัดนี้มีการขนส่งและทรัพยากรรโตใช้ร่วมกันรวมทั้งหมด สำหรับ Windows XP Home Edition จำนวนสูงสุดของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกันในเครือข่ายคือห้า ข้อจำกัดนี้มีหมายเลขของเซสชันพร้อมจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระบบจะอนุญาตการโฮสต์ ข้อจำกัดนี้ไม่ได้นำไปใช้กับการใช้เครื่องมือการจัดการที่แนบจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้ม พิมพ์ ชื่อไปป์ หรือเซสชันช่องเสียบจดหมายที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหลังจาก AutoDisconnect เวลาหมดอายุ เริ่มต้นสำหรับเวลา AutoDisconnect คือ 15 นาที เมื่อมีการเชื่อมต่อเซสชัน สิบการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถเชื่อมต่อกับระบบของ Windows XP ดังนั้น การลดเวลา AutoDisconnect สามารถช่วยลดบางปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อาจพบกับการจำกัดการเชื่อมต่อสิบหรือขีดจำกัดการเชื่อมต่อห้าบนระบบที่ไม่ได้ใช้ heavily สำหรับวัตถุประสงค์ของเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถกำหนดเวลา AutoDisconnect โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
การกำหนดค่าสุทธิ /autodisconnect ของเซิร์ฟเวอร์:time_before_autodisconnect
ระบุเวลาในนาที

หมายเหตุ:บริการของ Windows Server คือ self-tuning โดยทั่วไป พารามิเตอร์การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เป็น autoconfigured (คำนวณ และการตั้งค่า) แต่ละครั้งที่คุณเริ่ม Windows XP ถ้าคุณเรียกใช้การเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าสุทธิคำสั่งร่วมกับ/autodisconnect,/servcommentหรือ/ ซ่อนตัวเลือก ค่าปัจจุบันสำหรับพารามิเตอร์ tuned โดยอัตโนมัติจะแสดงขึ้น และเขียนรีจิสทรี หลังจากเขียนพารามิเตอร์เหล่านี้ไปยังรีจิสทรี คุณไม่สามารถปรับแต่งบริการเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เครื่องมือ'เครือข่าย'ใน'แผงควบคุม' ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าบริการ Server, Windows XP สามารถปรับแต่งริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับการกำหนดค่าใหม่ของคุณมีอีกต่อไปโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียความสามารถของบริการอัตโนมัติ self-tuning ในเซิร์ฟเวอร์ ทำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีแทน จากบรรทัดคำสั่ง หรือ จาก'แผงควบคุม'
ไดรฟ์แบบลอจิคัลทั้งหมด เครื่องพิมพ์แบบลอจิคัล และการขนส่งการเชื่อมต่อระดับรวมจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวจะถือเป็นส่วนหนึ่ง ดังนั้น การเชื่อมต่อไปนี้นับเป็นการเชื่อมต่อหนึ่งในการจำกัดการเชื่อมต่อสิบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้สร้างการเชื่อมต่อไดรฟ์แบบลอจิคัลที่สอง ซ็อกเก็ต Windows สอง และการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลที่หนึ่งไปเป็นระบบ Windows XP เซสชันหนึ่งถูกสร้าง ด้วยเหตุ จะมีเฉพาะน้อยเชื่อมต่อที่ทำให้ระบบ Windows XP ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลสามถูกสร้าง

ระบบวิธีเดียวที่ A จะทำให้เกิดการเรียกใช้เซสชันการหลายระบบอื่น ระบบ Z คือ หากระบบ A กำลังเรียกใช้บริการที่สร้างการเชื่อมต่อแบบลอจิคัล Z ของระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบ A guest และบริการกำลังทำงานบนระบบ A ภายใต้บัญชี user1 และผู้ใช้และบริการ (เป็น user1) สร้างการเชื่อมต่อกับระบบ Z รอบเวลาที่สองจะสร้าง แต่ละเซสชันได้เข้าสู่ระบบที่ใช้บริการ Server จะนับจากการจำกัดการเชื่อมต่อ

Per development: The connection limit refers to the number of redirector-based connections and is enforced for any file, print, named pipe, or mail slot session. The TCP connection limit is not enforced, but it may be bound by legal agreement to not permit more than 10 clients.

For more information about Inbound connections limit in Windows 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
122920Inbound connections limit in Windows
Max

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ