DLL สองโฮสต์เริ่มต้นเมื่อคุณสร้างวัตถุ COM + ที่มีการทำพูลเก็บการเปิดใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3148846
สรุป
เมื่อโปรแกรมประยุกต์ COM + ถูกกำหนดค่าให้ใช้ร่วมกันของแอพลิเคชัน DLL สองโฮสต์เริ่มต้นแทนที่เป็นโฮสต์หนึ่งเริ่มต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อแอพลิเคชันร่วมกันถูกเปิดใช้งานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ COM + คำร้องขอในการสร้างวัตถุที่ถูกกำหนดเส้นทางผ่านบริการ RPC แอพลิเคชันร่วมกันใช้อัลกอริทึม "การวน" เพื่อส่งการร้องขอการสร้างวัตถุไปยังกระบวนการโฮสต์ DLL ที่มีการเริ่มต้น

เมื่อคุณสร้างวัตถุ COM คุณมักใช้ฟังก์ชันCoCreateInstance(ex) วิธีที่สองเพื่อสร้างวัตถุ COM เป็นโรงงานคลาสจาก DLL และจากนั้น ใช้วัตถุจากโรงงานคลาส วิธีนี้จะใช้บ่อยที่สุดเมื่อคุณสร้างวัตถุ COM มากกว่าหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง

CoCreateInstanceนับเป็นการร้องขอให้สร้างวัตถุเดียว ถ้าคุณใช้วิธีการจากโรงงานคลาส ซึ่งถือว่าการร้องขอการสร้างวัตถุสอง เป็นเช่นนี้ เพราะเป็นการสร้างครั้งแรกสำหรับวัตถุจากโรงงานคลาส ถ้าคุณมีแอพลิเคชันร่วมกันเปิดใช้งาน การตั้งค่าคอนฟิกนี้เริ่มต้นกระบวนการ Dllhost.exe สอง

เนื่องจาก.NET ใช้วิธีการจากโรงงานคลาสเพื่อสร้างวัตถุ COM โฮสต์ DLL ที่สองจะเริ่มต้นบนไคลเอ็นต์.NET เมื่อคุณสร้างวัตถุจากที่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้โปรแกรมประยุกต์ COM +
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3148846 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/08/2016 01:09:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft COM+ 1.5

  • kbmt KB3148846 KbMtth
คำติชม