ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: แถบเลื่อนจะไม่ย้ายหลังจากที่ตัวควบคุมจะเปิดใช้งานอีกครั้งในแอพลิเคชัน SWE บนอุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3149512
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ป้องกันไม่ให้คุณย้ายแถบเลื่อนหลังจากเปิดใช้งานตัวควบคุมแถบเลื่อนในโปรแกรมประยุกต์ Silverlight สำหรับ Windows ฝังตัว (SWE) ใน Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัวอีกครั้ง การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรแกรมปรับปรุงที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ต้องถูกติดตั้ง
อาการ
ในโปรแกรมประยุกต์ Silverlight สำหรับ Windows ฝังตัว (SWE) บนอุปกรณ์ Windows 7 การกระชับข้อมูลฝังตัว สมมติว่า คุณปิดใช้งานตัวควบคุมแถบเลื่อนในแอพลิเคชัน หลังจากที่คุณเปิดใช้งานตัวควบคุม คุณไม่สามารถย้ายตัวเลื่อนตามที่คาดไว้
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft เป็นWindows ฝังตัวกระชับ 7 เดือน Update (2016 เมษายน)

หมายเหตุ Windows แบบฝังตัวกระชับ 7 เดือนการอัพเดตนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมปรับปรุงนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นอกจากนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มทั้งรุ่นใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันใหม่ทั้งหมดแล้ว คลิ กสร้างโซลูชัน
  • บนเมนูสร้างคลิกโซลูชันที่สร้างใหม่
คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
แฟ้มที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้
ชื่อแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเส้นทาง
Xamlruntime_dt.dll1,122,30426-เมษายน-201623:31Public\Common\Oak\Bin\I386
Xamlruntime.map1,840,92926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.rel2,849,51026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.dll1,712,12826-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Xamlruntime.map1,435,98726-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.rel2,323,16026-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99226-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Xamlruntime.map2,462,78026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.rel3,906,96626-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.dll2,527,23226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Xamlruntime.map1,833,85526-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.rel1,763,77926-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.dll1,359,87226-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Xamlruntime.map1,264,25526-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.rel1,577,94726-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.dll974,84826-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Xamlruntime.map2,485,49026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.rel2,317,53426-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.dll2,236,41626-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Xamlruntime.map1,787,95926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.rel1,731,21226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.dll1,064,96026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Xamlruntime.map1,428,82626-เมษายน-201623:36Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.rel1,626,11626-เมษายน-201623:36Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.dll782,33626-เมษายน-201623:36Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Xamlruntime.map2,282,63926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.rel2,140,54726-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.dll1,605,63226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Xamlruntime.map1,803,89026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.rel2,186,65726-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.dll1,269,76026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Xamlruntime.map1,425,85926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.rel1,955,38226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.dll925,69626-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Xamlruntime.map2,461,93826-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.rel2,929,14426-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.dll2,019,32826-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Xamlruntime.map1,839,41726-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.rel2,821,17726-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.dll1,708,03226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Xamlruntime.map1,434,75126-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.rel2,302,57026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.dll1,236,99226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Xamlruntime.map2,460,94326-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.rel3,880,57626-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.dll2,519,04026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Xamlruntime.map1,833,84526-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.rel1,763,77926-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.dll1,355,77626-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Xamlruntime.map1,264,20726-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.rel1,577,91826-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.dll970,75226-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Xamlruntime.map2,485,49926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.rel2,317,50526-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.dll2,228,22426-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Xamlruntime.map1,834,30926-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.rel1,769,34726-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.dll1,372,16026-เมษายน-201623:38Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Xamlruntime.map1,264,66226-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.rel1,582,52926-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.dll983,04026-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Xamlruntime.map2,485,15426-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.rel2,325,07426-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime.dll2,244,60826-เมษายน-201623:37Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Xamlruntime_dt.dll1,122,30426-เมษายน-201623:319.0\Vc\Vcwizards\Windowsembeddedsilverlighttools visual studio files\Microsoft โปรแกรม
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ