วิธีการกำหนดค่าการบันทึกเหตุการณ์การวินิจฉัยของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และนเขตข้อมูล

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314980
สรุป
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server เหตุการณ์การวินิจฉัยไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

เหตุการณ์เรกคอร์ดไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไปยังบริการไดเรกทอรีหรืออินสแตนซ์นเขตข้อมูลเข้าสู่ระบบใน Event Viewer คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในล็อกเพื่อช่วยคุณในการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ หรือการตรวจสอบกิจกรรมของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น Active Directory จะบันทึกเหตุการณ์ร้ายแรงเท่านั้นและเหตุการณ์ข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกของบริการไดเรกทอรี เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เมื่อต้องการบันทึกเหตุการณ์อื่น คุณต้องเพิ่มระดับการบันทึก โดยการแก้ไขรีจิสทรี

บันทึกเหตุการณ์การวินิจฉัยของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

รายการรีจิสทรีที่จัดการบันทึกการวินิจฉัยสำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ถูกเก็บไว้ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้

ตัวควบคุมโดเมน:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics

นเขตข้อมูล:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<LDS instance name>\Diagnostics

แต่ละค่า REG_DWORD ต่อไปนี้ภายใต้คีย์ย่อยของการวินิจฉัยแสดงถึงชนิดของเหตุการณ์ที่สามารถเขียนลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
ตรวจสอบความสอดคล้องความรู้ 1 (KCC)
เหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย 2
เหตุการณ์การอินเทอร์เฟซ ExDS 3
เหตุการณ์การอินเทอร์เฟซ MAPI 4
เหตุการณ์จำลอง 5
รวบรวมขยะ 6
การตั้งค่าคอนฟิกภายใน 7
การเข้าถึงไดเรกทอรี 8
การประมวลผลภายใน 9
ตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน 10
เริ่มต้น/สิ้นสุด 11
การควบคุมบริการ 12
การจำแนกชื่อ 13
สำรองข้อมูล 14
วิศวกรรมฟิลด์ 15
เหตุการณ์อินเทอร์เฟซของ LDAP 16
ตั้งค่า 17
แค็ตตาล็อกส่วนกลาง 18
ส่งข้อความระหว่างไซต์ 19

ใหม่สำหรับ Windows Server 2003:

แคกลุ่ม 20
การจำลองแบบค่าเชื่อมโยง 21
ไคลเอ็นต์ RPC 22 DS
เซิร์ฟเวอร์ RPC 23 DS
Schema 24 DS

ใหม่สำหรับ Windows Server 2012 และ Windows 8:
กลไกจัดการการแปลง 25
ควบคุมการเข้าถึงตามการอ้างสิทธิ์ 26

ระดับการล็อก

แต่ละรายการสามารถกำหนดค่าตั้งแต่ 0 ถึง 5 และค่านี้กำหนดระดับของรายละเอียดของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ ระดับการบันทึกจะถูกกำหนดเป็น:
 • 0 (ไม่มี): เหตุการณ์ร้ายแรงเท่านั้นและเหตุการณ์ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ที่ระดับนี้ นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายการทั้งหมด และควรแก้ไขก็ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่คุณต้องการตรวจสอบ
 • 1 (ต่ำสุด): ระดับสูงมากเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ในการตั้งค่านี้ เหตุการณ์อาจรวมถึงข้อความหนึ่งสำหรับแต่ละงานหลักที่ดำเนินการ โดยการบริการ ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบเมื่อคุณไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งของปัญหา
 • 2 (พื้นฐาน)
 • 3 (Extensive): ระดับนี้จะบันทึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าระดับที่ต่ำกว่า เช่นขั้นตอนที่ดำเนินการทำงาน ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณมี narrowed ปัญหาการบริการหรือกลุ่มของประเภท
 • 4 (verbose)
 • 5 (ภายใน): ระดับนี้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด การรวมสตริงการตรวจแก้จุดบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก มีบันทึกล็อกเสร็จสมบูรณ์ของการบริการ ใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณได้ติดตามปัญหากับประเภทใดประเภทหนึ่งของประเภทชุดขนาดเล็ก

วิธีการกำหนดค่าการบันทึกเหตุการณ์การวินิจฉัยของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการบันทึกเหตุการณ์การวินิจฉัย Active Directory ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่องเปิดพิมพ์ regeditแล้ว คลิกตกลง
 3. ค้นหา และคลิกที่รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้
  ตัวควบคุมโดเมน:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics

  นเขตข้อมูล:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<LDS instance name>\Diagnostics
  แต่ละรายการที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างตัวแก้ไขรีจิสทรีแสดงถึงชนิดของเหตุการณ์ที่สามารถเข้าใช้งานไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ รายการทั้งหมดถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของ 0 (ไม่มี)
 4. ตั้งค่าคอนฟิกการบันทึกเหตุการณ์สำหรับคอมโพเนนต์ที่เหมาะสม:
  1. ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกสองครั้งที่รายการที่แสดงถึงชนิดของเหตุการณ์ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย
  2. ระดับการล็อกที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 2) ในข้อมูลค่ากล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับแต่ละคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ
 6. บนเมนูรีจิสทรีคลิกจบการทำงานเพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หมายเหตุ
 • ระดับการเข้าสู่ระบบควรตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของ 0 (ไม่มี) เว้นแต่ว่าคุณกำลังตรวจประเด็น
 • เมื่อคุณเพิ่มระดับการบันทึก รายละเอียดของแต่ละข้อความและจำนวนข้อความที่เขียนลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ยังเพิ่ม ระดับการวินิจฉัย 3 หรือมากกว่าจะทำได้ เนื่องจากการล็อกระดับเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรระบบมากขึ้น และสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณตั้งค่ารายการเป็น 0 หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตรวจปัญหา
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู และจัดการการล็อกใน Event Viewer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302542 วิธีการวินิจฉัยปัญหาของระบบ มี Event Viewer ใน Microsoft Windows 2000
235427 วิธีการดูบันทึก บริการไดเรกทอรี เซิร์ฟเวอร์ DNS และบันทึกเหตุการณ์ของบริการการจำลองแบบแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 อื่น
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการแก้จุดบกพร่องในการปรับใช้แอพลิเคชัน Windows 2000 การเข้าสู่ระบบในบทความต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีประโยชน์กับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เผยแพร่ หรือการมอบหมายของโปรแกรม Windows Installer โดยใช้ Windows 2000 Group Policy
249621 วิธีแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ การติดตั้ง ด้วยโปรแกรมการจัดการแอพลิเคชัน Windows 2000 ตรวจแก้จุดบกพร่องล็อก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314980 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/28/2016 20:28:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise

 • kbhowtomaster kbmt KB314980 KbMtth
คำติชม