วิธีการที่ผู้ใช้ในการบังคับให้ปิดโปรแกรมและล็อกปิดหลังจากช่วงของการไม่มีผลใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314999
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธี การปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ออกจากเวิร์คสเตชันหลังจากรอบระยะเวลาที่ระบุ

เวิร์กสเตชันที่จะปล่อยให้เข้าสู่ระบบอาจแสดงถึงความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร เครือข่ายมากอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ จะปล่อยให้โปรแกรมทำงานอยู่ และ การล็อกไว้บนคอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่สำหรับรอบระยะเวลาที่ไม่ได้กำหนด Kit ทรัพยากรของ 2000 Windows Microsoft รวมถึงเครื่องมือ Winexit.scr ซึ่งคุณสามารถใช้ เพื่อปิดโปรแกรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และ การเข้าสู่ระบบผู้ใช้ออกจากคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

back to the top

วิธีการกำหนดค่าตัวรักษาหน้าจอ Winexit.scr ที่

  1. ใช้ Windows Explorer เพื่อค้นหาแฟ้ม Winexit.scr ในโฟลเดอร์ Kit ทรัพยากร 2000 Windows ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  2. คลิกขวาWinexit.scrแฟ้ม แล้วคลิกติดตั้ง.
  3. กระบวนการแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวรักษาหน้าจอแท็บที่ใช้งานอยู่ กระบวนการตัวรักษาหน้าจอออกจากระบบรายการถูกเลือกโดยอัตโนมัติ คลิกการตั้งค่า.
  4. เลือกการบังคับการเลิกจ้างแอพลิเคชันกล่องกาเครื่องหมายเพื่อบังคับให้โปรแกรมเพื่อออกจาก
  5. ในการcountdown สำหรับnวินาทีกล่อง พิมพ์จำนวนวินาทีที่จะออกจากระบบกล่องโต้ตอบปรากฏก่อนที่ผู้ใช้ออกจากระบบ
  6. ในการข้อความออกจากระบบกล่อง พิมพ์ข้อความที่ปรากฏขึ้นในระหว่างการ countdown ออกจากระบบ คลิกตกลง.
  7. ในการแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกตัวอย่าง.
  8. คุณเห็นการออกจากระบบโดยอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ จะแสดงข้อความออกจากระบบและตัวจับเวลา countdown คลิกยกเลิก.
  9. คลิกตกลง.
back to the top

การแก้ไขปัญหา

กระบวนการบังคับการเลิกจ้างแอพลิเคชันตัวเลือกการบังคับให้โปรแกรมเพื่อออกจากแม้ว่าโปรแกรมประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้ ถ้าคุณไม่ใช้ตัวเลือกนี้ ไม่มีปิดโปรแกรมที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้ และผู้ใช้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ออก เป็นความคิดที่ดีตั้งค่านโยบายขององค์กรการบันทึกเอกสารของผู้ใช้โดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้การบังคับการเลิกจ้างแอพลิเคชันตัวเลือก

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 314999 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:27:30 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB314999 KbMtth
คำติชม