ประสิทธิภาพการทำงานของ Analysis Services ในโหมดหลายมิติจะเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3150432
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณสามารถใช้ SQL Server Analysis Services ในโหมดหลายมิติ
  • คุณตั้งค่านี้HeapTypeForObjects คุณสมบัติเป็น0จะใช้การกระจายตัวของฮีปต่ำ Windows
  • คุณเรียกใช้การผสมกันของแบบสอบถามและดำเนินการประมวลผล

ในสถานการณ์สมมตินี้ วัตถุขนาดใหญ่ที่มีการปันส่วน โดยกลไก Analysis Services อาจทำให้การกระจายตัวของข้อมูลในหน่วยความจำฮีป Windows ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือวัน เมื่อมีการกระจายตัวของข้อมูลที่สร้างขึ้น ดัชนีการประมวลผลการดำเนินงานอาจเริ่มทำงานกับขวด และใช้เวลานานมากให้เสร็จสิ้น
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน การปรับปรุงสะสม 4 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 3

ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server

แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น Analysis Services ใช้ Windows ต่ำการกระจายตัวของฮีป (LFH) สำหรับการปันส่วนหน่วยความจำของวัตถุชนิดถาวร ซึ่งจะถูกควบคุม โดยการตั้งค่าHeapTypeForObjects ในบางกรณี ฮีป LFH สามารถกระจาย และทำให้เกิดปัญหาคอขวดของประสิทธิภาพการทำงาน การ LFH โดยทั่วไปมีการกระจายตัวเมื่อจะทำการปันส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด 16 กิโลไบต์

โปรแกรมปรับปรุงนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของ Analysis Services สำหรับการปันส่วนวัตถุถาวรชนิดนี้จะใช้ฮีป Windows LFH ก็ต่อเมื่อขนาดของวัตถุไม่น้อยกว่า 16 กิโลไบต์ ถ้าขนาดของวัตถุมีขนาดใหญ่กว่าขนาด 16 กิโลไบต์ Analysis Services ใช้งานฮีปบริการวิเคราะห์แทน ใช้งานฮีปบริการการวิเคราะห์อาจทำงานช้ากว่าฮีป LFH อย่างไรก็ตาม จะประสบปัญหาการกระจายตัวของนี้ไม่
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3150432 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/19/2016 13:37:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB3150432 KbMtth
คำติชม