"ข้อผิดพลาด 1328 ข้อผิดพลาดในการใช้โปรแกรมแก้ไขกับแฟ้ม<path>\Winword.exe "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1 (SP-1) เวิร์กสเตชัน</path>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315063
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบริษัท สภาพแวดล้อม และมีไว้สำหรับผู้ดูแลของระบบในสภาพแวดล้อม

บทความนี้ไม่ไม่ตรงกับคุณถ้าคุณเป็นใด ๆของคุณสมบัติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Office XP รุ่นของคุณจากการขายปลีก ซีดีรอมที่ (แสดงเป็นโฮโลแกรมของ Office)
 • คุณพยายามที่ปรับปรุงรุ่นของ Office XP ของคุณให้กับสำนักงาน XP Service Pack 1 (SP-1) โดยใช้การปรับปรุงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ (http://office.microsoft.com/productupdates)
ถ้าคุณติดตั้ง Office XP รุ่นของคุณจากเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์หรือซีดีรอมที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบของคุณ โปรด ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับปัญหานี้ และการอ้างอิงบทความนี้ หมายเลข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัญหาหากคุณติดตั้ง Office จากซีดีรอม คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315152OFFXP: ข้อผิดพลาด 1328 เมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1
อาการ
เมื่อคุณใช้ Office XP Service Pack 1 (SP-1), คุณอาจ ได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1328 ผิดพลาดใช้โปรแกรมแก้ไขกับ files\Microsoft C:\program แฟ้ม Office\Winword.exe ดังกล่าวอาจมีการปรับปรุง โดยใช้วิธีอื่น และสามารถไม่มี สำหรับรายละเอียดโปรแกรมปรับปรุงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อโปรแกรมปรับปรุงของคุณ ผู้จัดจำหน่าย
หมายเหตุ การปรับปรุงไคลเอ็นต์ทั้งหมดสำหรับ Microsoft Office XP สร้างแฟ้มบันทึกที่อยู่ใน โฟลเดอร์ \Temp\OHotfix แฟ้มบันทึกมีชื่อที่คล้ายกับต่อไปนี้:
OHotfix () #.log
OHotfix () #_Msi.log
ตัวเลขเหล่านี้เริ่มต้นใน 00001 และเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละ การปรับปรุงในเวลาต่อมา ดังนั้น ถ้าคุณเรียกใช้การปรับปรุงเดียวกันอีกครั้ง หรือคุณเรียกใช้เป็น การปรับปรุงใหม่ คู่ถัดไปของแฟ้มบันทึกจะมีหมายเลข 00002

เมื่อคุณ เปิดล็อกไฟล์ คุณค้นหาข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
MSI (s) (D5:80): Executing op:FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,Version=10.0.2930.0,Language=0,InstallMode=58982400,PerTick=32768,IsCompressed=0,,VerifyMedia=1,,VitalPatches=15,PatchHeaders=Binary00 MSI (s) (D5:80): File: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE;Overwrite; Existing file is a lower versionMSI (s) (D5:80): Executing op:PatchApply(PatchName=WINWORD.EXE,TargetName=C:\Program Files\MicrosoftOffice\Office10\WINWORD.EXE,PatchSize=3938618,TargetSize=10578248,PerTick=0,IsCCompressed=1,FileAttributes=1537,PatchAttributes=0)PatchFiles: File: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE, Directory: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\, Size:MSI (s) (D5:80): Note: 1: 2318 2: C:\Config.Msi\PTC8D.tmpMSI (s) (D5:80): Note: 1: 2302 2: 0 MSI (s) (D5:80): Note: 1: 1328 2: C:\Program Files\MicrosoftOffice\Office10\WINWORD.EXE 3: -1072807676 Error 1328. Error applying patch to file C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more information contact your patch vendor. System Error: -1072807676MSI (s) (D5:80): Product: Microsoft Office XP Professional with FrontPage --Error 1328. Error applying patch to file C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE. It has probably been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more information contact your patch vendor. System Error: -1072807676 				
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มบันทึก แฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308490วิธีการแก้ปัญหาการปรับปรุง ติดตั้ง โดยใช้แฟ้มบันทึกใน Office XP
สาเหตุ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นถ้าทั้งหมดมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ เป็นจริง:
 • คุณมีการติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP ที่ มีการปรับปรุงกับ update จัดการ Pack 1 pre-Service
 • คุณกำลังใช้เวิร์กสเตชันไคลเอนต์เครือข่ายที่ติดตั้งไว้ Office จากการติดตั้งระดับผู้ดูแล
 • คุณกำลังประยุกต์ใช้ SP-1 ไปยังไคลเอ็นต์ของเครือข่าย เวิร์กสเตชัน
โปรแกรมปรับปรุงไคลเอ็นต์ของ office ใช้วิธีการไบนารีการปรับปรุงแฟ้ม ซึ่งหมายความ ว่า จะมีการปรับปรุงส่วนเฉพาะของแฟ้ม เนื่องจากวิธีนี้ แฟ้มของโปรแกรม Office ที่มีการปรับปรุงบนไคลเอนต์ผ่านแฟ้มทั้งหมด แทน (การติดตั้งระดับผู้ดูแล) ที่มีอยู่แล้วได้มีการปรับปรุงด้วย ปรับปรุงอื่นไม่สามารถปรับปรุง โดยใช้การปรับปรุงไคลเอ็นต์ SP-1 นี่คือ เนื่องจากแฟ้มบนรูปสำหรับผู้ดูแลและแฟ้มบนไคลเอนต์ไม่ แฟ้มที่ปรับปรุงไคลเอ็นต์ (การปรับปรุงแบบไบนารี) ที่คาดว่าจะเป็นการค้นหา ซึ่งทำการ การปรับปรุงไคลเอ็นต์ล้มเหลว

ในล็อกไฟล์ตัวอย่างใน "อาการ" ส่วน สังเกตบรรทัดที่ขึ้นต้น ด้วยข้อความ
FileCopy(SourceName=WINWORD.EXE,DestName=WINWORD.EXE,Attributes=1537,FileSize=110578248,Version=10.0.2930.0				
เนื่องจากเป็นรุ่น (RTM) พื้นฐานของ Microsoft Word 2002 10.0.2627.0 และการติดตั้งระดับผู้ดูแล (SourceName) ประกอบด้วยเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า เวอร์ชั่น นั้นไม่ใช่ว่า การติดตั้งระดับผู้ดูแลไม่อยู่แล้ว อัพเดต ด้วยการปรับปรุง post-RTM สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรม คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291331วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office XP
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าคุณต้องการปรับปรุงไคลเอ็นต์ของคุณ โดยไม่มีการปรับปรุงมาใช้เป็น SP-1 การจัดการรูป สร้างอิมเมรองดูแล แล้ว recache ไคลเอนต์ไปยังระดับ RTM ของ Office XP และใช้ SP-1 ไปยังไคลเอนต์ ในการดำนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สร้างการติดตั้งระดับผู้ดูแลใหม่สำหรับ Office XP ที่ ไม่ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไข
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนไคลเอนต์แต่ละ (ใช้การปรับใช้ วิธีถ้าจำเป็น):
  msiexec.exe /i เส้นทางไป MSI Admin ใหม่ ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด REINSTALLMODE = VM
 3. ใช้ SP-1 ไปยังไคลเอนต์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าแรกคุณติดตั้ง Office XP บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ จากจุดการติดตั้งระดับผู้ดูแลที่มีการปรับปรุงการ การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล คุณต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงทั้งหมด ไคลเอนต์ ถ้าคุณปรับปรุงไคลเอ็นต์โดยตรง โดยใช้การปรับปรุงไคลเอ็นต์ (ผู้ใช้ปลายทาง) ไคลเอ็นต์และรูปสำหรับผู้ดูแลจะกลายเป็นเข้ากัน ไม่ได้ซึ่งอาจทำให้ มีการปรับปรุงในอนาคตที่ล้มเหลว

ถ้าเวิร์กสเตชันไคลเอนต์ของคุณติดตั้ง Office จากการติดตั้งการดูแลระบบของ Office ควรจะให้คุณ ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงรุ่นสำหรับผู้ดูแลจากในMicrosoft Office XP Resource Kit สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้โปรแกรมปรับปรุง Office เรียกดูเมื่อต้องการ ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft: หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงรุ่นสำหรับผู้ดูแล ติดตั้งระดับผู้ดูแล office คุณปรับปรุงเวิร์กสเตชันไคลเอนต์แต่ละที่ด้วย เรียกใช้บรรทัดคำสั่ง Windows Installer ที่เวิร์กสเตชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการ การติดตั้งระดับผู้ดูแล ให้คลิกหมายเลขเพื่อดูที่บทความต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301348วิธีการติดตั้งการปรับปรุงสาธารณะเพื่อติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP
OFFXP sp1 แพทช์ msi msp kbofficexpsp1iss

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315063 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:28:10 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbpubtypekc kbbug kberrmsg kbprb kbmt KB315063 KbMtth
คำติชม