การแก้ไข: underestimated สำหรับเพรดิเคตของแบบสอบถามที่ผู้ใช้กำหนดฟังก์ชันสเกลาใน 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เกี่ยวข้องกับ จำนวนของแถว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3151176
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณมีแบบสอบถามที่ประกอบด้วยเพรดิเคตที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ผู้ใช้กำหนดฟังก์ชันสเกลา
  • มีหลายชุดของค่าพารามิเตอร์ป้อนเข้าที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์เดียวกัน โดยใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองนี้
  • SQL Server ใช้ Estimator จำนวนนับใหม่ที่ซึ่งโหมดความเข้ากันได้ฐานข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น 120

ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม คุณพบประสิทธิภาพการทำงานของแบบสอบถามที่ไม่ดีเนื่องจากจำนวนแถวสำหรับเพรดิเคตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเองในแผนการสอบถาม การประเมินอย่างไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้สำหรับ SQL Server:หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเปิดใช้งานแฟล็กการติดตาม 4199 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่ม-T4199พารามิเตอร์การเริ่มต้นระบบได้ หรือ คุณสามารถใช้การ dbcc traceon(4199) ใบแจ้งยอดสำหรับเซสชันที่ระบุ

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ