การแก้ไข: ข้อผิดพลาด 5120 เมื่อคุณสร้าง หรือใช้ฐานข้อมูลเปิดใช้งาน FILESTREAM บนดิสก์แบบไดนามิกในอินสแตนซ์ของ SQL Server 2014 หรือ 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3152377
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณติดตั้งการปรับปรุงของ Windows Server 2012 R2 ของ 3000850 หรือ 2975719บนเซิร์ฟเวอร์ ที่กำลังเรียกใช้อินสแตนซ์ของ Microsoft 2014 การเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ 2016
  • คุณสร้าง หรือใช้ฐานข้อมูลเปิดใช้งาน FILESTREAM
  • แฟ้มฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ FILESTREAM เก็บอยู่บนดิสก์แบบไดนามิก

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: 17207 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
STREAMFCB::Startup: การดำเนินการข้อผิดพลาดของระบบ 0xc0000225 (ไม่สามารถเรียกข้อความสำหรับข้อผิดพลาดนี้ เหตุผล: 317) เกิดขึ้นขณะสร้างหรือเปิดแฟ้ม<file path=""> วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ และลองการดำเนินงาน</file>

ข้อผิดพลาด: 17204 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
FCB::Startup ()ที่ล้มเหลว: ไม่สามารถเปิดแฟ้ม<file path="">สำหรับหมายเลขแฟ้ม 65537 ได้ ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ: 0xc0000225 (ไม่สามารถเรียกข้อความสำหรับข้อผิดพลาดนี้ เหตุผล: 317)</file>

ข้อผิดพลาด: 5120 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 106
ไม่สามารถเปิดแฟ้มมีอยู่จริง<file path=""> ข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ-1073741275:"0xc0000225 (ไม่สามารถเรียกข้อความสำหรับข้อผิดพลาดนี้ เหตุผล: 317) "</file>

ข้อผิดพลาด: 5105 ความรุนแรง: รัฐ 16 : 14
เกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่มีอยู่จริง<file path="">อาจไม่ถูกต้อง วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดเพิ่มเติม และลองการดำเนินงาน</file>

การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้สำหรับ SQL Server:

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

ล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ 2014 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ล่าสุดปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2016
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3152377 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/26/2016 06:33:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3152377 KbMtth
คำติชม