รหัสเหตุการณ์ netbt 4320 ปรากฏในตัวแสดงเหตุการณ์

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315259
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในเหตุการณ์ เครื่องมือตัวแสดง:
รหัสเหตุการณ์: 4320
แหล่งที่มา: NetBT
คำอธิบาย: เครื่องอื่นได้ส่งข้อความย่อยของชื่อเครื่องนี้อาจจะเนื่องจากการตรวจพบชื่อที่ซ้ำกันในเครือข่าย TCP อยู่ IP ของโหนดที่ส่งข้อความที่อยู่ในข้อมูล ใช้ nbtstat -n ในหน้าต่างคำสั่งเพื่อดูชื่อที่อยู่ในสถานะที่ขัดแย้งกัน
บทความนี้อาจใช้กับ ID เหตุการณ์: 4319 ได้
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุที่เป็นไปได้หลายการ:
 • ไม่ให้คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่มีชื่อเดียวกัน
 • ชื่อผู้ใช้เหมือนการล็อกออกับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง
 • มีชื่อที่ไม่ได้ใช้งาน หรือที่ซ้ำกันในฐานข้อมูล Windows Internet ตั้งชื่อ Service (WINS)
 • ไม่มีความเสียหายในฐานข้อมูลแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP)
 • มีอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ขัดแย้งกันในคอมพิวเตอร์ multihomed
 • กระบวนการipconfig/ทั้ง หมดคำสั่งส่งคืนชื่อโฮสต์ที่ไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายด้วยชื่อที่เหมือนกัน

ใช้แบบnbtstat - nคำสั่งเพื่อดูชื่อของคอมพิวเตอร์ในสถานะที่ขัดแย้ง อยู่ IP ของโหนดที่ส่งข้อความที่อยู่ในข้อมูลที่ส่งกลับคำสั่งนี้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงอะไรข้อมูลอาจดูเหมือนกับในเหตุการณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  0000:  00  00  04  00  01  00  54  00  0008:  00  00  00  00  e0  10  00  c0  0010:  00  00  00  00  00  00  00  00  0018:  00  00  00  00  00  00  00  00  0020:  00  00  00  00  00  00  00  00  0028:  e7  1a  65  16				
ออฟเซต 28 คืออยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ชื่อรุ่นที่ร้องขอ การตรวจสอบอยู่ IP ทศนิยม สลับตัวเลขฐานสิบหกที่สี่ และทำแปลงให้เป็นตัวเลขฐานสิบที่คั่น ด้วยรอบระยะเวลา 65 16 กลาย 22.101.26.231 โดยใช้วิธีนี้ อยู่ IP ของ E7 1A

คอลัมน์สถานะของการnbtstatการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์ในการขัดแย้งควรประกอบด้วยการ "ขัดแย้งกัน" หรือ "นำออกใช้แล้ว

คุณสามารถเรียกใช้ได้nbtstat - ตัวคำสั่ง ด้วยอยู่ IP เพื่อเรียกดูชื่อของคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้ใช้เหมือนกันที่ล็อกบนคอมพิวเตอร์หลาย

ชื่อผู้ใช้จะลงทะเบียนเป็น <03h> และที่จะเป็นชื่อในข้อขัดแย้ง ขอให้ผู้ใช้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และล็อกออนกลับสู่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น</03h>

ชื่อไม่ได้ใช้งาน หรือสำเนาในฐานข้อมูล WINS

ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อตรวจดูว่า ไม่มีรายการที่ซ้ำกัน โดยการลบการแมปแบบคงที่ในเซิร์ฟเวอร์ WINS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ WINS เริ่มต้นตัวจัดการ WINS
 2. คลิกแมปคลิกการแมปแบบคงที่แล้ว คลิกรายการที่ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. คลิกลบการแมปแล้ว คลิกปิด.
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP (ไม่เซิร์ฟเวอร์ WINS)

เกิดความเสียหายในฐานข้อมูล DHCP

สำหรับฐานอาจเสียข้อมูล DHCP ล้าง DHCP ที่เกี่ยวข้องกับรายการในรีจิสทรี ลบแฟ้มทั้งหมด.mib และติดตั้งใหม่ DHCP คุณอาจเป็นไปได้ ถ้าคุณติดตั้งใหม่ โดยไม่มีการทำความสะอาดออกการตั้งค่าเดิมในรีจิสทรี ว่า รายการที่ทำให้เกิดลักษณะการทำงานจะยังคงมีอยู่

การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ขัดแย้งกันในคอมพิวเตอร์ Multihomed

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายอาจบ่งชี้ว่า การ์ดแสดงผลที่สองของคอมพิวเตอร์ multihomed ไม่ขัดแย้งกับแรกของ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นแล้วส่งข้อความย่อยของชื่อ

" IPCONFIG/ทั้ง หมด" ส่งกลับชื่อโฮสต์ไม่ถูกต้อง

แก้ไขรีจิสทรี และเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ในส่วนของพารามิเตอร์ TCP/IP:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe), และค้นหาค่าชื่อโฮสต์ในคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters
 2. คลิกสองครั้งที่ค่าชื่อโฮสต์ และแก้ไขข้อมูลสายอักขระแล้ว
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315259 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:29:56 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbprb kbmt KB315259 KbMtth
คำติชม