ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Outlook บนเว็บใน Exchange Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3152857
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณมี 2016 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft หรือ coexistent ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
  • ผู้ใช้ 1 มีกล่องจดหมาย Exchange Server 2016 หรือ 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange
  • ผู้ใช้ 2 มีกล่องจดหมายบน Exchange Server 2010
  • ผู้ใช้ 1 มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปยังกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ 2

ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ 1 ไม่ขยายกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ 2 เมื่อผู้ใช้เพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันตัวเลือกได้ แทน ผู้ใช้ 1 ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่สามารถทำการร้องขอของคุณ

คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้
สาเหตุ
คำขอAddSharedFolderไม่สำเร็จ และเพิ่มรายการโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คำขอเพื่อขยายกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันคือ proxied ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ ทริกเกอร์ข้อความWrongServerVersionExceptionและสถานะHTTP 500 การตอบสนองของ HTTP อาจรวมถึงต่อไปนี้:

{"Body":{"ErrorCode":500,"ExceptionName":"WrongServerVersionException","FaultMessage":"The Client Access server version doesn't match the Mailbox server version of the resource that was being accessed. To determine the correct URL to use to access the resource, use Autodiscover with the address of the resource.","IsTransient":false,"StackTrace":"Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.WrongServerVersionException: The Client Access server version doesn't match the Mailbox server version of the resource that was being accessed. To determine the correct URL to use to access the resource, use Autodiscover with the address of the resource.\u000d\u000a   at Microsoft.Exchange.Services.Core.Types.StoreSessionCacheBase.ConnectOnce(ExchangePrincipal mailboxToAccess, CallContext callContext, Boolean unifiedLogon)\u000d\u000a   at 

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ในเปิดกล่องจดหมายอื่นตัวเลือกเพื่อเปิดกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันใน Outlook บนเว็บ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3152857 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/15/2016 14:20:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbprb kbexpertiseinter kbmt KB3152857 KbMtth