ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

k 1.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\v1.1

สำหรับ.NET Framework 2.0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\v2.0
 • ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นดังนี้:
 • ในโหนดการเปิดใช้เงื่อนไขเพิ่มเงื่อนไขการเปิดใช้งานใหม่ การทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่โหนด แล้ว คลิกเพิ่มเงื่อนไขการเปิดใช้งาน ทำให้เงื่อนไขนี้เป็นชื่อที่เหมาะสม เช่น "CLR เงื่อนไข"
 • คลิกเงื่อนไขใหม่ และจากนั้น ตั้งค่าคุณสมบัติเงื่อนไขดังนี้:
 • ตั้งค่าคุณสมบัติข้อความเป็นข้อความผลลัพธ์ เช่น ".NET Framework 1.0 จะไม่ เปลี่ยนแปลง" ".NET Framework 1.1 จะไม่ เปลี่ยนแปลง" หรือ ".NET Framework 2.0 จะไม่ เปลี่ยนแปลง"
 • สร้าง และทดสอบการปรับใช้โครงการ
 • หมายเหตุ เพื่อทำการทดสอบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้สำหรับการพัฒนา คุณอาจแก้ไขรีจิสทรีเป็นดังนี้ สำหรับตัวอย่างทั้งหมดตัวยึด XXX มีรุ่นของ.NET Framework ที่คุณกำลังทดสอบ

  ค้นหาคีย์ต่อไปนี้สำหรับ 1.0 กรอบงาน.NET:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\v1.0
  เปลี่ยนชื่อคีย์ก่อนหน้าดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\XXXv1.0
  ค้นหาคีย์ต่อไปนี้สำหรับ.NET Framework 1.1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\v1.1
  เปลี่ยนชื่อคีย์ก่อนหน้าดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\XXXv1.1
  ค้นหาคีย์ต่อไปนี้สำหรับ.NET Framework 2.0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\v2.0
  เปลี่ยนชื่อคีย์ก่อนหน้าดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NETFramework\policy\XXXv2.0

  ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนชื่อคีย์หลังจากทำการทดสอบ
  back to the top
  ข้อมูลอ้างอิง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  การสร้างหรือเพิ่มโครงการปรับใช้
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291133.aspx

  เพิ่มรายการลงในการปรับใช้โครงการ
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291131.aspx

  คุณสมบัติสำหรับตัวแก้ไขเงื่อนไขการเปิดใช้งาน
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa291900.aspx

  เพิ่มเงื่อนไขการเปิดใช้งานในตัวแก้ไขเงื่อนไขเปิดใช้
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa301646.aspx
  back to the top

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 315291 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2014 09:46:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

  • Microsoft .NET Framework 1.0
  • Microsoft .NET Framework 1.1
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
  • kbhowtomaster kbmt KB315291 KbMtth
  คำติชม