ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ontrol">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

วิธีการล้างข้อมูลแค็ตตาเสียหาย COM + ล็อก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315296
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการล้างค่าแค็ตตาล็อก COM + ถ้าแค็ตตาล็อก COM + จะเสียหาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการล้างข้อมูลแค็ตตาเสียหาย COM + ล็อก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการที่กล่าวถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้นำไปใช้กับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 1. เปลี่ยนชื่อนั้น%WinDir%\System32\Clbcatq.dllแฟ้ม%WinDir%\System32\~Clbcatq.dll. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณรวม tilde (~) เมื่อเริ่มต้นของชื่อแฟ้ม
 2. หยุดบริการระบบเหตุการณ์ COM + และการตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นด้วยตนเองหรือที่ปิดใช้งานเพื่อป้องกันคุณจากการเริ่มการทำงานเมื่อเริ่มระบบใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการระบบเหตุการณ์ COM + โปรดแวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 5. ค้นหา และลบคีย์ในรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\COM3
 6. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ซีดี% windir %แล้ว กด ENTER
 7. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์/s rmdir ลงทะเบียนแล้ว กด ENTER นี่คือโฟลเดอร์ที่ตั้งของฐานข้อมูลการลงทะเบียน

  หมายเหตุ:ติดตั้งถ้าคุณมี MS04-012 ติดตั้งอยู่ คุณต้องเดี๋ยวนี้ใหม่ MS04-012สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย MS04-012 ที่ปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  828741ms04-012: ปรับปรุงสะสมสำหรับ RPC Microsoft/DCOM
 8. คลิกการเริ่มการทำงานปุ่ม ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 9. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 10. คลิกถัดไปเมื่อต้องไปยังขั้นตอนการติดตั้งใหม่ ติดตั้งใหม่ของ COM +
 11. ถ้ามีการติดตั้ง IIS บนเครื่องคอมพิวเตอร์ IIS สร้างโปรแกรมประยุกต์ COM + หลาย โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ในขณะนี้จะหายไป เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ใหม่อีกครั้ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  rundll32% windir%\system32\inetsrv\wamreg.dll, CreateIISPackage
ถ้ามีการป้องกันแฟ้มของ Windows บล็อกการเปลี่ยนชื่อและการลบ การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด และทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง
ซ่อมแซมที่เสียหาย rebuild เสียหาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ