ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเข้าใช้งานไดรฟ์ซีดี ไดรฟ์ดีวีดี หรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเข้าใช้งานไดรฟ์ซีดีรอม ไดรฟ์ดีวีดีรอมหรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ หลังจากที่คุณปรับรุ่นให้เป็น Microsoft Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เมื่อ ไดรฟ์ คืออักษรระบุไดรฟ์ของ ไดรฟ์ซีดีรอม ไดรฟ์ดีวีดีรอม หรือไดรฟ์คอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ ที่คุณพยายามเข้าถึง:
Drive:\ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ฟังก์ชันไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมบันทึกซีดี จาก Roxio Easy CD Creator ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และถ้ารุ่นของโปรแกรมบันทึกซีดีเข้ากันไม่ได้กับ Windows XP

โปรแกรม Easy CD Creator รุ่น 4.x และรุ่นที่เก่ากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP
การแก้ไข
หากต้องการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณประสบ:
  • หากคุณมีโปรแกรม Easy CD Creator 3.x หรือ 4.x ให้ลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ และติดต่อ Roxio เพื่อทำการปรับ Easy CD Creator ให้เป็นรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดติดต่อ Roxio หรือดูเอกสารโปรแกรม

    หากต้องการติดต่อ Roxio โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Roxio:
  • หากคุณมีโปรแกรม Easy CD Creator 5.0x ให้ติดตั้งการปรับปรุง Windows XP สำหรับ Easy CD Creator ที่ได้รับจาก Roxio สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Roxio:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของ Easy CD Creator ใน Windows XP, ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
285910 มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ Easy CD Creator ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
310628 Easy CD Creator 5.0 ไม่ทำงานใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
311806 Windows XP เริ่มระบบใหม่เมื่อคุณพยายามจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Roxio คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้