วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315396
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.

ในงานนี้

หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows 2000

การเริ่มต้นระบบ Windows 2000 สำเร็จประกอบต่อไปนี้สี่ระยะ:
 • ขั้นตอนการเริ่มต้น
 • ขั้นตอนตัวโหลดการบูต
 • ขั้นตอนการเคอร์เนล
 • ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างระยะเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง Windows อาจไม่เริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง และคุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง)
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
หากเกิดปัญหาเริ่มต้นหลังจากที่คุณคลิกMicrosoft Windows 2000อย่างใดอย่างหนึ่งเมนูการเริ่มระบบตัวโหลด หรือ เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการเริ่มต้น" แฟ้มที่จำเป็นต้องใช้ โดยระบบปฏิบัติอาจจะหายไป หรือเสียหาย Windows 2000 มีหลายตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงเซฟโหมด คอนโซลการกู้คืน และดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน

back to the top

วิธีการเริ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้การกำหนดค่าที่ดีที่ทราบอยู่แล้วล่าสุด

ถ้าเกิดปัญหาเริ่มต้นทันทีหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่), พยายามที่จะเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ Last Known Good Configuration คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้การตั้งค่าล่าสุดที่สามารถทำงาน คุณลักษณะนี้คืนค่าข้อมูลรีจิสทรี และการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดเวลาคอมพิวเตอร์เริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว ใช้คุณลักษณะนี้เมื่อคุณไม่สามารถเริ่ม Windows หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์)

เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ last known good configuration ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มการทำงาน
 3. ใน Windows เมนูตัวเลือกขั้นสูงใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก กำหนดค่าที่ดีที่ทราบอยู่แล้วล่าสุดแล้ว กด ENTER
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกMicrosoft Windows 2000จากรายการที่จะแสดง และจากนั้น กด ENTER

  คำเตือน: หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ last known good configuration การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้นับตั้งแต่การเริ่มต้นระบบสำเร็จครั้งล่าสุดจะสูญหาย

  ถ้าคุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ last known good configuration การเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่คุณทำกับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น การติดตั้งโปรแกรมควบคุม) อาจเป็นสาเหตุของลักษณะการทำงานเริ่มต้นไม่ถูกต้อง แนะนำให้ คุณอย่างใดอย่างหนึ่งการเอาออก หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรม และทดสอบ Windows สำหรับการเริ่มต้นที่เหมาะสม
back to the top

วิธีการเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด โปรแกรมควบคุมที่จำเป็นเท่านั้นและบริการคอมพิวเตอร์จะโหลด คุณสามารถใช้เซฟโหมดเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยโปรแกรมควบคุมที่ผิดพลาด โปรแกรม หรือบริการที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ถ้าเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด แต่ไม่ได้เริ่มต้นในโหมดปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีความขัดแย้งกับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์หรือทรัพยากร อาจมี incompatibilities โปรแกรม บริการ หรือโปรแกรมควบคุม หรืออาจมีความเสียหายของรีจิสทรี ในเซฟโหมด คุณสามารถปิดใช้งาน หรือเอาโปรแกรม บริการ หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่อาจป้องกันคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานตามปกติ

การแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบในเซฟโหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่ม F8 เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มการทำงาน
 3. ใน Windows เมนูตัวเลือกขั้นสูงใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกเซฟโหมดและจากนั้น กด ENTER
 4. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกMicrosoft Windows 2000ในรายการที่จะแสดง และจากนั้น กด ENTER
 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานในเซฟโหมด ตรวจหาปัญหาฮาร์ดแวร์เช่นอุปกรณ์ชำรุด ปัญหาการติดตั้ง สายเคเบิล ปัญหา หรือปัญหาการเชื่อมต่อ เอาฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มใหม่ และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
  • หากคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานในเซฟโหมด ดำเนินต่อไปยังส่วนถัดไปเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ
back to the top

วิธีการใช้ Event Viewer เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

ดูล็อกเหตุการณ์ใน Event Viewer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจช่วยคุณในการระบุ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ เมื่อต้องดูเหตุการณ์ที่บันทึกล็อกเหตุการณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่เครื่องมือการจัดการและจากนั้น คลิกสองครั้งที่ตัวแสดงเหตุการณ์

  อีกวิธีหนึ่งคือ Start Microsoft Management Console (MMC) ที่ประกอบด้วยสแนปอินตัวแสดงเหตุการณ์
 3. ในคอนโซลทรี คลิกเพื่อขยายEvent Viewerและจากนั้น คลิกบันทึกที่คุณต้องการดู ตัวอย่างบันทึกของระบบหรือการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกสองครั้งที่เหตุการณ์ที่คุณต้องการดู

  เมื่อต้องการคัดลอกรายละเอียดของเหตุการณ์ คลิกคัดลอกเปิดเอกสารใหม่ในโปรแกรมที่คุณต้องการวางเหตุการณ์ (ตัวอย่างเช่น Microsoft Word), และจากนั้น คลิกวางบนเมนูแก้ไข
 5. เมื่อต้องดูคำอธิบายของเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือเหตุการณ์ถัดไป กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบกับตัวแสดงเหตุการณ์ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302542 วิธีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบกับตัวแสดงเหตุการณ์ใน Microsoft Windows 2000
back to the top

วิธีการใช้ข้อมูลของระบบเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

เครื่องมือข้อมูลระบบแสดงมุมมองที่ครอบคลุมของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ ใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหาที่เป็นไปได้และความขัดแย้งของอุปกรณ์ เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ msinfo32แล้ว คลิกตกลง
 3. ตรวจหาอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ เมื่อต้องทำเช่นนี้:
  1. ในคอนโซลทรี คลิกเพื่อขยายส่วนประกอบและจากนั้น คลิกอุปกรณ์ที่มีปัญหา

   หมายเหตุอุปกรณ์ใด ๆ ที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวา
  2. ในคอนโซลทรี คลิกเพื่อขยายทรัพยากรฮาร์ดแวร์และจากนั้น คลิกความขัดแย้ง/ใช้งานร่วมกัน

   หมายเหตุความขัดแย้งทรัพยากรที่ระบุไว้ในบานหน้าต่างด้านขวา
  3. ถ้าคุณระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา ดำเนินการที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น เอาออก ปิดการใช้ งาน หรือ reconfigure อุปกรณ์ หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุม), แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ

   คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์การเอาออก หรือปิดใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการอุปกรณ์ ดู ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ ส่วนของบทความนี้

   หากคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ตัวนั้น ๆ อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

   ถ้าคุณปิดใช้งานอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่แสดงอยู่บน Windows 2000 ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL), และที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ติดต่อผู้ผลิต เพื่อรายงานลักษณะการทำงาน และ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงที่เป็นไปได้ที่สามารถแก้ปัญหาการเริ่มต้นระบบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต้องการในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   65416 ฮาร์ดแวร์และรายการที่ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อื่น ๆ A-K

   60781 ฮาร์ดแวร์และรายการที่ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อื่น ๆ L-P

   60782 ฮาร์ดแวร์และรายการที่ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อื่น ๆ Q-Z
   Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

 4. ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่มีปัญหามีรายงาน โดยใช้เครื่องมือข้อมูลระบบ ตรวจหาโปรแกรมที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows Start เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในคอนโซลทรี คลิกเพื่อขยายสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์และจากนั้น คลิกโปรแกรมเริ่มต้น

   โปรแกรมที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงานจะแสดงรายการในบานหน้าต่างด้านขวา
  2. ปิดการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานโปรแกรม โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรม หรือติดต่อผู้ผลิต
  3. ถ้าคุณปิดใช้งานโปรแกรมเริ่มต้น และรับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ เปิดใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อีกที

   ปิด และเริ่มระบบใหม่แต่ละครั้งที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรม และโปรดสังเกตว่า ลักษณะการทำงานเริ่มต้นไม่ถูกต้องเกิดขึ้น หากเกิดลักษณะการทำงาน โปรแกรมล่าสุดที่คุณเปิดใช้งานอาจเป็นสาเหตุของลักษณะการทำงานเริ่มต้นไม่ถูกต้อง
back to the top

วิธีการดูแฟ้มบันทึกสำหรับการเริ่มระบบของโหมดปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น ดูระบบล็อกไฟล์ Ntbtlog.txt และจากนั้น ทำการบันทึกย่อของโปรแกรมควบคุมและบริการที่ไม่ได้โหลดเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด แฟ้มบันทึกนี้จะอยู่ในนั้นในโฟลเดอร์% SystemRoot % (โดยค่าเริ่มต้น เป็นโฟลเดอร์ Winnt) บันทึกแฟ้มแสดงรายการอุปกรณ์และบริการ ที่โหลด (โหลด) เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด คุณสามารถใช้ Microsoft Notepad เพื่อเปิด และดูแฟ้มบันทึก

ใช้รายการของโปรแกรมควบคุมและบริการที่ไม่สามารถโหลดเมื่อเริ่มต้นจะช่วยให้คุณหาสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นเป็นไปได้

หมายเหตุ: ปัญหาการเริ่มต้นบางอย่างอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นของกระบวนการเริ่มต้นได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ Windows อาจไม่ได้บันทึกแฟ้มบันทึกสำหรับการเริ่มระบบไปฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

back to the top

วิธีการใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงมุมมองแบบกราฟิกของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้เครื่องมือนี้ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งใด ๆ อุปกรณ์เป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวจัดการอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเดสก์ท็อป คลิกขวาคอมพิวเตอร์ของฉันและจากนั้น คลิกจัดการ
 2. คลิกเพื่อขยายเครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกตัวจัดการอุปกรณ์

  อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงรายการในบานหน้าต่างด้านขวา ถ้าสัญลักษณ์จะปรากฏถัดจากอุปกรณ์ อาจมีปัญหากับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น เป็นสีดำอัศเจรีย์ (!) บนเขตข้อมูลสีเหลืองระบุว่า อุปกรณ์อยู่ในสถานะที่มีปัญหา

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการใช้งานของอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกขวาอุปกรณ์ และจากนั้น คลิกปิดใช้งาน
 3. ตรวจสอบความขัดแย้งของอุปกรณ์ที่เป็นไป เมื่อต้องทำเช่นนี้ คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกแท็บทรัพยากร

  ถ้ามีข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ที่มีอยู่ ก็จะแสดงภายใต้ รายการอุปกรณ์ที่ขัดแย้งกัน.

  หมายเหตุ ใช้การตั้งค่าโดยอัตโนมัติ กล่องกาเครื่องหมาย ถ้า Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจพบอุปกรณ์ มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ และอุปกรณ์ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าการตั้งค่าทรัพยากรตามการตั้งค่าคอนฟิกพื้นฐาน n (ตำแหน่ง n เป็นตัวเลขใด ๆ ตั้งแต่ 0 ถึง 9), คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกให้ทำเช่นนั้น คลิกกำหนดค่าพื้นฐานที่แตกต่างจากรายการ หรือเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองทรัพยากรการตั้งค่าได้คำเตือน: ขั้นตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคู่ (CMOS) โลหะออกไซด์-สารกึ่งเสริมของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าพื้นฐานของระบบ (BIOS) ได้ ทรานซิสชั่นท์ BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง เปลี่ยนการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณเองความเสี่ยง

  ถ้า Windows ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งของทรัพยากร การตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เพื่ออนุญาตให้ Windows สามารถระบุอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น การเปิดตัว บวก และเล่นระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าในเครื่องมือการตั้งค่าของ BIOS ของคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. ถ้าคุณระบุอุปกรณ์ที่มีปัญหา ปิดการใช้งาน และจากนั้น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ

  หากคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ที่คุณปิดใช้งานอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

  ให้แน่ใจว่า อุปกรณ์อยู่ในรายการบน Windows 2000 ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) และที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ติดต่อผู้ผลิต เพื่อรายงานลักษณะการทำงาน และ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงที่เป็นไปได้ที่สามารถแก้ปัญหาการเริ่มต้นระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
199276วิธีการจัดการอุปกรณ์ใน Windows
244601 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่แสดงในตัวจัดการอุปกรณ์
125174 คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์
back to the top

วิธีการยืนยันว่า การตั้งค่า CMOS/BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง

คำเตือน: ขั้นตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์และการตั้งค่า BIOS ได้ ทรานซิสชั่นท์ BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง เปลี่ยนการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณเองความเสี่ยง

ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย CMOS และ BIOS การตั้งค่าอาจทำให้เกิดปัญหาการเริ่มต้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งการ CMOS และ BIOS ค่าถูกต้อง สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์

back to the top

เครื่องมือคอนโซลการกู้คืน

เครื่องมือคอนโซลการกู้คืนคือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อซ่อมแซม Windows หากคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถเริ่มคอนโซลการกู้คืน จากอย่างใดอย่างหนึ่งติดตั้ง Windows 2000 ดิสก์ Windows 2000 คอมแพคดิสก์ (CD), หรือ เมื่อเริ่มต้นถ้าก่อนหน้านี้ติดตั้งคอนโซลการกู้คืนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คอนโซลการกู้คืน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301645 วิธีการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ที่ไม่เริ่มต้น
229716 คำอธิบายของคอนโซลการกู้คืนของ Windows 2000
216417 วิธีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนของ Windows
back to the top

กระบวนการซ่อมแซมฉุกเฉิน

ถ้าคุณได้สร้างดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉิน (ERD), ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา และแก้ปัญหาการเริ่มต้นระบบ โปรดสังเกตว่า กระบวนการซ่อมแซมฉุกเฉินจำกัดเพื่อซ่อมแซมแฟ้มระบบ พาร์ทิชันบูตเซคเตอร์ และสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการซ่อมแซมฉุกเฉิน คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231777 วิธีการสร้างดิสก์การซ่อมแซมฉุกเฉินใน Windows 2000
back to the top

วิธีการใช้เว็บไซต์ Microsoft ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการการค้นหาการแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนในบทความนี้ หรือดูบทความฐานความรู้ในการ การอ้างอิง ส่วนของบทความนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณได้ รายการต่อไปนี้อธิบายถึงบางส่วนของบริการ Microsoft ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการเว็บไซต์:back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเริ่มระบบใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
202485 คำอธิบายของการเริ่มต้นระบบเซฟโหมดใน Windows
199175 สถานการณ์ที่ windows อาจไม่เริ่มทำงานในเซฟโหมด
244905 วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มระบบ
216417 วิธีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนของ Windows
266169 วิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยโหมดสแตนด์บาย ไฮเบอร์เนตโหมด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315396 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:32:22 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbmt KB315396 KbMtth
คำติชม