วิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315409
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Microsoft Windows 2000

เมื่อ Windows 2000 ปิด ข้อความถูกส่งไปยังอุปกรณ์ บริการของระบบ และโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งเตือนเหล่านั้นที่ Windows กำลังเตรียมที่จะปิดลง ระบบปฏิบัติการรอสำหรับการตอบสนองจากโปรแกรมที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ และปิดลงอย่างถูกต้อง แต่ละอุปกรณ์ บริการ และโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้โดยปกติจะตอบสนองความต้องการปิดเครื่องด้วยข้อความที่ระบุโปรแกรมสามารถถูกปิด

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเมื่อคุณพยายามปิดคอมพิวเตอร์:
 • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง (แฮง) เมื่อเกิดอาการนี้ อาจสามารถแสดงหน้าจอ teal หรือสีดำ
 • คอมพิวเตอร์ไม่ปิดเมื่อคุณได้รับข้อความ "ได้อยู่ในขณะนี้ปลอดภัยในการปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ"
 • ข้อผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ
โดยทั่วไปสาเหตุของปัญหาการปิดระบบรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้การชำรุด หรือไม่เข้ากัน
 • ข้อความไปยังระบบที่ร้องขอการบริการของระบบที่ไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง หรือส่งไม่ว่าง
 • โปรแกรมชำรุด หรือไม่เข้ากัน
back to the top

วิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows 2000

การแก้ไขปัญหาการปิดระบบ และ เพื่อแยกสาเหตุของปัญหาการปิดระบบที่ไม่ถูกต้อง ใช้วิธีการต่อไปนี้:
 • ใช้ตัวจัดการงานเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ
 • เลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดไปยังคอมพิวเตอร์
 • ใช้เซฟโหมดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ
 • ยืนยันว่า oxide โลหะทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิดการกึ่งตัวนำ (CMOS) และการตั้งค่าระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) ของคอมพิวเตอร์ถูกต้อง
back to the top

วิธีการใช้ตัวจัดการงานเพื่อระบุสาเหตุของการทำงานของการปิดระบบ

ใช้ตัวจัดการงานเพื่อดูว่าโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ สำหรับแต่ละโปรแกรมที่แสดงอยู่ในตัวจัดการงาน ด้วยตนเองออกจากโปรแกรม และชัตดาวน์เครื่อง แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบว่าปัญหาการปิดระบบได้รับการแก้ไข เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

หมายเหตุ:: โปรแกรมทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้อยู่ในนั้นโปรแกรมประยุกต์แท็บของตัวจัดการงาน
 1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. คลิกการโปรแกรมประยุกต์แท็บ
 3. ในการงานคอลัมน์ คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การปิด แล้ว คลิกงานสิ้นสุด.
 4. ออกจากตัวจัดการงาน
 5. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
back to the top

วิธีการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คอมพิวเตอร์มีล่าสุด

หากเกิดปัญหาการปิดทันทีหลังจาก คุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นโปรแกรม การรับบริการ หรือฮาร์ดแวร์ที่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์), เลิกทำการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่คุณทำ ตัวอย่างเช่น เอาโปรแกรมควบคุมล่าสุดหรือโปรแกรมที่ใช้เป็นครั้งสุดท้าย ที่คุณติดตั้ง ชัตดาวน์เครื่องแล้ว และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบหากคอมพิวเตอร์ปิดอย่างถูกต้อง

back to the top

วิธีการใช้เซฟโหมดเพื่อระบุสาเหตุของการทำงานของการปิดระบบ

เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด เฉพาะชุดเล็กที่สุดของโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นและบริการถูกโหลด เซฟโหมดเป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่มีประโยชน์จะใช้เมื่อคุณต้องการระบุ และแก้ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรมควบคุมที่ผิดพลาด โปรแกรม หรือบริการที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบหากคอมพิวเตอร์ปิดลงอย่างถูกต้องในเซฟโหมด:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "กรุณาเลือกระบบปฏิบัติการเริ่มต้น" กด F8
 3. บนเมนูตัวเลือกการขั้นสูงของ windowsใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกSafe Modeแล้ว กด ENTER
 4. ถ้าคุณใช้เป็นอัลบูตมัลติบูตคอมพิวเตอร์ เลือกMicrosoft Windows 2000จากรายการที่จะแสดงอยู่ และกด enter
 5. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานในเซฟโหมด ปิดคอมพิวเตอร์

  หากคอมพิวเตอร์ปิดอย่างถูกต้องเมื่อมีอยู่ในเซฟโหมด ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด แล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 6 และทำตามขั้นตอนเหลือของขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และระบุสาเหตุของปัญหาการปิดระบบ
 6. เริ่มระบบแฟ้มบันทึก Ntbtlog.txt ดู และทำการบันทึกย่อของอุปกรณ์และบริการที่ไม่ได้โหลดเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด แล้ว

  แฟ้ม Ntbtlog.txt อยู่ในโฟลเดอร์% SystemRoot % (โดยค่าเริ่มต้น นี่คือโฟลเดอร์ Winnt) คุณสามารถใช้ Microsoft Notepad เพื่อเปิด และดูแฟ้ม แสดงรายการแฟ้ม Ntbtlog.txt อุปกรณ์และบริการที่โหลด (และไม่โหลด) เมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

  หมายเหตุ:: หากมีโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นหรือบริการที่เรียกใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดปกติ แต่ไม่ เรียกใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเซฟโหมด ไดรเวอร์อื่น ๆ หรือบริการอาจเป็นสาเหตุของลักษณะการทำงานไม่ถูกต้องในการปิดระบบ
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ และอาจเอาโปรแกรมควบคุมสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุมและการบริการที่คุณระบุในแฟ้ม Ntbtlog.txt สาเหตุของปัญหาการปิดระบบที่ไม่ถูกต้องหรือหยุด หรือปิดการใช้งานของบริการหนึ่งครั้ง

  คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์การเอาออก หรือปิดการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุมของตนเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการอุปกรณ์ด้วย Device Manager คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  199276วิธีการจัดการอุปกรณ์ใน Windows
  244601วิธีการแก้ไขที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ปรากฏใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
  125174คำอธิบายของรหัสข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นโดยตัวจัดการอุปกรณ์
 8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบว่าปัญหาการปิดระบบได้รับการแก้ไข
 9. หลังจากที่คุณระบุปัญหาบริการหรือไดรเวอร์ อาจติดตั้งบริการหรือไดรเวอร์หากคุณสงสัยว่า แฟ้มเสียหาย หรือติดต่อผู้ผลิต เพื่อรายงานลักษณะการทำงาน และ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงที่เป็นไปได้ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการปิดระบบ
back to the top

วิธีการที่ยืนยันว่า การตั้งค่า CMOS/BIOS ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังแก้ไข

คำเตือนกระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณการตั้งค่า CMOS และ BIOS การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง BIOS ของคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย CMOS และ BIOS การตั้งค่าอาจทำให้เกิดปัญหาการเริ่มต้นและปิดเครื่อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าถูกต้องของ CMOS และ BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณและวิธีการตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการยืนยันว่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ BIOS เดล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

back to the top

วิธีการใช้การติดตั้งแบบขนานเพื่อระบุสาเหตุของการทำงานของการปิดระบบ

เมื่อต้องการใช้การติดตั้งแบบขนานการแก้ไขปัญหาการปิดระบบ:
 1. การติดตั้งสำเนาใหม่ของ Windows 2000 กับพาร์ติชันที่แยกจากกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (สร้างการติดตั้งแบบขนาน), แล้ว ติดตั้งโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมหนึ่งครั้งในการติดตั้งพร้อมกัน
 2. ปิด และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแต่ละ และโปรดทราบว่า เกิดปัญหาการปิดระบบที่ไม่ถูกต้อง

  หากลักษณะการทำงานเกิดขึ้น โปรแกรมที่คุณติดตั้งหรือโปรแกรมควบคุมล่าสุดอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการปิดระบบที่ไม่ถูกต้อง
 3. เอาอย่างใดอย่างหนึ่งออก หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมหรือจากการติดตั้งต้นฉบับ แล้ว ทดสอบ Windows สำหรับการปิดระบบที่เหมาะสม

  หากมีการแก้ปัญหาที่ได้ เอาการติดตั้ง Windows แบบขนาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบ โดยใช้เซฟโหมด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266169เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยโหมดสแตนด์บาย โหมดไฮเบอร์เนต และการปิดระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows 2000 แบบขนาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266465วิธีการที่ทำการติดตั้งแบบขนานของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเซฟโหมดใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
202485คำอธิบายของโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยใน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244617วิธีการใช้โปรแกรมควบคุม Verifier ไปแก้ไขโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบที่ระบุ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
261939หยุดข้อความแสดงข้อผิดพลาด RDR_FILE_SYSTEM 0x00000027 ในระหว่างการปิดระบบ
263560หยุด 0x0000009F ในระหว่างการปิดระบบ Standby หรือเริ่มใหม่
309660FtDisk อาจทำให้ข้อความข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด 0x000000D1 ทำให้หยุดชะงักเมื่อคุณปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
245835stop 0x9f ใน ntoskrnl.exe ที่ได้รับเมื่อปิดระบบ หรือเริ่มใหม่คอมพิวเตอร์
296838หยุดการปิดระบบประมวลผล windows 2000 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดอ้างไปยังโปรแกรม Devldr
309645ไม่สามารถปิด เริ่มใหม่ ระบบปิด ดงตาม หรือโหมดไฮเบอร์เนตเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกย้ายต่อเนื่อง
242495การแก้ไขปัญหาการจัดการพลังงานขั้นสูงใน Windows 2000
285461windows 2000 ไม่ไม่ Shut ลง ด้วย Adaptec ผู้ Easy ซีดีสร้าง 4.0 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ติดตั้งอย่างถูกต้อง
269696windows 2000 Professional พฤษภาคมวางในระหว่างการปิดระบบที่มีการสำรองข้อมูล Veritas Exec เดสก์ท็อป Edition 4.4.1
262575แฮงคอมพิวเตอร์ในระหว่างการปิดระบบได้เนื่องจากความขัดแย้งของทรัพยากร
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315409 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:32:44 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315409 KbMtth
คำติชม