"เกิดข้อผิดพลาด" ข้อความเมื่อคุณโหลดการเข้าถึงเว็บแอพลิเคชันใน Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3154473
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะโหลดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Microsoft Access ใน Internet Explorer แอพลิเคชันอาจไม่โหลดอย่างสมบูรณ์ และจากนั้น คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขออภัย บางสิ่งบางอย่างที่ผิด โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"ข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาด

หมายเหตุ ส่วน "รายละเอียดทางเทคนิค" ของข้อผิดพลาดแสดงค่าสำหรับรหัสสหสัมพันธ์
สาเหตุ
Internet Explorer จัดขีดจำกัดการหมดเวลาสำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งกลับข้อมูลผ่านคีย์รีจิสทรีReceiveTimeout ค่าที่ระบุสำหรับการหมดเวลานี้อาจถูกเปลี่ยนไปเป็นค่าที่น้อยกว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองต่อการร้องขอการเข้าถึงแอพลิเคชัน
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มการตั้งค่าหมดเวลา เป็น 5 นาที หรือ เป็นค่าอื่นที่คุณเลือก:

181050 กิโลไบต์: Internet Explorer "เชื่อมต่อหมดเวลา" ข้อผิดพลาดเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง
โปรแกรมประยุกต์การเข้าถึง บริการการเข้าถึง การเข้าถึงเว็บแอพลิเคชัน Access 2013 เข้าถึง 2016 IE 10000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3154473 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/28/2016 17:01:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Access 2013, Access 2016

  • kbmt KB3154473 KbMtth
คำติชม