การแก้ไข: หน่วยความจำใน SQL Server 2014 หรือ 2016 รั่วไหลงาน UCS นายหน้าการบริการ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3154482
อาการ
สมมติว่า คุณมีกลุ่มความพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ตั้งค่าคอนฟิกใน SQL Server 2014 หรือ 2016 ถ้าโปรแกรมประยุกต์ใช้คำใบ้TABLOCKงานบริการนายหน้าการใช้งานตัวควบคุมบริการ (UCS) การรั่วไหลของหน่วยความจำ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถดูว่า จำนวนของงานในฟังก์ชันsys.dm_os_tasksอย่างต่อเนื่องขยาย ซึ่งทำให้การซิงโครไนส์ตลอดเวลาจะกลายเป็นช้า
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรั่วไหลของงาน UCS อาจทำให้หน้าจอล็อกเมื่อต้องการใช้การใช้งาน CPU เพิ่มเติม
การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกแก้ไขในโปรแกรมปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ก่อนสำหรับ SQL Server:


เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3154482 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/22/2016 13:19:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3154482 KbMtth
คำติชม