HOW TO: แสดง HTML ที่มีการใช้การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ในการ Visual C + +/ แอพลิเคชัน MFC

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315617
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อรวมแสดง HTML ในโปรแกรม c ++ที่ใช้กรอบการทำงานของระดับชั้นมูลฐาน Microsoft (MFC)

คุณสามารถใช้ส่วนประกอบเว็บเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer 4.0 ในโปรแกรมการแสดง HTML Microsoft Visual c ++ 6.0 ประกอบด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ทำให้ re-use ของคอมโพเนนต์นี้อย่างง่าย

back to the top

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่จำเป็นต้องใช้:
 • Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
บทความนี้อนุมานว่า คุณเป็นนักพัฒนา c ++แสดงผลที่ไม่คุ้นเคยกับกรอบการทำงานของ MFC

back to the top

สร้างมุมมอง MFC อินโดยใช้ HTML

กระบวนการCHtmlViewคลาให้ดูที่โฮสต์การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณใช้ AppWizard สร้าง MFC เอกสารเดียว หรือ เอกสารหลายโปรแกรมใหม่ คุณสามารถเลือกCHtmlViewสเป็นคลาพื้นฐานแทนของคลาพื้นฐานของค่าเริ่มต้น (ตัวเลือกนี้ไม่มีการใช้กล่องโต้ตอบโปรแกรม)

เมื่อต้องการสร้างมุมมอง MFC ที่ขึ้นอยู่กับ HTML ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Visual Studio 6.0 ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 2. ในการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกการโครงการแท็บ การเลือกAppWizard mfc (exe)จากรายการ ป้อนชื่อของโครงการที่เหมาะสมและตำแหน่งที่ตั้ง และจากนั้น คลิกตกลง.
 3. ในการAppWizard mfcกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งเอกสารเดียวหรือหลายเอกสารแล้ว คลิกถัดไป.
 4. Follow the instructions in the wizard. ในขั้นตอนที่ 6 เลือกนั้นมุมมองคลาสจากรายการ ในการคลาพื้นฐานรายการ เปลี่ยนคลาพื้นฐานไปCHtmlViewแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าโครงการของคุณ
 6. ถ้าคุณไม่เห็นหน้าต่างพื้นที่ทำงาน คลิกพื้นที่ทำงานในการมุมมองเมนู แล้วคลิกการClassViewแท็บที่ด้านล่างของแบบพื้นที่ทำงานหน้าต่าง
 7. ขยายการมุมมองคลา และคลิกสองครั้งที่แล้วOnInitialUpdate.
 8. ตรวจสอบว่า รหัสแหล่งที่มาสำหรับฟังก์ชันนี้ปรากฏเป็นดังนี้ (ตัวอย่างนี้อนุมานที่ของคุณมุมมองเรียกว่าคลาสCHtmlShowView):
  void CHtmlShowView::OnInitialUpdate(){	CHtmlView::OnInitialUpdate();	// TODO: This code navigates to a popular spot on the Web.	// Change the code to go where you want.	Navigate2(_T("http://www.microsoft.com/visualc/"),NULL,NULL);}					
ในกรณีนี้ปกติ การNavigate2ฟังก์ชันตั้งค่าหน้ากระดาษเริ่มต้นการ URL ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/visualc
คุณสามารถใช้ได้Navigate2(และวิธีการอื่น ๆ ของตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์) เพื่อที่โหลดเพจ HTML จาก url อื่น ๆ รวมถึงตามโพรโทคอล http, https และแฟ้ม

back to the top

ทำให้เว็บเบราว์เซอร์พร้อมใช้งานกับโปรแกรม โดยใช้กล่องโต้ตอบ

กระบวนการเว็บเบราเซอร์ตัวควบคุมเป็นตัวควบคุม ActiveX ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้เทคนิค ActiveX คุ้นเคยกับฝังตัวควบคุมลงในกล่องโต้ตอบ เมื่อคุณสร้างแอปพลิเคชัน MFC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดการสนับสนุนสำหรับตัวควบคุม activex เมื่อคุณใช้ AppWizard ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์

เพื่อทำให้พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรมควบคุมของเว็บเบราว์เซอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มลงในโครงการ/คอมโพเนนต์และการควบคุม. กระบวนการคอมโพเนนต์และตัวควบคุมที่เก็บกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. คลิกสองครั้งตัวควบคุม activex ที่ลงทะเบียนคลิกMicrosoft เว็บเบราว์เซอร์แล้ว คลิกแทรก. เมื่อกล่องโต้ตอบการยืนยันปรากฏ คลิกตกลง.
 3. เมื่อการยืนยันการคลาสกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น (ซึ่งระบุรายละเอียดสำหรับคลาสของ wrapper MFC เรียกCWebBrowser2), คลิกตกลง.
 4. ปิดการคอมโพเนนต์และตัวควบคุมที่เก็บกล่องโต้ตอบ
back to the top

ใช้การควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ในกล่องโต้ตอบ

 1. ดูกล่องโต้ตอบของคุณในโปรแกรมออกแบบฟอร์ม
 2. โปรดสังเกตว่า กล่องเครื่องมือที่ประกอบด้วยไอคอนสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft และจากนั้น ลากควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ Microsoft ลงในกล่องโต้ตอบของคุณ
 3. คลิกขวากล่องโต้ตอบ คลิกClassWizardบนเมนูทางลัด เลือกนั้นwm_initdialogข้อความ คลิกเพิ่มฟังก์ชันแล้ว คลิกฟังก์ชันแก้ไข.
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าการ URL เริ่มต้นของ http://localhost (ตัวอย่างนี้สันนิษฐานว่า หมายเลขสำหรับการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ IDC_EXPLORER1):
  CWebBrowser2 * pBrowse = (CWebBrowser2 *) GetDlgItem(IDC_EXPLORER1);COleVariant sLoc("http://localhost");pBrowse->Navigate2(sLoc, NULL, NULL, NULL, NULL);					
 5. ที่ด้านบนของไฟล์.cpp สำหรับคลาสโต้ตอบของคุณ ค้นหาที่มีอยู่#รวมdirectives แล้ว เพิ่ม directive แบบหลังจาก directives ที่มีอยู่:
  #include "webbrowser2.h"					
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเว็บเบราว์เซอร์และอย่างไรคุณสามารถนำมาใช้ได้ในโปรแกรม MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ที่นำมาใช้ใหม่
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752044 (VS.85)
back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315617 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:35:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315617 KbMtth
คำติชม