ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ไม่ปิดอย่างถูกต้องถ้าเลือก Suspend ถูกเปิดใช้งาน

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315664
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณแนบแป้นพิมพ์ เมาส์หรืออื่นโดยใช้ USB อุปกรณ์ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ปิดอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง (แฮง) หลังจากที่คุณคลิกปิดหรือเริ่มต้นใหม่.
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการ selective suspend เปิดใช้งานบนอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงาน สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อสอง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับ USB อุปกรณ์มีผู้ขายเดียวกันและหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ และเมื่อเพียงหนึ่งในอุปกรณ์ที่รองรับ การ selective suspend ฟังก์ชันการทำงาน
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานการจัดการพลังงานของฮับ USB

หมายเหตุ:ถ้าคุณทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะสามารถปิดลงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจจะลดอายุการใช้งานแบตเตอรีในคอมพิวเตอร์แบบพกพา

เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดการพลังงานบนฮับ USB:
  1. คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติคลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
  2. คลิกสองครั้งคอนโทรลเลอร์บัสอนุกรมสากลเมื่อต้องการขยาย คลิกขวาฮับหลักของ usbแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการPower managementแท็บ
  4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows XP กองซ้อนหลักของ USB สนับสนุนฟังก์ชันการเลือก Suspend โปรแกรมควบคุมสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดใช้งานอุปกรณ์ USB ที่ควบคุมเมื่ออุปกรณ์จะไม่ได้ใช้งาน แม้เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานะพลังงานปฏิบัติทั้งหมด (S0) ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมอาจทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ไม่ได้ใช้งาน: ตัวควบคุมโฮสต์ ล้างฮับ USB ที่ (รวมทั้งฮับหลัก), และเต็มช่วงของอุปกรณ์ USB ที่สนับสนุน โดยระบบปฏิบัติการได้ การ selective suspend ฟังก์ชันหลักมุ่งหวังเพื่อการสงวนพลังงานแบตเตอรีในคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตัวควบคุม usb ใช้บ่อยครั้งจำนวนมากพลังงานแบตเตอรี แม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างของปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับเมาส์ Aspire และเมาส์แบบเคลื่อน อุปกรณ์ทั้งสองมีผู้จัดจำหน่ายและ id ผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่เฉพาะ Aspire เมาส์ที่สามารถสนับสนุนหมาย selective suspend ฟังก์ชันการทำงาน เมื่อมีการติดตั้งเมาส์แบบเคลื่อน มีรายงานเป็นเมาส์ Aspire และที่ selective suspend ฟังก์ชันการทำงานถูกเปิดใช้งานแล้ว เนื่องจากเมาส์แบบเคลื่อนไม่สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานนี้ ดังกล่าวทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315664 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:35:37 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB315664 KbMtth
คำติชม