การแก้ไข: ตัวช่วยสร้างการคัดลอกฐานข้อมูลล้มเหลวเมื่อตารางประกอบด้วยคอลัมน์ห่างตั้งใน SQL Server 2012 หรือ 2014

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3157575
อาการ
สมมติว่า คุณกำหนดคอลัมน์การตั้งค่าเพื่อกลับห่างทุกคอลัมน์ในตาราง โดยใช้ตัว<>ฉัน > FOR ALL_SPARSE_COLUMNSคำสำคัญ เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลสำเนาการคัดลอกฐานข้อมูล และจากนั้น เลือกใช้ล้มเหลวงานเมธอดของวัตถุการจัดการ SQLตัวเลือก และคุณได้รับข้อยกเว้นต่อไปนี้:
การแม็ปคอลัมน์ที่ระบุไม่ตรงกับคอลัมน์ใด ๆ ในแหล่งข้อมูลหรือปลายทาง

การแก้ไข
การตัดสินค้าจากคลังครั้งแรกถูกถาวรในเซอร์วิสแพ็คของ SQL Server หรือการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้: ข้อแนะนำ: ติดตั้งการปรับสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ เราขอแนะนำให้ คุณดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:


เกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server

เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่มีอยู่ในก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค พร้อมกับการแก้ไขใหม่ ๆ คำแนะนำของเราจะใช้ service pack ล่าสุดและ update สะสมล่าสุดสำหรับ service pack นั้น คุณไม่ต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง service pack ล่าสุด ใช้ตารางที่ 1 ในบทความต่อไปนี้สำหรับการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ service pack ล่าสุดและการปรับปรุงที่สะสมล่าสุด

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชัน ระดับรุ่นและการปรับปรุงของ SQL Server และส่วนประกอบ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทาง ที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ