วิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 ด้วยเครื่องมือ 2000 Migrator ของเครื่องพิมพ์การโอนย้าย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315983
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการโยกย้ายแบบเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือใช้ Windows 2000 โดยใช้เครื่องมือ 2000 Migrator เครื่องพิมพ์ของ Microsoft (Printmig.exe รุ่น 2.0)
ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ Migrator 2000

เครื่องพิมพ์ Migrator 2000 มีอยู่ใน Microsoft Windows 2000 ทรัพยากร Kit Supplement 1 เครื่องมือนี้ทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือใช้ Windows 2000 รวมทั้งรายการรีจิสทรีและโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และเก็บข้อมูลในแฟ้ม cabinet (.cab) ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ระหว่างโยกย้าย เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือใช้ Windows 2000 ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสำรองข้อมูลการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ปัจจุบัน แล้ว คืนค่าการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือใช้ Windows 2000 ปลายทาง

เครื่องพิมพ์ Migrator 2000 สำรองอยู่กับข้อมูลการกำหนดค่าต่อไปนี้:
 • เครื่องพิมพ์
 • คิวการพิมพ์ที่กำหนดไว้ใน Windows NT 4.0 และ Windows 2000
 • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์
 • ข้อมูลในจุดที่ใช้ร่วมกัน การรวมทั้งหมดใช้งานแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และสิทธิ์ของผู้ใช้
 • ต่อไปนี้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบพอร์ต:
พอร์ตเครือข่าย Hewlett-Packard
การตรวจสอบพอร์ต LexMark MarkVision (IP/DLC)
การจัดการระบบเจ็ต
พอร์ต lpr
พอร์ตเครือข่ายแบบดิจิทัล
พูดคุยของ apple จอพอร์ต
ตรวจสอบพอร์ตมาตรฐาน
เครื่องพิมพ์ Migrator 2000 ไม่สำรองจอภาพจริง สำรองข้อมูลดังกล่าวพอร์ตที่กำหนดเท่านั้น ก่อนที่คุณเรียกคืนการตั้งค่าคอนฟิกบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณต้องติดตั้งชุดเดิมของพอร์ตจอภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ เครื่องพิมพ์ Migrator 2000 แสดงข้อความแจ้งเตือนสำหรับแต่ละตรวจสอบที่ไม่มีอยู่หลังจากกระบวนการคืนค่า

เมื่อคุณทำการสำรองข้อมูล 2000 Migrator เครื่องพิมพ์เขียนข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดไปยังแฟ้ม Pm.cab โดยค่าเริ่มต้น ถ้ามีการเปิดใช้ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบไปยังแฟ้มข้อความ (ตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น), 2000 Migrator เครื่องพิมพ์จะบันทึกข้อมูลสถานะของเซิร์ฟเวอร์ในแฟ้ม Pm.log แฟ้มทั้งสองจะอยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นต่อไปนี้:
%SystemRoot%\System32\Spool\Pm
เครื่องพิมพ์ Migrator 2000 ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง หรือย้ายเครื่องพิมพ์ใช้ Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 ใช้แต่ละเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ทั้งแหล่งที่มาและปลายทางต้องใช้งานระบบปฏิบัติการแบบเดียวกัน อย่าใช้เครื่องมือนี้จะปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows 2000

วิธีการย้อนกลับอัพเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

การสำรองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows NT 4.0 หรือใช้ Windows 2000 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานเครื่องพิมพ์ Migrator 2000
 2. ในการการดำเนินการเมนู คลิกการสำรองข้อมูล.
 3. ในการเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายกล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์การสำรองข้อมูล โดยใช้รูปแบบ UNC ต่อไปนี้:
  \\Servername
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์\\Server1. ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปล่อยกล่องนี้ว่างไว้

 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ใดรับชื่อเริ่มต้นและตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม.cab ที่ข้อมูลการกำหนดค่าถูกบันทึกไว้ (% SystemRoot%\System32\Spool\Pm\Pm.cab), หรือระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้งาน
 5. คลิกตกลง. กระบวนการสำรองข้อมูลเริ่มต้น เนื้อหาของรายงานความคืบหน้าที่แสดงในบานหน้าต่างด้านล่างของหน้าต่าง 2000 Migrator เครื่องพิมพ์ ถูกเขียนไปยังแฟ้ม Pm.log เมื่อกระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงส่วนท้ายของแฟ้มบันทึก:
  การสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

วิธีการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิก

ก่อนที่คุณคืนค่าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ปลายทาง มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ต้องมีอยู่:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำรองข้อมูลและคอมพิวเตอร์ปลายทางต้องเรียกใช้เดียวกับระบบปฏิบัติการ (Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000) และใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น 86 x)
 • ข้อมูลการตรวจสอบเครื่องพิมพ์ต้องสอดคล้องกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำรองข้อมูล ถ้าจอภาพไม่พบ 2000 Migrator พิมพ์แสดงข้อความแจ้งเตือน คุณต้องติดตั้งจอภาพหรือบริการ และจากนั้น ทำการดำเนินการคืนค่าอื่น
 • คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ปลายทาง
To restore the printer configuration to a remote printer server, follow these steps:
 1. Start Printer Migrator 2000.
 2. ในการการดำเนินการเมนู คลิกRestore.
 3. ในการค้นหาbox, locate the folder that contains the .cab file in which the printer configuration data was saved. For example, if you use the default name and location for the printer configuration information, the name of the file is Pm.cab. The file is located in the following folder:
  %SystemRoot%\System32\Spool\Pm
 4. ในการชื่อแฟ้มbox, type the name of the .cab file. ตัวอย่างเช่น พิมพ์Pm.cab.
 5. ในการTarget serverbox, type the name of the destination printer server by using the following UNC format:
  \\Servername
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์\\Server8.

 6. Select the check boxes for the options that you want to set.
 7. คลิกOPENto start the restoration operation. When the restoration process starts, Printer Migrator 2000 temporarily stops the Print Spooler service and the Print Server for Macintosh service (if it is started) on the destination computer to restore print queue information.

  A progress report is displayed the lower pane of the Printer Migrator 2000 window. The contents of this report is written to the Pm.log file. When the restoration process is finished, text that is similar to the following text is displayed at the end of the log file:
  Restore complete.
  Registry restored.
  Starting Spooler...
  Spooler Running
  Starting MacPrint...
  MacPrint Running
ข้อมูลอ้างอิง
You can also run Printer Migrator 2000 from the command prompt.For additional information about how to use Printmig.exe, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
275529Help Information for Printmig.exe Version 2.0
For more information about the Windows 2000 Resource Kit, visit the following Microsoft Web site:For more information about Windows Print Migrator 3.1, visit the following Microsoft Web site:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 315983 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:38:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315983 KbMtth
คำติชม