การแก้ไข: ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ตัวดำเนินการ LIKE และสัญลักษณ์ตัวแทน "ss" ใน SQL Server 2014 หรือ 2016

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3160303
อาการ
สมมติว่า คุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้เหมือนกับตัวดำเนินการ (รูปแบบที่ตรงกัน) พร้อมกับ "ss" เป็นอักขระตัวแทนเพื่อค้นหารายการที่ตรงกันโดยประมาณ ถ้าเป็นอักขระตัวแทนที่ส่วนท้ายของใบแจ้งยอด ผลลัพธ์อาจไม่ประกอบด้วยการจับคู่ที่ใกล้เคียงทั้งหมด

หมายเหตุ
  • ตัวดำเนินการLIKEสนับสนุนทั้ง ASCII และ Unicode จับคู่รูปแบบ ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ถ้าข้อมูลถูกเก็บในชนิดข้อมูลแบบ Unicode
  • ทราบปัญหานี้จะเกิดขึ้นในภาษาเยอรมัน ที่อักขระ "ss" อาจถือเป็นเหมือนกับอักขระ "?"อาจ"

การแก้ไข
ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้สำหรับ SQL Server:


เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
เรียนรู้เกี่ยวกับการ คำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3160303 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/25/2016 17:41:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3160303 KbMtth
คำติชม