ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: การระบบได้กู้คืนจากปัญหาที่ร้ายแรง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316424
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการของคุณจาก Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ไปเป็น Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ระบบจะได้รับการกู้คืนจากปัญหาที่ร้ายแรง มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น

ข้อผิดพลาดร้ายแรง:
ลายเซ็นข้อผิดพลาด:
BCCode: A, BCP1: EB532A8, BCP2:000000FF, BCP3: 00000000, BCP4: 806BB1BE
5_1_2600 OSVer: SP: 0_0 ผลิตภัณฑ์: 768_1
สาเหตุ
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อ Windows พยายามใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้กับ Windows XP
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า อุปกรณ์แต่ละรายการในคอมพิวเตอร์ของคุณใช้โปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ Windows XP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. สำหรับแต่ละอุปกรณ์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า คุณใช้ไดรเวอร์ของ Windows XP ได้หมายเหตุ:: ให้แคบลงการค้นหา เริ่มต้นกับอุปกรณ์ที่ถูกปิดใช้งาน อุปกรณ์ถูกปิดใช้งานมีไอคอน overlaid กับหมาย X สีแดง

  1. คลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์การเปิดการอุปกรณ์คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกการไดรเวอร์แท็บ
  2. ตรวจสอบรุ่นของโปรแกรมควบคุม โปรแกรมควบคุมของ Windows XP ทั้งหมดควรรุ่น 5.1.2600 หรือในภายหลัง
  3. ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรุ่นแสดง ตรวจสอบวันโปรแกรมควบคุม โปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้นก่อนปี 2001 อาจไม่เข้ากันได้กับ Windows XP
 4. หลังจากที่คุณระบุทไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่ล้าสมัยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ทำตามขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม:
  1. ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีรอม ถ้ามีการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ออกจากนั้น
  2. ในการอุปกรณ์คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์
  3. คลิกติดตั้งจากรายการหรือตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (ขั้นสูง)แล้ว คลิกถัดไป.
  4. คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมตำแหน่งที่ตั้งนี้ในการค้นหากล่อง และจากนั้น พิมพ์อักษรชื่อไดรฟ์ซีดีรอมของคุณในช่องว่างด้านล่าง ตัวอย่างเช่น พิมพ์d:.
  5. คลิกถัดไป.
  6. ทำตามนั้นบนหน้าจอคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหากได้รับการพร้อมท์
หมายเหตุ:: ถ้า Windows ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ถูกสนับสนุน โดย Windows XP To see the list of supported devices, see the most recent Windows Hardware Compatibility List (HCL) at the following Microsoft Web site:Although Microsoft does not encourage the use of devices that are not present on the Hardware Compatibility List, in some cases you may be able to obtain a Windows XP-compatible driver by directly contacting the device manufacturer.For information about how to contact your hardware manufacturer, click the appropriate article number in the following list to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
65416รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K

60781รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก L-P

60782รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z
ข้อมูลเพิ่มเติม
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ HCL คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
142865นโยบายของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft บนฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อ HCL ของ Windows
For additional information about managing hardware devices, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
283658วิธีการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ใน Windows XP
For additional information about using Device Manger to troubleshoot device conflicts, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
310126การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ