ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer ไม่สามารถเปิดเอกสาร Office จาก SSL ที่เว็บไซต์มี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316431
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามเปิดหรือ Microsoft Office เอกสาร (แฟ้ม.doc แฟ้ม.xls แฟ้ม.ppt และอื่น ๆ) จากการดาวน์โหลดในเว็บไซต์ที่ปลอดภัยใน Internet Explorer คุณอาจได้รับการต่อไปนี้ข้อผิดพลาด แม้เอกสารดังกล่าวพร้อมใช้งาน และการดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

Internet Explorer ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม:จากเซิร์ฟเวอร์:.
Internet Explorer ไม่สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตไซต์นี้ ไซต์ที่ร้องขอไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่สามารถพบ โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง
เกิดข้อผิดพลาด 2

The page cannot be displayed.
เพจที่คุณกำลังค้นหาในขณะนี้ไม่มีอยู่ เว็บไซต์อาจจะประสบปัญหาทางเทคนิค หรือคุณอาจต้องปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ
ไม่พบเซิร์ฟเวอร์หรือข้อผิดพลาด DNS
เกิดข้อผิดพลาด 3

office ชื่อโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเปิดแฟ้ม
เกิดข้อผิดพลาด 4

ผู้เผยแพร่ไม่พบแฟ้มคุณระบุ
ปัญหาเกิดขึ้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) และมีเพิ่มหนึ่งหรือทั้งสองส่วนหัว HTTP ต่อไปนี้ลงในข้อความการตอบสนอง:
Pragma: no-cacheCache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate				
สาเหตุ
ในใบสั่งสำหรับ Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสารใน Office (หรือใด ๆ ออกกระบวน เซิร์ฟเวอร์เอกสาร ActiveX), Internet Explorer ต้องบันทึกแฟ้มลงในไดเรกทอรีของแคชท้องถิ่น และแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพื่อโหลดแฟ้ม โดยใช้การสอบถามIPersistFile::Load. ถ้าแฟ้มไม่ถูกเก็บไว้ไปยังดิสก์ ล้มเหลวสำหรับการดำเนินการนี้

เมื่อ Internet Explorer สื่อสารกับเว็บไซต์ที่ปลอดภัยผ่าน SSL, Internet Explorer enforces ใด ๆno-cacheการร้องขอ ถ้าส่วนหัวหรือส่วนหัวมีอยู่ Internet Explorer แคชแฟ้มไม่ จากนั้นอิทธิพล Office ไม่สามารถเปิดแฟ้ม
การแก้ไข
เว็บไซต์ที่ต้องการอนุญาตการดำเนินการชนิดนี้ควรมีการเอาออกแบบno-cacheส่วนหัวหรือส่วนหัว
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ Internet Explorer เอง (รวมทั้งแฟ้ม.txt แฟ้ม.html แฟ้ม.gif แฟ้ม.jpg แฟ้ม.xml ที่ประกอบ และอื่น ๆ) ไม่มักมีปัญหา แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ Office ไม่อาจ หรืออาจไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์

นักพัฒนาเว็บต้องพิจารณาว่า ไฟร์วอลล์และการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมบางอย่างอาจเพิ่มส่วนหัวเหล่านี้โดยอัตโนมัติไปยัง HTTP ขาออกทั้งหมดคำตอบ แม้ว่าคุณได้ไม่ได้กำหนดค่าของเว็บเซิร์ฟ ส่วนขยายอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟซ (ISAPI) หรือสคริปต์ Active Server หน้า (ASP) เพื่อกลับหัวเหล่านี้ ไซต์ของคุณอาจรวมไว้ โดยค่าเริ่มต้น ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณไฟร์วอลล์หรือการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดถ้าเป็นกรณีนี้ และการกล่าวถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยกับบริษัทของคุณถ้าคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตการแคแฟ้มเหล่านี้

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

  1. ในโฟลเดอร์ Wwwroot สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IIS, ASP ที่ใหม่ที่สร้างแฟ้ม ตั้งชื่อแฟ้ม Testnocache.asp แล้ว เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม:
    <% Response.ContentType = "application/msword" Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"%><HTML><BODY>Test File Loaded in Microsoft Word</BODY></HTML>					
  2. การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของ IIS ไปใช้ SSL
  3. เรียกบนระบบไคลเอ็นต์ที่มีคำที่มีการติดตั้ง ดู ASP แฟ้มโดยใช้ HTTPS เป็นดังนี้:
    https://[servername]/testnocache.asp
    คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เปิด หรือบันทึกแฟ้มในบางระบบ คำนึงถึงตัวเลือกที่คุณเลือก (หรือถ้าคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้เปิด หรือบันทึกแฟ้ม ) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และไม่สามารถเปิด หรือบันทึกแฟ้ม
  4. เอาออกแบบAddHeaderบรรทัดจากไฟล์ ASP แล้วเลือกดูเพื่อ URL จากไคลเอ็นต์ เปิดเอกสารใน Word
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
248107การสร้างใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองบริการเว็บ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ