วิธีการดำเนินการขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาคลีนบูตใน Windows XP

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316434
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
ปัญหามากมายที่คุณอาจพบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมเข้ากันไม่ได้ หรือเสียหาย เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เป็นกรณีนี้ คุณสามารถทำคลีนบูต หรือเริ่มระบบ Windows ใหม่โดยไม่ต้องเริ่มโปรแกรมในคำถาม

บทความนี้อธิบายวิธีการดำเนินการขั้นสูงคลีนบูตแก้ไขปัญหาการตรวจสอบว่า ปัญหานี้จะเชื่อมโยง กับระบบปฏิบัติการหลัก หรือโปรแกรมที่โหลดในสภาพแวดล้อมของ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้ไขปัญหาคลีนบูตถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแยกปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลีนบูต คุณต้องใช้หมายเลขของการดำเนินการ ทางแล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากการดำเนินการ (เมื่อต้องการทดสอบว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหา)

วิธีการเริ่มระบบใหม่ ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีระบบเครือข่ายสนับสนุน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ก่อนเริ่มคอมพิวเตอร์ ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ หากปัญหากับโปรแกรมที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย เซฟโหมดที่เหมาะสม ถ้ามีปัญหากับโปรแกรมเครือข่าย และคุณใช้อะแดปเตอร์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เมนู Safe mode with networking support อาจช่วยให้คุณสามารถทดสอบโปรแกรมระบบเครือข่าย รวมถึงปัญหาของเบราว์เซอร์

หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้เซฟโหมด ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายการสนับสนุนเมื่อคุณใช้โมเด็มหรือการเชื่อมต่อกับพีซีการ์ดเครือข่ายเนื่องจากโปรแกรมควบคุมของโมเด็มและโปรแกรมควบคุมการ์ดพีซีไม่โหลด ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีระบบเครือข่ายสนับสนุน

ถ้าคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนระบบเครือข่าย และคุณสามารถทำการดำเนินการที่คุณประสบปัญหากับก่อนหน้านี้ ปัญหาก็คือมักตามสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ ใน Windows XP คุณสามารถทำการคลีนบูต โดยใช้ที่ระบบกำหนดค่า Utility (Msconfig.exe)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การกำหนดค่าระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310560วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก โดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบใน Windows XP
ให้ดูส่วน "วิธีการลบรายการรีจิสทรี" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบคอมโพเนนต์ของโปรแกรมที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

หมายเหตุ คุณอาจไม่สามารถทดสอบการดำเนินการบางอย่างในเซฟโหมดได้เนื่องจากบริการและอุปกรณ์ทั้งหมดไม่โหลด ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทดสอบการตัดสินค้าจากคลังมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเสียง หรือคุณสามารถทดสอบการหยุดชั่วคราว หรือไฮเบอร์เนตออกในเซฟโหมด

ถ้าคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ ในเซฟโหมด หรือ ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนระบบเครือข่าย และปัญหายังคงเกิดขึ้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจยังคงเป็นสาเหตุ หลายฟังก์ชัน หรือโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นอาจยังโหลดในเซฟโหมด ดังนั้น คุณอาจต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อทดสอบ และเอาโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นในเซฟโหมด

เมื่อต้องการเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. พิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ก่อนที่คุณไปที่ขั้นตอนที่ 2พวกเขาจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนที่ 2
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ใช้แป้น F8 บนคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานกับระบบปฏิบัติการหลาย คุณสามารถกดปุ่ม F8 เมื่อคุณดูเมนูStart
 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกเซฟโหมด จากนั้น กด ENTER

  หมายเหตุ ฟังก์ชันการทำงานของ NUM LOCK ต้องถูกปิดสำหรับแป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์ตัวเลขในการทำงาน
 5. ถ้าคุณมีระบบดูอัลบูต หรือมัลติบูต ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเข้าถึง และจากนั้น กด ENTER
ในโหมดปลอดภัย คุณต้องมีการเข้าถึงเฉพาะแฟ้มพื้นฐานและโปรแกรมควบคุม (เช่นเมาส์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานวิดีโอ บริการระบบเริ่มต้น และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย) คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ที่ เซฟโหมดที่ มีระบบเครือข่าย ตัวเลือกโหลดแฟ้มเหล่านี้ทั้งหมด และโปรแกรมควบคุม และบริการ และโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของระบบเครือข่าย
 • ตัวเลือกเซฟโหมดด้วยพรอมต์คำสั่งจะเหมือนกับเซฟโหมดยกเว้นว่าที่พรอมต์คำสั่งเริ่มต้นแทนที่เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)
 • ที่ Last Known Good Configuration ตัวเลือกเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลรีจิสทรีที่บันทึกไว้ครั้งสุดท้ายที่ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เซฟโหมดช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัญหา ถ้าอาการปรากฏขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มการทำงานในเซฟโหมด คุณสามารถเลิกการตั้งค่าเริ่มต้นและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่น้อยที่สุดเป็นสาเหตุ ถ้าอุปกรณ์เพิ่งเพิ่มเข้าไปหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมควบคุมเป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถใช้เซฟโหมดเพื่อเอาอุปกรณ์ออก หรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง

อาจมีกรณีที่เซฟโหมดไม่สามารถช่วยคุณ ตัวอย่างเช่น เซฟโหมดไม่สามารถช่วยคุณเมื่อมีการเสียหาย หรือเสียหายแฟ้มระบบของ Windows ที่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้ คอนโซลการกู้คืนอาจช่วยคุณ

วิธีการเอาโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ไดรเวอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Windows XP ใช้ลายเซ็นดิจิทัลเมื่อต้องการตรวจสอบว่า พวกเขาจะถูกทดสอบโดยที่ Windows ฮาร์ดแวร์คุณภาพ Labs (WHQL) โปรแกรมอื่น ๆ หลายโปรแกรมถูกเขียนขึ้นสำหรับ Windows XP ต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติมที่ไม่ได้ถูกทดสอบ โดย WHQL ดังนั้น พวกเขาไม่ได้รับลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ ผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่นบางอย่างมีเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างลายเซ็นดิจิทัลถูกต้องแม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกทดสอบ โดย WHQL ไม่สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเหล่านี้

Windows XP มีเครื่องมือตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้ม (Sigverif.exe) คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อค้นหาแฟ้มทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่จะไม่มีลายเซ็นดิจิทัล สำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาคลีนบูต Windows XP คุณต้องทดสอบเฉพาะแฟ้มในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Drivers

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ Sigverif.exe ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด sigverif ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. คลิกขั้นสูงคลิก ค้นหาแฟ้มอื่น ๆ ที่จะไม่มีลายเซ็นดิจิทัลคลิกเรียกดูค้นหาโฟลเดอร์ Windows\System32\Drivers และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 3. คลิก เริ่ม
หลังจากเสร็จสิ้น Sigverif.exe รายการของโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็นทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏขึ้น

หมายเหตุ โปรแกรมควบคุมวิดีโอจำนวนมากจะไม่ทราบแหล่งที่มา ขั้นตอนต่อไปนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความละเอียดของวิดีโอ ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

รายการของโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็น และเซ็นชื่อทั้งหมดที่ค้นหาเครื่องมือ Sigverif.exe อยู่ในแฟ้ม Sigverif.txt ในโฟลเดอร์% Windir % (โดยทั่วไป โฟลเดอร์ Winnt หรือ Windows) โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกระบุเป็น "Unsigned"

เมื่อคุณตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่จะไม่มีลายเซ็น สร้างโฟลเดอร์ที่จะย้ายโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อ โดยทั่วไป SysDriversBak คือ ชื่อโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดายที่สามารถจดจำ สร้างโฟลเดอร์ในไดเรกทอรี Windows ดังนั้นถ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ใช่บูต ต้องการคืนค่าโปรแกรมควบคุมในคอนโซลการกู้คืน

โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียนย้าย รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ (โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโฟลเดอร์ Windows\System32\Drivers), และทดสอบโปรแกรมหรือฟังก์ชันอื่นเพื่อดูว่า ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันหรือตัดสินค้าจากคลังยังคงเกิด

หมายเหตุ เนื่องจากแฟ้มโปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับรายการรีจิสทรีที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรมควบคุมหรือบริการไม่สามารถเริ่มการทำงาน...
หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ปัญหานั้นเกิดขึ้น โดยตัวกรองการรับรองของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน โปรแกรมควบคุมฟังก์ชันเป็นโปรแกรมควบคุมที่ถูกใช้เพื่อโหลดเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง buses คอมพิวเตอร์ โหลดโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ระดับสูงกว่า หรือต่ำ กว่าโปรแกรมควบคุมฟังก์ชันการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน

เมื่อต้องการตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นต้นเหตุของปัญหา ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใส่โปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์เดียวกันกลับเข้าไปในโฟลเดอร์ Windows\System32\Drivers เข้าด้วยกัน ในการทดสอบเดียวกัน
 • ใส่ครึ่งหนึ่งของโปรแกรมควบคุมกลับไปด้านบนเข้าไปในโฟลเดอร์ Windows\System32\Drivers ในการทดสอบเดียวกัน
เทคนิคที่ใช้ครั้งแรกจะดีกว่าที่กำหนดสาเหตุของปัญหาโดยทั่วไป แต่คุณอาจไม่สามารถตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องหลังจากที่คุณตรวจสอบว่าโปรแกรมควบคุมใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา คุณสามารถเอาโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรม ปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุม หรือปิดบริการ

เมื่อต้องการปิดใช้งานการบริการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด %systemroot%\system32\services.msc /sและจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกสองครั้งที่บริการ คลิกปิดการใช้งานในรายการชนิดการเริ่มต้นและจากนั้น คลิกตกลง
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
ค้นหาโปรแกรมควบคุมหรือการปรับปรุงโปรแกรมอื่น ๆ หรือแทนซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์โปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ Windows XP

เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ชนิด %systemroot%\system32\compmgmt.msc /sและจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิก'ตัวจัดการอุปกรณ์
 4. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์ คลิก อย่าใช้อุปกรณ์นี้ (ปิดการใช้งาน) ในการใช้งานอุปกรณ์รายการ และจากนั้น คลิกตกลง
 5. ค้นหาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้ขาย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

หมายเหตุ อุปกรณ์และบริการทั้งหมดไม่อยู่ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows XP

ถ้าอุปกรณ์หรือบริการไม่มีอยู่ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows XP ใช้คอนโซลการกู้คืนเมื่อต้องการปิดโปรแกรมควบคุมหรือบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314058คำอธิบายของ Windows XP Recovery Console

วิธีการลบรายการรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ถ้าคุณไม่พบปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมในเซฟโหมด ปัญหาเป็นไปได้สาเหตุมาจากโปรแกรมที่กำลังโหลดในขณะที่ Windows XP คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงาน

โดยทั่วไปจะมีเพิ่มโปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นสำหรับ Windows XP ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • โฟลเดอร์เริ่มต้นในการ โปรแกรม เมนู
 • ที่ เรียกใช้ บรรทัดสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในรีจิสทรี
 • ที่ เรียกใช้ บรรทัดสำหรับผู้ใช้เฉพาะในรีจิสทรี
 • ที่ โหลด รายการสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในรีจิสทรี
หมายเหตุ เนื่องจากรีจิสทรีคือ ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองรีจิสทรีและรายการรีจิสทรีเฉพาะในกรณีที่คุณไม่สามารถเริ่มคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการสำรองข้อมูลรีจิสทรีของ Windows XP ใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows และจากนั้น ทำการสำรองข้อมูลระบบแบบเต็ม รวมถึงสถานะของระบบ

หมายเหตุ โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Windows XP Home Edition ไอคอนการสำรองข้อมูลจะไม่ปรากฏบนเมนู'เริ่ม'ใน Windows XP Home Edition หรือสำรองข้อมูลไว้ในเครื่องมือเพิ่มเอาโปรแกรมออกสำหรับ Windows XP Home Editionสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลใน Windows XP Home Edition คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302894วิธีการติดตั้ง Backup จากซีดีรอมใน Windows XP Home Edition
การสำรองข้อมูลสถานะระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด(หรือโปรแกรม), คลิกเบ็ดเตล็ดคลิกเครื่องมือระบบและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล
 2. คลิกขั้นสูงโหมด
 3. คลิกแท็บการสำรองข้อมูลและคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสถานะของระบบ
 4. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
วิธีการนี้สำรองข้อมูลสถานะระบบร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้เลือกสำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูลปัจจุบันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลรีจิสทรีของระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240363วิธีการใช้ยูทิลิตี backup เพื่อสำรอง และคืนค่าสถานะระบบใน Windows 2000
โหลดไอคอนโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบจากสองตำแหน่ง เมื่อต้องการลบรายการเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวารีสตาร์ทและจากนั้น คลิกสำรวจ
 2. ค้นหา และเลือกโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตัดบน แก้ไข เมนู:
  เอกสารและ Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 3. สร้างโฟลเดอร์ SysDriversBak บนเดสก์ท็อป สร้างโฟลเดอร์ UserStartup ภายในโฟลเดอร์นี้ เปิดตัว UserStartup โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกวางบนเมนูแก้ไข
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ Menu\Programs\Startup Users\Start ทั้งหมด
 5. บนเมนูแก้ไขคลิกตัดค้นหา และคลิก SysDriversBak โฟลเดอร์บนเดสก์ท็อป สร้างโฟลเดอร์ AllUsersStartup และจากนั้น คลิกวาง
เมื่อต้องการลบค่าสำหรับบรรทัดเรียกใช้ในรีจิสทรีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditและจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. คลิกส่งออกบนเมนูแฟ้ม
 4. หาตำแหน่งที่ตั้ง SysDriversBak โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น ชนิด HKLMRun ในแฟ้มชื่อกล่อง และจากนั้น คลิกบันทึก
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่แต่ละค่ายกเว้นค่าStartคลิกลบและจากนั้น คลิกใช่เพื่อยืนยัน
 6. ดูคีย์RunOnceและRunOnceExที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมมีการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ที่มีชื่อบันทึกที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนการRunOnceและแป้นRunOnceEx
เมื่อต้องการลบค่าสำหรับบรรทัดเรียกใช้ในรีจิสทรีสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่ระบบด้วย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditและจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. คลิกส่งออกบนเมนูแฟ้ม
 4. หาตำแหน่งที่ตั้ง SysDriversBak โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น ชนิด HKCURun ในการ $$$$ ชื่อแฟ้ม กล่อง และจากนั้น คลิกบันทึก
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่แต่ละค่า และจากนั้น คลิกลบ
 6. ดูคีย์RunOnceที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าไม่มีโปรแกรมทั้งหมดติดตั้ง และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 แต่เปลี่ยนชื่อเพื่อสะท้อนRunOnce
เมื่อต้องการลบข้อมูลค่าภายใต้การโหลดให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditและจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกส่งออกบนเมนูแฟ้ม ถ้ามีข้อมูลค่าใด ๆ ค่าโหลดค้นหา และคลิก SysDriversBak โฟลเดอร์ ชนิด HKCUload ในการ $$$$ ชื่อแฟ้ม กล่อง และจากนั้น คลิกบันทึก
 4. คลิกสองครั้ง โหลด ค่าในบานหน้าต่างด้านขวา ลบค่าในการ ข้อมูลค่า กล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และทดสอบ
หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ผสานค่าที่คุณเอาออกในลำดับต่อไปนี้:
 1. ไอคอนเริ่มต้นจากทั้งกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดและบัญชีผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่ระบบด้วย
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
หมายเหตุ เมื่อต้องการผสานค่า คุณสามารถคลิกสองครั้งแฟ้ม.reg ใน Windows Explorer หรือ My Computer เพื่อทำการนำเข้า เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันว่า คุณต้องการผสานข้อมูลลงในรีจิสทรี คลิกใช่เพื่อเริ่มต้นจดหมายเวียน หลังจากที่แฟ้มผสานลงในรีจิสทรีเรียบร้อยแล้ว ข้อความสำเร็จปรากฏขึ้น ถ้าแฟ้มมีไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง และการผสานไม่ประสบความสำเร็จ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่อธิบายว่า ไม่มีสคริปต์ของรีจิสทรีแฟ้ม และไม่สามารถนำเข้าไปในรีจิสทรี

เมื่อต้องการเพิ่มไอคอนสำหรับเมนูStartให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด(หรือโปรแกรม), ชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดและจากนั้น คลิกWindows Explorer
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิก SysDriversBak โฟลเดอร์ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ เปิดตัว AllUsersStartup โฟลเดอร์ คลิกเลือกทั้งหมดและจากนั้น คลิกคัดลอกบนเมนูแก้ไข
 3. ค้นหา และคลิกที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกวาง:
  เอกสารและ Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิก SysDriversBak\UserStartup โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกคัดลอกบนเมนูแก้ไข
 5. ค้นหา และคลิกที่โฟลเดอร์ต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกวาง:
  เอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้\Start Menu\Programs\Startup
  ตำแหน่ง ชื่อผู้ใช้ คือชื่อของผู้ใช้ที่คุณเข้าสู่ระบบเป็น
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และทดสอบ

วิธีการทดสอบส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

ข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้อาจเสียหาย แต่ผู้ใช้อื่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอาจมีปัญหาไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เป็นกรณีนี้ เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ใหม่ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และทดสอบการเข้าสู่ระบบใหม่

หมายเหตุ โปรแกรมอาจทำงานได้อย่างถูกต้องเฉพาะเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ดูแลเริ่มต้น ตัวอย่าง โปรแกรมรุ่นเก่ากว่าอาจสาธิตการทำงานนี้

ถ้าส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลเริ่มต้นเสียหาย ติดตั้ง Windows XP เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกเฉพาะผู้ใช้ทั้งหมด (ซึ่งปรากฏขึ้นในการ
HKEY_CURRENT_USER
คีย์รีจิสทรี) จะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม Ntuser.dat ในเอกสารและ Settings\ชื่อผู้ใช้ โฟลเดอร์

วิธีการปิดบริการของบริษัทอื่น

เพื่อป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงปัญหา คุณอาจต้องปิดการบริการของบริษัทอื่นติดตั้ง เซฟโหมดและเซฟโหมดที่ มีระบบเครือข่ายไม่โหลดบริการของบริษัทอื่น ถ้าเซฟโหมดการทำงาน ปัญหาอาจเกิดจากการบริการของบริษัทอื่นที่จะโหลด

ตารางต่อไปนี้คือ รายการบางส่วนของบริการระบบปฏิบัติการหลักที่โหลด อย่างไรก็ตาม รายการนี้แตกต่างไปตามการบริการที่มีการติดตั้งและรุ่นของ Windows XP ที่คุณกำลังใช้
บริการคำอธิบายโหมดเริ่มต้น
AlerterAlerterโดยอัตโนมัติ
AppMgmtการจัดการโปรแกรมประยุกต์ด้วยตนเอง
ClipSrvClipbookด้วยตนเอง
EventSystemระบบเหตุการณ์ COM +ด้วยตนเอง
เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ
DHCPไคลเอ็นต์ DHCPโดยอัตโนมัติ
Dfsระบบแฟ้มแบบกระจายโดยอัตโนมัติ
TrkWksไคลเอ็นต์ในการติดตามการเชื่อมโยงแบบกระจายโดยอัตโนมัติ
TrkSrvเซิร์ฟเวอร์การติดตามการเชื่อมโยงแบบกระจายด้วยตนเอง
MSDTCผู้ประสานงานของธุรกรรมการกระจายโดยอัตโนมัติ
DNSCacheไคลเอ็นต์ DNSโดยอัตโนมัติ
บันทึกเหตุการณ์แฟ้มบันทึกเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ
โทรสารบริการรับส่งโทรสารปิดการใช้งาน
NtFrsการจำลองแบบแฟ้มด้วยตนเอง
IISADMIN ใหม่บริการผู้ดูแลระบบ IISโดยอัตโนมัติ
cisvcบริการการทำดัชนีด้วยตนเอง
SharedAccessการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน (ไฟร์วอลล์)ด้วยตนเอง
PolicyAgentตัวแทนของนโยบาย IPSEC (IPSEC บริการ)โดยอัตโนมัติ
LicenseServiceบริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ
dmserverตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัลโดยอัตโนมัติ
dmadminบริการดูแลตัวจัดการดิสก์แบบลอจิคัลด้วยตนเอง
MessengerMessengerโดยอัตโนมัติ
mspadminการดูแลเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีของ Microsoftโดยอัตโนมัติ
wspsrvบริการพร็อกซีของ Winsock Microsoftโดยอัตโนมัติ
Netlogonเข้าสู่ระบบสุทธิโดยอัตโนมัติ
mnmsrvcรีโมท NetMeeting เดสก์ท็อปร่วมด้วยตนเอง
Netmanเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยตนเอง
NetDDEเครือข่าย DDEด้วยตนเอง
NetDDEdsdmเครือข่าย DDE DSDMด้วยตนเอง
NtLmSspผู้ให้การสนับสนุนความปลอดภัย LM NTโดยอัตโนมัติ
OnlBroadการออกอากาศงานนำเสนอที่ออนไลน์ด้วยตนเอง
SysmonLogแฟ้มบันทึกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนด้วยตนเอง
PlugPLayแบบพลักแอนด์เพลย์โดยอัตโนมัติ
ตัวจัดคิวตัวจัดคิวงานพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ProtectedStorageเก็บข้อมูลที่ได้รับการป้องกันโดยอัตโนมัติ
mailalrtบริการการแจ้งเตือนของพร็อกซีโดยอัตโนมัติ
RSVPQoS RSVPด้วยตนเอง
RasAutoตัวจัดการการเชื่อมต่ออัตโนมัติเข้าถึงระยะไกลด้วยตนเอง
งาน RasManตัวจัดการการเชื่อมต่อเข้าถึงระยะไกลโดยอัตโนมัติ
RpcSsการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC)โดยอัตโนมัติ
RPCLOCATORตัวระบุตำแหน่ง (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกลด้วยตนเอง
RemoteRegistryบริการรีจิสทรีระยะไกลโดยอัตโนมัติ
NtmsSvcเก็บข้อมูลแบบถอดได้โดยอัตโนมัติ
seclogonบริการ RunAsโดยอัตโนมัติ
SamSsตัวจัดการบัญชีความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
lanmanserverเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
ScardSvrสมาร์ทการ์ดด้วยตนเอง
ScardDrvผู้ช่วยเหลือของสมาร์ทการ์ดด้วยตนเอง
SNMPบริการ SNMPโดยอัตโนมัติ
SNMPTRAPSNMP Trap บริการด้วยตนเอง
เซอร์การแจ้งเตือนเหตุการณ์ของระบบโดยอัตโนมัติ
ตารางเวลาตัวกำหนดเวลางานโดยอัตโนมัติ
LmHostsบริการตัวช่วย TCP/IP NetBIOSโดยอัตโนมัติ
TapiSrvระบบโทรศัพท์ด้วยตนเอง
W3svcเวิลด์ไวด์เว็บเผยแพร่บริการโดยอัตโนมัติ
LanmanWorkstationเวิร์กสเตชันโดยอัตโนมัติ


บริการเพิ่มเติมที่สามารถติดตั้งรวมถึงการบริการต่อไปนี้:
 • Asc
 • AsynMac
 • ส่งเสียงบี๊บ
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • หัวต่อ RCA
 • ตารางเวลา
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

วิธีการเอาโปรแกรมออก

ถ้าไม่มีวิธีแก้ปัญหาของคุณ ใช้เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม'เพื่อเริ่มการเอาโปรแกรมออก รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และทดสอบหลังจากเอาแต่ละแบบ

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของคุณ

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเริ่มระบบใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
308041 ทรัพยากรสำหรับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Windows XP
310560 วิธีการแก้ปัญหา โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Msconfig นี้ใน Windows XP
229716 คำอธิบายของคอนโซลการกู้คืนของ Windows
242518 ระยะเวลาหยุดชั่วคราวในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ Windows
244905 วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน
249000 ขั้นสูงตัวเลือกการเริ่มระบบเมนู Windows หายไปเมื่อเริ่มต้น
252448 วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นระบบของเครือข่ายการ MS-DOS ใน Windows 2000
266169 วิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยโหมดสแตนด์บาย ไฮเบอร์เนตโหมด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
298427 วิธีการคืนค่าโปรแกรมเริ่มต้นระบบถูกปิดใช้งานหลังจากการปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition
300886 คำอธิบายของตัวเลือก "คืนค่าโปรแกรมเริ่มต้น" ที่จะใช้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP
303561 ทางลัดของ Windows XP ในกลุ่มการเริ่มต้นทำงานเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
306084 วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปเป็นสภาวะก่อนหน้าใน Windows XP
310126 การแก้ปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
244601 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 316434 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/07/2015 08:42:38 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot kbmt KB316434 KbMtth
คำติชม