ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เลือกแบบหล่นลงสำหรับ "เครื่องหมายเป็น" ไม่ได้จ่ายเงิน โดย Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3166216
อาการ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณ relog ในการ Lync Microsoft 2013 (Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ) โดยการเลือกสถานะอื่นผ่านเข้าสู่ระบบเป็นเมนูแบบหล่นลงด้วยตนเอง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ไคลเอนต์ล็อกอินเป็นสถานะก่อนหน้านี้แทนคุณเลือกจากเมนูแบบหล่นลง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งนี้7 มิถุนายน 2016, update (KB3115033) Lync 2013 (Skype สำหรับธุรกิจ)

หมายเหตุ Lync 2013 ถูกปรับรุ่นเป็น Skype สำหรับธุรกิจในเดือน 2015 เมษายน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ